ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองผู้สมัคร (รอบแรก) เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Customs Policy Monitoring Unit

โปรดคลิกที่ประกาศเพื่ออ่านรายละเอียดในเอกสารแนบ

แถลงการณ์ต่อการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านประกาศหรือที่รูปภาพด้านล่าง

ฝ่ายกงสุลจะปิดทำการในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง เลื่อนกำหนดจัดพิธีถวายพระพรและงานเลี้ยงรับรอง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โปรดคลิกที่นี่หรือบนรูปภาพด้านล่างเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ แจ้งเตือนคนไทยเรื่องสถานการณ์ระวังภัย ฉบับที่ 2

เบลเยียมยกระดับสถานการณ์ระวังภัย พร้อมออกมาตรการการเตรียมการป้องกันการก่อการร้าย

  ตามที่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายขึ้นในกรุงปารีส นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเรียนการเพิ่มมาตรการของทางการเบลเยียมในช่วงวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้ 1. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นาย Jan Jambon รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเบลเยียม ได้ออกแถลงต่อสื่อเบลเยียมว่า […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ขอเชิญชวนชาวไทยในเบลเยียมร่วมพิธีถวายพระพรและงานเลี้ยงรับรอง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โปรดคลิกที่นี่หรือบนรูปภาพด้านล่างเพื่ออ่านประกาศ

