ประกาศ

October 27, 2015

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม “BIKE FOR DAD 2015 IN BRUSSELS”

            ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม BIKE FOR DAD ที่กรุงบรัสเซลส์         รัฐบาลไทยมีดำริจะจัดกิจกรรม “BIKE FOR DAD” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ โดยจะจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานขึ้นทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศในวันเดียวกัน คือ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม […]
October 26, 2015

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน One Young World ครั้งแรกในเอเชีย

  ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน One Young World ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558 โดยเยาวชนจาก 196 ประเทศจะมาร่วมประชุมที่กรุงเทพฯ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่ได้รับเกียรติในการจัดงาน One Young World เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่รวบรวมเยาวชน อายุระหว่าง 18-30 ปี ที่มีศักยภาพจากประเทศต่างๆทั่วโลกในฐานะทูต One Young World มาร่วมทำกิจกรรมหรือโครงการที่พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ สร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก […]
October 13, 2015

งานแถลงข่าวผลการสำรวจความเชื่อมั่นภาคธุรกิจปี 2558 ของสมาคมการค้ายูโรเปี้ยนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC)

October 8, 2015

ข่าวสารนิเทศ : สภายุโรปออกข้อมติเกี่ยวกับประเทศไทย

  เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ สภายุโรป (European Parliament) ได้ออกข้อมติเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งการออกข้อมติดังกล่าวไม่มีผลผูกพันต่อการดำเนินนโยบายของสหภาพยุโรปต่อ ไทยและเป็นส่วนหนึ่งของวาระการประชุมสมัยสามัญของสภายุโรปซึ่งกล่าวถึง สถานการณ์ในประเทศอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ ข้อมติดังกล่าวเป็นการแสดงท่าทีโดยหลักการตามค่านิยมที่ยุโรปยึดถือ และเป็นท่าทีและความห่วงใยในฐานะมิตรประเทศในประเด็นต่าง ๆ เช่น การดำเนินการตาม Roadmap การเลือกตั้ง การร่างรัฐธรรมนูญ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยรับทราบและดำเนินการอยู่แล้ว ไทยผิดหวังต่อข้อมติของสภายุโรป […]
October 6, 2015

ร่างถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรีสำหรับการปภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70

October 6, 2015

มาตรการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้หลายครั้ง (multiple entry tourist visa)

October 6, 2015

ข่าวสารนิเทศ – กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่า ไทยมีความก้าวหน้ามากในการขจัดการใช้แรงงานเด็ก

October 1, 2015

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 18

September 29, 2015

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ หรือบุคคลที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศรองรับประจำปี 2558

ไทย