ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน – พนักงานขับรถยนต์

ดาวน์โหลดประกาศได้ ที่นี่

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสชื่นชมความร่วมมือในภารกิจค้นหาเยาวชนที่ถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย

เปิดรับสมัครเยาวชนไทยร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2561) ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2561

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดรับสมัครเยาวชนไทย อายุ 12-18 ปี เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2561) ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง    

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ปีงบประมาณ 2561

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ประจำปี 2560

ตารางแสดงราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตและอัครราชทูต จำนวน 2 คัน

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560

ไทย