ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ของเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก (ฉบับที่ 2)

 

ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศยกระดับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นการแพร่ระบาดระดับโลกเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 114 ประเทศ และเชื้อโรคสามารถแพร่ได้ง่ายจากคนสู่คน โดยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก มีแนวโน้มของการติดเชื้อขยายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอแจ้งสถานการณ์และการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพิ่มเติม ดังนี้

 1. สถิติการติดเชื้อ
ประเทศ ติดเชื้อ (ราย) รักษาหาย เสียชีวิต อื่นๆ
เบลเยียม

(สถานะ 11 มี.ค. 63

399

 

1 3 คน เป็นผู้สูงอายุวัย

90 ปี 86 ปี และ 73 ปี)

ลักเซมเบิร์ก

(สถานะ 12 มี.ค.63)

19 กักรักษาตัว

93 คน

 

ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์ล่าสุด ได้ที่

 

2.มาตรการป้องกันที่สำคัญของภาครัฐ

   2.1 เบลเยียม

2.1.1 เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63 กระทรวงสาธารณสุขเบลเยียมได้ออกข้อแนะนำสำหรับโรงเรียน สถานที่ทำงาน และกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งจะมีผลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 รายละเอียดดังนี้

ข้อแนะนำสำหรับโรงเรียน เด็กนักเรียนทุกคนยังควรไปโรงเรียน (หากไม่ป่วย) และโรงเรียนควรดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส ดังนี้

 • เลื่อนวันหยุดของโรงเรียน วันเยี่ยมชมโรงเรียน และการประชุมผู้ปกครอง เป็นการชั่วคราว
 • หลีกเลี่ยงการพานักเรียนไปสถานที่/พื้นที่ที่มีบุคคลที่มีสุขภาพอ่อนแอ
 • หลีกเลี่ยงการจัดทริปไปต่างประเทศหลายวัน แต่ทัศนศึกษาแบบวันต่อวันซึ่งจัดในพื้นที่โล่ง สามารถดำเนินการได้ปกติ

ข้อแนะนำสำหรับบริษัท/สถานที่ทำงาน  ควรหลีกเลี่ยงการรวมตัวคนกลุ่มใหญ่ในพื้นทีเดียวกัน

 • เปิดโอกาสให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้
 • เลื่อนการประชุมหรือส่งเสริมให้จัดการประชุมทางวิดีโอแทน
 • เลื่อนงานเลี้ยงต่าง ๆ ของพนักงาน
 • จัดที่นั่งของพนักงานให้มีระยะห่างกันอย่างเพียงพอ
 • หากเป็นไปได้ ขอให้ใช้ความยืดหยุ่นต่อชั่วโมงการทำงานหรือการขอลางาน เพื่อลดการแออัดของฝูงชนในเวลาและพื้นที่เดียวกัน (และในขนส่งมวลชน)

ข้อแนะนำสำหรับการจัดกิจกรรมสาธารณะ

 • รัฐบาลแนะนำให้ระงับการจัดกิจกรรมภายในอาคารที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 1,000 คน
 • บุคคลในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปี ผู้ที่เป็นเบาหวาน มีโรคหัวใจ ปอด หรือ ไต เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน สตรีมีครรภ์ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมขนาดใหญ่ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ

2.1.2  กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ออกคำแนะนำไม่ควรเดินทางไปอีตาลี จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 ตามระยะเวลาที่รัฐบาลอิตาลีประกาศปิดเมือง และไม่แนะนำให้เดินทางไปสองแคว้นของ

สเปน ได้แก่ มาดริด และแคว้นบาส

2.1.3  รัฐบาลส่วนภูมิภาคบรัสเซลส์

– ห้ามการเข้าเยี่ยมที่ไม่จำเป็นในบ้านพักคนชราจนถึงวันที่ 31 มี.ค.63 (การเข้าเยี่ยมที่จำเป็นได้แก่ การเข้าตรวจของแพทย์ ผู้ตรวจ และญาติ ในกรณีเฉพาะเท่านั้น อาทิ ระยะใกล้เสียชีวิต การย้ายโรงพยาบาล เป็นต้น

– ห้ามจัดกิจกรรมภายในอาคารที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1000 คน

– ห้ามโรงเรียนจัดทัศนศึกษานอกเบลเยียม

สามารถติดตามมาตรการล่าสุดของกรุงบรัสเซลส์ได้ที่ https://coronavirus.brussels/

2.1.4  รัฐบาลส่วนภูมิภาค Wallonia

– ห้ามการเข้าเยี่ยมบ้านพักคนชรา และการทัศนศึกษา ถึงวันที่ 31 มี.ค. 63

– ห้ามจัดกิจกรรมภายในอาคารที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1000 คน (ล่าสุด กิจกรรมที่ได้ยกเลิกไปแล้ว ได้แก่ Tournai carnical, the SIEP fair in Liege, the Bois & Habitat in Namur)

สามารถติดตามมาตรการล่าสุดของ Wallonia ได้ที่

https://gouvernement.wallonie.be/home/presse.html

2.1.5 รัฐบาลส่วนภูมิภาค Flanders

– จำกัดระยะเวลาและเงื่อนไขในการเข้าเยี่ยมบ้านพักคนชรา

สามารถติดตามมาตรการล่าสุดของ Flanders ได้ที่

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19

         2.2 ลักเซมเบิร์ก

 • กระทรวงสาธารณสุขแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ จีน (รวมถึง ฮ่องกง มาเก๊า) สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิหร่าน อิตาลี (Lombardy, Veneto, Emilia Romagna, Piemont, South-Tirol) ฝรั่งเศส (Oise, Upper Rhine) และ เยอรมนี (Nordrhein-Westfalen, Baden-Wurttemberg)
 • รัฐบาลห้ามการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1000 คนจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2563
 1. สถานที่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเมื่อเกิดอาการป่วย

          3.1 เบลเยียม  

– ติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่ที่พำนัก โดยสามารถค้นหารายชื่อโรงพยาบาลในเบลเยียมตามพื้นที่ที่พำนักทั้งหมดได้ที่ https://www.health.belgium.be/en/node/25590 หรือโทร 112 (สำหรับกรณีฉุกเฉินนอกเวลาทำการ)

– หากมีคำถามเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถติดต่อกระทรวงสาธารณสุขเบลเยียมได้ที่เบอร์ 080014689

– สำหรับผู้ที่พำนักในกรุงบรัสเซลส์ หากไม่มีแพทย์ประจำตัว สามารถติดต่อเบอร์ 02/201.22.22 หรือ  http://www.doctorbrussels.be

         3.2 ลักเซมเบิร์ก  ติดต่อเบอร์ 247-85650 หรือเบอร์ 112 (สำหรับกรณีฉุกเฉินนอกเวลาทำการ)หรือ Hotline เบอร์ 8002-8080 (สำหรับกรณีโรคติดต่อ COVID-19 เป็นการเฉพาะ)

 

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ชาวไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กติดตามและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของเบลเยียมและลักเซมเบิร์กอย่างเคร่งครัด ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและไม่ตื่นตระหนก โดยท่านสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ โทร. 02 640 6810 อีเมล์ consular@thaiembassy.be กรณีฉุกเฉินและประสงค์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่นอกเวลาราชการ โทร 0470 85 96 67 และติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทาง www.thaiembassy.be (ภายใต้หัวข้อประกาศ “ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19”) ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ระบาดอย่างใกล้ชิดและแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมเป็นระยะ

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

12 มีนาคม 2563

 

ประกาศ สอท. ฉบับที่2
ไทย