หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

• คำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ
• บันทึกสอบสวน
• บันทึกประกอบคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย
• คำร้องนิติกรณ์
• หนังสือมอบอำนาจ
• หนังสือมอบอำนาจที่ดิน (ท.ด.21)
• หนังสือมอบอำนาจห้องชุด (อ.ช.21)
• หนังสือรับรองสินส่วนตัว
• หนังสือให้ความยินยอม
• หนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจ
• คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด
• คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย
• คำร้องขอจดทะเบียนสมรส
• คำร้องขอจดทะเบีบนการหย่า
• หนังสือสัญญาหย่า
• คำร้องขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
• แบบรายงานตัวข้อมูลคนไทย นักเรียนไทยในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก
• แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

Print Friendly

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com