หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

ติดต่อเรา

เวลาทำการฝ่ายกงสุล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เปิดให้บริการรับเรื่อง
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

การตรวจลงตรา
เปิดรับคำร้องขอวีซ่าไทย เวลา 9.30 – 12.00 น. เท่านั้น

รับรองเอกสาร งานทะเบียนคนไทย และหนังสือเดินทางไทย 
เปิดรับคำร้อง เวลา 9.30 – 12.00 น. และ 14.00 – 15.00 น.

สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์
เวลา 15.00 – 17.00 น. ทุกวัน
ที่หมายเลขโทรศัพท์ +32 (0) 2 640 68 10

สอบถามข้อมูลทางอีเมล์
consular@thaiembassy.be

ข้อควรทราบสำหรับคนไทย
เอกสารหลักประกอบการขอรับบริการ คือ หนังสือเดินทางไทย ทะเบียนบ้าน
และบัตรประจำตัวประชาชนไทย พร้อมสำเนา 2 ชุด โปรดเตรียมให้พร้อมก่อนเดินทาง
มาสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีของประเภทคำร้องที่มายื่น

 


การเดินทางโดยรถสาธารณะมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ

วิธีที่ 1 – รถบัสสาย 38 (De Brouckere-Heros/Helden) ลงป้าย Floride/Florida (บนถนน Avenue de Fre)

วิธีที่ 2 – รถบัสสาย 41 (Transvaal-Heros/Helden) ลงป้ายโรงพยาบาล
Hospital Sainte-Elisabeth/Sint Elizabeth-ziekenhuis (บนถนน Avenue
De Fre) หรือป้าย Vert Chasseur/Groene Jager (บนถนน Chaussee de Waterloo ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ตไทย ‘T.O.P.’

วิธีที่ 3 - รถบัสสาย 136 ลงป้าย Vert Chasseur
(บนถนน Chaussee de Waterloo ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ตไทย ‘T.O.P.’)

วิธีที่ 4 – รถบัสสาย 137 ลงป้าย Vert Chasseur
(บนถนน Chaussee de Waterloo ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ตไทย ‘T.O.P.’)

วิธีที่ 5 – รถบัสสาย 365 ลงป้าย Vert Chasseur
(บนถนน Chaussee de Waterloo ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ตไทย ‘T.O.P.’)

วิธีที่ 6 – การเดินทางโดยรถ Tram สาย 4,92,97 ลงป้ายรถ tram ‘Marlow’
และต่อรถบัสสาย 41 ที่ป้ายรถบัส Heros/Helden (ถนน Avenue de Fre)
และลงที่ป้ายตามวิธีที่ 2

วิธีที่ 7 – การเดินทางโดยรถ Tram สาย 7 ลงป้ายรถ tram ‘Longchamp’
หรือ ‘Bascule’ และต่อรถบัสสาย 136,137 โดยสามารถเลือกต่อรถบัสได้ที่ 2 ป้าย
ได้แก่ ป้ายรถบัส Avenue Churchilaan (กรณีลงรถ tram ที่ป้าย Longchamp)
หรือป้ายรถบัส ‘Bascule’ หน้าห้างสรรพสินค้า Inno (กรณีลงป้ายรถ tram ‘Bascule’) หลังจากนั้น ท่านสามารถลงรถบัสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ป้ายรถบัส ตามที่ปรากฏในวิธีที่ 3 หรือ วิธีที่ 4

ที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

pk3
จุดจอดรถที่ 2 – บริเวณในซอยตรงข้ามสถานเอกอัครราชทูตฯ
(Avenue de l’Observatoire (จอดรถได้ 3-4 คัน))

pk5จุดจอดรถที่ 4 – บริเวณถนนหลักตรงข้ามสถานเอกอัครราชทูตฯ
(Avenue de Fré) ใกล้โรงพยาบาล Hospital Sainte-Elisabeth/
Sint Elizabeth-ziekenhuis (จอดรถได้ 1-2 คัน)

pk8ภาพรวมของจุดจอดรถทั้ง 5 จุด (สถานเอกอัครราชทูตฯ แสดงด้วยจุด A)
คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยายภาพ

 


 

 
 
 
ที่อยู่

876 Chaussee de Waterloo, 1000, Bruxelles, Belgium
โทร. (+32) 2 640.68.10 โทรสาร (+32) 2 648.30.66
อีเมล์ thaibxl@thaiembassy.be


คลิกเพื่อขยายแผนที่

ที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

Parking Space 1
ห้ามจอดรถบริเวณนี้ เพราะรถยนต์ของท่านจะถูกตำรวจจราจรยกลากไป

pk2
จุดจอดรถที่ 1 – บริเวณถนน Chaussee de Waterloo
(ถนนหน้าสถานเอกอัครราชทูตฯ) โดยจอดรถบริเวณด้านซ้ายของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ หน้าสถานีบริการน้ำมัน Total (จอดรถได้ 3-4 คัน)

pk4
จุดจอดรถที่ 3 – บริเวณถนน Chaussee de Waterloo
(ถนนหน้าสถานเอกอัครราชทูตฯ) โดยจอดรถบริเวณด้านขวาของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ (จอดรถได้ 3-4 คัน)

pk6
จุดจอดรถที่ 5 – บริเวณสุดซอยข้างสถานเอกอัครราชทูตฯ (จอดรถได้จำนวนมาก)


คำแนะนำ-ติชม

ชื่อ - นามสกุล

อีเมล์ของคุณ

เรื่องที่ติดต่อ

รายละเอียดที่ติดต่อ

2012+1=? 


 

Print Friendly

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com