ประกาศ

คนไทยในต่างประเทศลงคะแนนเลือกตั้งได้

        

ประกาศการรับสมัครบุคคลปฏิบัติงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ดาวโหลดประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ที่นี่

ประกาศวัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ที่ประเทศเบลเยียมและประเทศลักเซมเบิร์ก

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และหลักฐานที่ใช้ในการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

ประกาศ: การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

โดยที่พระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งข้อมูลว่า ชาวไทยในประเทศเบลเยียมและประเทศลักเซมเบิร์กสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ โดยจะเป็นการลงทะเบียนใหม่หมด และยกเลิกบัญชีเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้เมื่อการเลือกตั้งครั้งก่อน   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จะกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 4-16 มีนาคม 2562 โดยจะแจ้งรายละเอียด วัน […]

ประกาศเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์การประท้วงโดยกลุ่มต่างๆ ในเบลเยียม

โดยที่ช่วงนี้ ยังคงมีสถานการณ์การประท้วงโดยกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองตามเมืองต่าง ๆ ในเบลเยียมประปรายอยู่เป็นระยะ เช่น กลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองในเบลเยียมประกาศผ่านสื่อออนไลน์ว่าจะมีการชุมนุมและเดินประท้วงที่เมือง Namur ในเขต Wallonia และหน้าโรงงานเบียร์ AB InBev Brewery ที่เมือง Louvain ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12-13 มกราคม 2562 จึงขอให้คนไทยใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการชุมนุมประท้วงและติดตามข่าวสารก่อนการเดินทาง กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ consular@thaiembassy.be หรือหากต้องการความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ […]

ประกาศเตือนเกี่ยวกับการประท้วงโดยกลุ่มต่าง ๆ  ทั่วประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอประกาศเตือนเกี่ยวกับการประท้วงโดยกลุ่มต่าง ๆ  ทั่วประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสาธารณชน การสัญจรและการเดินทางทั่วไป จึงขอให้คนไทยและนักท่องเที่ยวไทยในเบลเยี่ยมโปรดตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนเดินทางและหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการชุมนุม ดังนี้   วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 การประท้วงหยุดงานโดยบริษัทขนส่งมวลชนต่าง ๆ อาทิ การรถไฟ (NMBS, SNCB) […]

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU

ดาวโหลดประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ที่นี่

ประกาศแจ้งเตือนคนไทยเรื่องการชุมนุมประท้วงในกรุงบรัสเซลส์ โดยกลุ่มเสื้อกั๊กเหลือง

ตามที่มีรายงานข่าวว่า วันนี้ (วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561) ได้มีการชุมนุมประท้วงโดยกลุ่มผู้ประท้วงที่ใช้ชื่อว่า กลุ่มเสื้อกั๊กเหลือง (yellow vests / gilets jaune) ในกรุงบรัสเซลส์ หน้าที่ทำการของนายกรัฐมนตรีเบลเยียม (16 Rue de la Loi) เพื่อประท้วงค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง จนมีเหตุการณ์จลาจลและเผ่ารถตำรวจเกิดขึ้น มีผู้ประท้วงถูกควบคุมตัวไปจำนวน 60 […]

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสถานที่จัดงานวันชาติ ปี 2561

ประกาศวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัครงาน – รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ IMEU

ดาวโหลดประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ที่นี่
ไทย