คนไทยเดินทางด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทย

(ปรับข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563)

 

  • ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563  เป็นต้นไป คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ของสายการบินต่าง ๆ อาทิ Emirates, Etihad, EVA, Qatar, Singapore , THAI. Lufthansa Austrian, Airlines, Swiss Air, KLM, Air France และ Cathay Pacific โดยสามารถจองบัตรโดยสารที่นั่งกับสายการบินได้โดยตรงแต่ท่านจะต้องขอรับหนังสือรับรองเดินทาง (Certificate of Entry) จากสถานทูตก่อนเดินทาง

 

  • การกักตัวคนไทยที่เดินทางกลับด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์จะต้องเข้ากักตัว ณ สถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine/ Alterative Local Quarantine/ Alternative Hospital Quarantine) ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเท่านั้น

***อย่างไรก็ดี ในการจองบัตรโดยสารกับบางสายการบิน ท่านสามารถขอโควต้าการกักตัว ณ โรงแรมที่รัฐจัดให้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย (State Quarantine)  ได้ เช่น Thai Airways มีโควตาให้กับคนไทย 200 คนต่อเที่ยวบิน และ Lufthansa มีโควตาให้กับคนไทย 60 คนต่อเที่ยวบิน  ทั้งนี้ ขอให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดโดยตรงจากสายการบิน****

 

>>>>>>      การลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอหนังสือรับรองเดินทาง (COE) คลิกที่นี่

ชมคลิปวีดิโอสรุปขั้นตอนการใช้ระบบออนไลน์เพื่อขอรับหนังสือรับรองเดินทาง (COE)

สำหรับคนไทย คลิกที่นี่

สำหรับชาวต่างชาติ คลิกที่นี่

 

อื่นๆ

  • ดูรายชิืื่อโรงแรมสถานที่กักตัวทางเลือกและรายละเอียดติดต่อ คลิกไปที่ http://www.hsscovid.com/
  • ผู้เดินทางจะต้องกรอกแบบฟอร์ม ต.8 เพื่อนำไปแสดงเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยท่านสามารถดาวน์โหลดล่วงหน้าได้ที่ https://www.thaiembassy.be/wp-content/uploads/2020/09/T8-form.PDF.pdf หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทยhttps://aot-app.kdlab.ai/หลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้ว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมล์ consular1@thaiembassy.be หรือโทร 02 640 6810 /0470 859 667

ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 15.00 น. (ยกเว้นช่วงพักเที่ยงเวลา 13.00-14.00 น.)

 

 

 

ไทย