ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ของเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

 

ตามที่ได้เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในยุโรปนั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอแจ้งสถานการณ์และการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก (สถานะ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563) ดังนี้

 1. ภาพรวม
 • เบลเยียม – พบผู้ติดเชื้อรวม 8 ราย โดย 6 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากอิตาลี 1 รายเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากฝรั่งเศส และอีก 1 ราย ซึ่งเป็นรายแรกที่ตรวจพบเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ได้รับการแยกรักษาจนตรวจไม่พบเชื้อไวรัสและได้กลับบ้านหลังจากช่วงเวลากักตัวแล้ว ขณะนี้มีเพียงเขต Woluwé-Saint-Lambert ในกรุงบรัสเซลส์ ที่ออกคำสั่งตำรวจห้ามไม่ให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงสูงเข้าพื้นที่สาธารณะต่างๆ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับถึงเบลเยียม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://fr.woluwe1200.be/2020/03/02/woluwe-saint-lambert-mesures-de-prevention-au-covid-19.html และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเบลเยียมได้ที่เว็บไซต์ www.info-coronavirus.be
 • ลักเซมเบิร์ก – พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากอิตาลี โดยเดินทางออกจากท่าอากาศยาน Charleroi ของเบลเยียม ซึ่งผลการแยกตรวจรักษาพบว่า ผู้ป่วยไม่แสดงอาการจึงมีความเสี่ยงต่ำในการติดเชื้อ โดยสามารถติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในลักเซมเบิร์กได้ที่เว็บไซต์ http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html
 1. มาตรการที่ท่าอากาศยานในเบลเยียม
 • ท่าอากาศยาน Brussels South Charleroi – ได้ตั้งศูนย์ฉุกเฉินหลังจากที่ได้พบผู้ติดเชื้อชาวสเปน 1 ราย และชาวลักเซมเบิร์ก 1 รายที่มีประวัติเดินทางออกจากท่าอากาศยานฯ อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังไม่มีมาตรการเพิ่มเติมใดๆ ที่กระทบต่อผู้โดยสารขาเข้าและขาออก ทั้งนี้ สามารถติดตามพัฒนาการได้ที่ https://www.brussels-charleroi-airport.com/en/coronavirus
 1. กลุ่มประเทศเสี่ยง

กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้ออกประกาศประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวม 8 ประเทศ ได้แก่ จีน (รวมฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน) สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิหร่าน อิตาลี ฝรั่งเศส และเยอรมนี จึงควรหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางไปยังพื้นที่กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังหรือแวะผ่านประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้ เมื่อเดินทางกลับถึงถิ่นพำนักขอให้เฝ้าระวังสังเกตตนเองและไม่ควรออกไปนอกบ้านต่อเนื่องจนครบ 14 วัน

 1. ข้อแนะนำในการป้องกัน
 • ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ
 • ใช้กระดาษทิชชู่เมื่อไอหรือจาม และให้ทิ้งกระดาษที่ใช้แล้วทันทีในถังขยะปิด หากไม่มีทิชชู่ให้ไอหรือจามในข้อศอก
 • หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้ที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหรืออาการคล้ายไข้หวัด
 • หลีกเลี่ยงการจับมือหรือหอมแก้มทักทาย
 • หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านในที่สาธารณะ
 • หากมีอาการหวัดให้หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้าน
 • หากพบว่ามีอาการน่าสงสัย เช่น เป็นไข้ หายใจไม่ออก ไอและเจ็บคอ ควรสวมหน้ากากอนามัย และโทรศัพท์ติดต่อแพทย์เพื่อประเมินอาการและขอรับคำแนะนำเบื้องต้นก่อน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปโรงพยาบาลในทันที
 1. สถานที่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเมื่อเกิดอาการป่วย 

5.1 เบลเยียม  ขอให้ติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่ที่พำนัก โดยสามารถค้นหารายชื่อโรงพยาบาลในเบลเยียมตามพื้นที่ที่พำนักทั้งหมดได้ที่ https://www.health.belgium.be/en/node/25590 หรือโทร 112 (สำหรับกรณีฉุกเฉินนอกเวลาทำการ)

5.2 ลักเซมเบิร์ก  ติดต่อเบอร์ 247-85650 หรือเบอร์ 112 (สำหรับกรณีฉุกเฉินนอกเวลาทำการ)หรือ Hotline เบอร์ 8002-8080 (สำหรับกรณีโรคติดต่อ COVID-19 เป็นการเฉพาะ)

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ชาวไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กติดตามและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของเบลเยียมและลักเซมเบิร์กอย่างเคร่งครัด ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและไม่ตื่นตระหนก โดยท่านสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ โทร. 02 640 6810 อีเมล์ consular@thaiembassy.be กรณีฉุกเฉินและประสงค์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่นอกเวลาราชการ โทร 0470 85 96 67 และติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทาง www.thaiembassy.be (ภายใต้หัวข้อประกาศ “ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19”) ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ระบาดอย่างใกล้ชิดและแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมเป็นระยะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

ประกาศ 3 มีค page แรก
ประกาศ 3 มีค page สอง
ไทย