หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

ข่าวกิจกรรม

เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปเข้าร่วมการประชุมของกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป

S__24420407   เมื่อ 10 มกราคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป เข้าร่วมการประชุมของกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป (DASE) โดยเอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและเอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ได้ลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป กับสมาชิก DASE และผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรป  

เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่อธิบดีกรมประมง และสมาชิกสภายุโรป

323141   เมื่อ 10 มกราคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาย Gabriel Mato และนาย Francisco José Millan Mon สมาชิกสภายุโรปซึ่งอยู่ในคณะกรรมาธิการด้านการประมงของสภายุโรป ในโอกาสที่นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และคณะผู้แทนจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เยือนกรุงบรัสเซลส์ โดยมีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินการของไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และการปฏิรูปเพื่อให้อุตสาหกรรมประมงของไทยมีความยั่งยืน

Count Gerald Van Der Straten Ponthoz ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

20171222_160551   เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 Count Gerald Van Der Straten Ponthoz ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เข้าเยี่ยมคารวะนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 150 ปีการลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้าไทย-เบลเยียม ในปี 2561 ทั้งนี้...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะศาสตราจารย์ Luc Sels อธิการบดีมหาวิทยาลัย KU Leuven

103112 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้นำคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เยือนมหาวิทยาลัย KU Leuven และเข้าเยี่ยมคารวะศาสตราจารย์ Luc Sels อธิการบดีมหาวิทยาลัย KU Leuven โดยมีศาสตราจารย์ Peter Lievens รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายต่างประเทศและศิษย์เก่า เข้าร่วมด้วย...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาง Roxane de Bilderling หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

20171214_110405 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาง Roxane de Bilderling หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่แนบแน่นระหว่างไทยและเบลเยียม และกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสครบอรบ 150 ปี การลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้าไทย-เบลเยียม (2411-2561) ในปี 2561

การประชุมทีมประเทศไทย

58928   เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต/หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อหารือในประเด็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรป และกิจกรรมเพื่อฉลอง 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม ตลอดปี 2561 โดยในโอกาสนี้ ได้จัดพิธีทำบุญถวายเพลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปหารือกับเอกอัครราชทูตผู้แทนสโลวาเกียประจำ PSC

363665   เมื่อ 7 ธันวาคม 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปหารือกับนาย Lubomir Cano  เอกอัครราชทูตผู้แทนสโลวาเกียประจำ Political and Security Committee (PSC) ของสหภาพยุโรป โดยได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย-สหภาพยุโรป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดทำตราสัญลักษณ์ (logo) เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 150 ปี การลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้าไทย-เบลเยียม ในปี 2561

final logo with blue background เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปีการลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้าระหว่างไทย-เบลเยียม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดทำตราสัญลักษณ์ (logo) เพื่อฉลองโอกาสดังกล่าวในปี 2561 ซึ่งได้มีการเปิดตัวในวันที่ 4 ธ.ค. 2560 ในระหว่างงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติไทย ทั้งนี้ ตลอดปี 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีกิจกรรมต่าง ๆ  ในเบลเยียม เพื่อฉลองโอกาสพิเศษครั้งนี้ 
 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com