ประกาศ

ประกาศราคากลาง สถานที่จัดงานวันชาติ ปี 2561

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัครงาน – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning Unit (IMEU) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 ตำแหน่ง

ดาวโหลดประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ที่นี่

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปีงบประมาณ 2562

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

ประกาศรับสมัครงาน – พนักงานขับรถยนต์

ดาวน์โหลดประกาศได้ ที่นี่

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

ไทย