ประกาศ

December 10, 2019

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่องกิจกรรมจิตอาสา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องกิจกรรมจิตอาสา ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในเบลเยียมบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหน้าหนาวให้แก่ ผู้ไร้บ้านในเบลเยียม โดยมอบที่จุดรับบริจาค (ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตฯ วัดไทยธรรมาราม และวัดธัมมปทีป) ตามวันและเวลาดังปรากฏตามประกาศฯ On the occasion of the birthday anniversary of HM King Bhumibol Adulyadej The Great, the Embassy […]
November 22, 2019

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม และพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม และพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดจัดงานในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม (71, Chaussee de Louvain, 1410 Waterloo) รายละเอียดดังนี้ กำหนดการวันที่ […]
November 21, 2019

ขอเชิญชวนชาวไทยในลักเซมเบิร์กลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันชาติและงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ลักเซมเบิร์ก วันที่ 4 ธ.ค. 2562

เนื่องในโอกาสวันชาติและการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและลักเซมเบิร์ก สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักในลักเซมเบิร์กเข้าร่วมงานวันชาติและงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลักเซมเบิร์ก ในวันที่ 4 ธ.ค. 2562 เวลา 18.30 – 20.30 ณ Espace Namur (2, rue de Bitbourg, 1273 Luxembourg) […]
November 15, 2019

วันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (สถานะล่าสุด)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ปรับสถานะล่าสุดของวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2562 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดทำการในวันที่ 10 ธ.ค. 2562 และปิดทำการในวันที่ 30 ธ.ค. 2562    
October 9, 2019

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 14.00 น. สถานที่ วัดธัมมปทีป เมืองเมเคอเลน (Willendriesstraat 7b, 2812 Mechelen) รายละเอียดดังปรากฏตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ
September 23, 2019

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลเชิงลึก (profiling) เกี่ยวกับสมาชิกสภายุโรปและผู้บริหารคณะกรรมาธิการยุโรป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลเชิงลึก (profiling) เกี่ยวกับสมาชิกสภายุโรปและผู้บริหารคณะกรรมาธิการยุโรป ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่แนบ
September 19, 2019

Announcement of the Median Reference Price, Royal Thai Embassy Brussels, Fiscal year 2019

September 17, 2019

Procurement for the repair of the Chancellery Building

September 10, 2019

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลเชิงลึก (profiling) เกี่ยวกับสมาชิกสภายุโรปและผู้บริหาคณะกรรมาธิการยุโรป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลเชิงลึก (profiling) เกี่ยวกับสมาชิกสภายุโรปและผู้บริหารคณะกรรมาธิการยุโรป ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่แนบ
ไทย