***ด่วนมาก !! ประกาศสำหรับคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย***

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 นายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงการณ์ห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน หรือ “เคอร์ฟิว” ตั้งแต่เวลา 4 ทุ่ม ถึงตี 4 ทั่วราชอาณาจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาดและลดการสัญจรของประชาชน และได้ขอความร่วมมือคนไทยในต่างประเทศชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบเตรียมการให้เหมาะสม

ในวันเดียวกัน ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2663 ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติให้ชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยในต่างประเทศ

ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประสานแจ้งคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ดังนี้

1. โปรดชะลอการเดินทางไปยังประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย

2. การลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อกลับประเทศไทยจะถูกระงับไปตั้งแต่บัดนี้ ตามมาตรการของรัฐบาลในข้างต้น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไปเมื่อมีการเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้ง

3. ผู้ที่เดินทางไปที่ประเทศไทยในช่วงนี้ จะต้องเข้ากักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) ในทุกกรณี ในสถานที่ที่หน่วยงานรัฐจัดให้

อนึ่ง ผู้ที่วีซ่าใกล้หมดอายุและต้องพำนักเกินระยะเวลาวีซ่าในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการขอขยายเวลาพำนักในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ได้ที่ https://www.thaiembassy.be/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/

 

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถติดต่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากสถานทูต ที่ consular@thaiembassy.be หรือ โทร 02 640 6810 หรือ Hotline เบอร์ 0470 859 667/ 0492 851 308/ 0492 851 556/ 0490 399 959 และขอให้ติดตามข่าวสารจาก Facebook ของสถานทูตอย่างใกล้ชิด

ไทย