ประกาศ

July 20, 2018

ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกิจกรรมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดไทยธรรมาราม วอเตอร์ลู

July 18, 2018

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

July 11, 2018

ประกาศราคากลาง

July 11, 2018

ประกาศผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

July 10, 2018

ประกาศราคากลาง

July 9, 2018

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสชื่นชมความร่วมมือในภารกิจค้นหาเยาวชนที่ถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย

June 18, 2018

เปิดรับสมัครเยาวชนไทยร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2561) ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2561

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดรับสมัครเยาวชนไทย อายุ 12-18 ปี เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2561) ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง    
January 4, 2018

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ปีงบประมาณ 2561

January 2, 2018

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ประจำปี 2560

ไทย