ประกาศ

ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟและการเชื่อมต่อ Internet ฝ่ายกงสุล

ประกาศ เรื่องการปรับอัตราค่าหนังสือเดินทาง (11 มี.ค 2564)

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning Unit (IMEU)

ประกาศราคากลาง ตัดต้นไม้

ประกาศราคากลาง เปลี่ยนหลอดไฟ

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและทำเนียบเอกอัครราชทูต (การทาสีห้อง)

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและทำเนียบเอกอัครราชทูต

ประกาศราคากลาง การเปลี่ยนเสาเหล็ก 3 เสาและงานซ่อมแซมรอยรั่วจากภายนอกอาคาร

ประกาศเรื่องการเปิดรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่นตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ดาวโหลดไฟล์ประกาศได้ ที่นี่  

ประกาศวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2564

ไทย