ประกาศ

ประกาศเรื่องการให้บริการของฝ่ายกงสุลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุลและประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุลและประชาสัมพันธ์

 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้สอบข้อเขียนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุลและประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดประกาศฯ คลิกที่นี่

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุลและประชาสัมพันธ์

Download file ประกาศฯ คลิก ที่นี่

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง การให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2/2563

ประกาศราคากลาง การสมัครเป็นสมาชิกของสำนักข่าวออนไลน์

ข้อมูลสำหรับคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

ข้อมูลสำหรับคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย (ปรับข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563)   สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 และล่าสุด กพท. ได้มีประกาศฉบับใหม่ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง เงื่อนไขการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 […]

ประกาศ เรื่องการรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ทำเนียบเอกอัครราชทูต

ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ทำเนียบ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องการขอรับบริการของฝ่ายกงสุลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19

ข้อมูลสำหรับผู้ที่มีแผนเดินทางไปประเทศไทย           NEW!!! ขั้นตอนสำหรับคนไทยที่มีความประสงค์ในการเดินทางกลับประเทศไทย โปรดคลิกที่นี่  ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับล่าสุด สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.caat.or.th/th/   2. ข้อมูลสำหรับผู้ที่พำนักในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก หรือผู้ที่มีแผนการเดินทางมายังเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่วีซ่าใกล้หมดอายุและต้องอยู่เกินระยะเวลาของวีซ่าในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กในช่วงสถานการณ์ COVID-19  มาตรการด้านการอยู่อาศัยของชาวต่างชาติในเบลเยียม  23 มี.ค. ข่าวประชาสัมพันธ์เร่งด่วน: มาตรการเกี่ยวกับการอยู่อาศัยในประเทศลักเซมเบอร์กของบุคคลต่างชาติ สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลลักเซมเบอร์กได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อวันที่ 18 มีนาคม […]
ไทย