เอกอัครราชทูตกล่าวเปิดงาน Expo Milano 2015

K8nr9fDlfn9+fPnQa3SPAgEgSDwvAiEtD2vb6JZEHhrBHgd1czI0cOxtY++VaKO65s+7kUM39oxMS4IBIGnRSCk7WldE8WCwPsiALHSF5a7tbwObYWCv+4rpG2FWM4HgSDwqgiEtL2q56J3EHhhBHjtkL6bV83R9/TO3nGq77mlv5K2Ojbr77t0LwxpVA8CQeATIBDS9gmcHBODwDMhUKSqdthG74tUwkabukfNf5ScqSw9Xv0457t6jIMuM3L3TPhFlyAQBD4vAiFtn9f3sTwIfAgC7K7pbtuMkBWZGt2bBuEqotbttHHplLFoA2GDDCLnQwDJoEEgCASBTQRC2jaBSrMgEARuR6DIEjteuqPmpMwvcY5Gpp2SNpersmjn/Ua7frdbHAlBIAgEgesQCGm7DstICgJBYIHAX//61//Ub5GmImqQpa9fv/6h5y2kTeXW/yqr7mGrHx23dtuqHb9xYhAIAkHgWREIaXtWz0SvIPBmCBQpql02LlmOLl2W2beQNt9p08/stHE51O+Vy31tbxZ0MScIvBkCIW1v5tCYEwSeFYHRM9cgUPpFgTOkDcK1Q9pUPv0glM+KX/QKAkEgCIS0JQaCQBC4OwIQqW4nq/smqRKvGZnyb5D6Lp3v5ikx1HHrcunsmXF3BygDBIEgEAQ2EAhp2wApTYJAELgNAb0kqsTNL5Xqbly14/xsdO5bQ67K5JweU1ne9zYr0zsIBIEgcF8EQtrui2+kB4EgEASCQBAIAkHgEgRC2i6BMUKCQBAIAkEgCASBIHBfBELa7otvpAeBIBAEgkAQCAJB4BIEQtougTFCgkAQCAJBIAgEgSBwXwRC2u6Lb6QHgSAQBIJAEAgCQeASBELaLoExQoJAEAgCQSAIBIEgcF8EQtrui2+kB4EgEASCQBAIAkHgEgRC2i6BMUKCQBAIAkEgCASBIHBfBELa7otvpAeBIPDECPAC+U7FevBuPbCXh/x2bUYPDd4xGbmj953uPlwYHX1M7Y+eebfqjmfSJgg8LwIhbc/rm2j2SRDoiitFtl5o7m8J6F66XlCVHM7Va5mqX33W9ry6afQe0JJTRKZ7xdOq4Purp0qH7qeTzcvkqw+/1Q5C8te//vX3cWzbDY+RHtW/8NUxeaF8nVOd9Hid09dngTNyqt/qR8fsXqGlfsKHTjB1XNevxnecj+K2siHng0AQeDwCIW2PxzwjBoE/IVAFWQt5Ff76/fbt23+KsGhR9rYqDDKhxKH+R3aRlOoPWSnZSgbor8e1ffWb/dRYSrCcTKgupZPLUwx0HO3XEZSRTj9+/Phl+6zPjLhVP9dRMdJxCydsnxG38mnJdKwYB/l8xvbqx0+dU73dPnThNV20z9QLAkHgtREIaXtt/0X7N0KgIyxVfNnBUlN9V6vOzV7KjmyKe0eCVGYHq8vo2kASdJdH2/FS9pGsq0mbEptRqPhOWeng7zGlr2LU7TzqDtxoPN8x053F6tNhU8eKEPrPCEdsOkJw32gqxZQg8LYIhLS9rWtj2Ksh0BEWdmw6guA7WlwG3SFcHWkbES3k7RASfUG7Ewouu46IiR73S5pnd9pGlz4VIy5Fq33Vr/Tl3C4GSup2CZPjNCJt3WXeHfIL4Vtd3n61+RJ9g8BnRCCk7TN6PTY/JQJO2qrIzi6z+WVSdrF2SJsSFIq5XkLtZBwhbR0BUwK0QzZUhzOkjXsFR7t3SsQgWEpcuZ9QyddK1oyQjoIOmZy/lbQ5+dzR+SknRJQKAkHgTwiEtCUogsCTIKDFlf9XN7UrydghbdzUXvK50d/Jwui+NSUDo10kdtpKphNDlTsiEldeHi372C2bXdr13TTHVG1d7UYeJW1gpLtgt5I2D+cdvz3JFIgaQSAILBAIaUuIBIEnQcAJSxGEFWnTy3HVf0Sm9L6patM96uLqnTa/764jba7vLaRNiQ9j6z2BvqPV7bTVsRmmO7uNM4KooTa6B/Fq0uYE+knCPWoEgSBwAoGQthOgpUsQuAcCHWGZfVuTy6N+Oay7d2mHSFxN2goj3ZnqLjP67uBZ0ja798x3MB0f7+vETfVekbbusvMoVnyns9rpJe8OL5e141f6sLt6j9iNzCAQBB6DQEjbY3DOKEFgiUBHWNhp08uOCOKeK99JqS8o/Pz58w/j7RR3vW+sU3bncRaup8pUndDHvxF5lrT5I0pcrpIhP9eRtrK/HrHR7V6CQ0eo+bbq6ksItONRHPW35NYjSiB+yEd3feSHEjHXsTBHLjuqhX21W+3cLoM0DYJAEPhQBELaPhT+DB4E/ofAiLB0l9Fql2b0/LCOaOjl0RnmjOW7QOyYdY+dUHk8kFaPcR8dx/zyo7ZVDHRHTMkf35KFbEGASk718fGQP7r/b7YDNZLFmOBUuiB/Rdh2viigsvhfL2ljp/pVv2msOFb/8lu+PZpsEwReH4GQttf3YSx4cQS6bzlCvJzIabEu4kAh9iIOEVEyoQV+9fomv6TYEUGH3ckYupUO+v9INjrrX4gZ4+sXKXS3jsusEDqIDjoiZ/W3C6XRFzzUb8jdIUYjHbwv8jsS2MnwXTRtM/P3i0+fqB8EPhUCIW2fyt0x9hkRoDhr0daCyw4Sf2n3iEtdOyTkGTGNTkEgCASBd0QgpO0dvRqbgkAQCAJBIAgEgbdDIKTt7Vwag4JAEAgCQSAIBIF3RCCk7R29GpuCQBAIAkEgCASBt0MgpO3tXBqDgkAQCAJBIAgEgXdEIKTtHb0am4JAEAgCQSAIBIG3QyCk7e1cGoOCQBAIAkEgCASBd0QgpO0dvRqbgkAQCAJBIAgEgbdDIKTt7Vwag4JAEAgC5xDQ5wPe8xl9PJvwnJav06vs5LVno4c0lzW8JWPW5iOsvmcMnLFn9baRMzJfrU9I26t5LPoGgRdFoJ7KzxsLXtSEQ2rra7NepdjoWy3uqTNvszgE6Is25pVnZfPoR19t9kxmznR+tJ6fKXfMsH0L0lbFQF+Vo69/8dfL6NPnu9fE6Erz6BPnd1YlTE701dcQrV6xs0qiM31rtedP2ScwODeaFLz3kfP6GqKVTo+e2D6ev+cRW3f0ouieXf3uxMOOHq/cRuNj9UL6q+0s/I/O4at1YK48+zxRux+hc+Hh7869GvtnkbdLyCpenyln+KvgPhJPFhOvNI/uhddbkTYnEzpZ1Nl63F+krNvUR97XR1CNHMX5mghVSEYTma103rVY7XTFPguE2cu8tWCWbE8Oq3dL+nslSw/d+n/myXR29+AW0vZZLv/M4tEXASyuHhEr+PzIHL5Hkn0EAbpa71fU+WoMrpAHCTu7WPEcrRsTpZ8uSLpX4KkN3QYFOZzFPJ/ZEdc4YGzdBFGZ9b/O7458Ust0/rsMcsaoXvPu4Wcit1fEyhEZb0HaMNhfrs3xblVH2261p0G8CyZb4KPVI2RM5VWQlx5aWLqtdM7PSBn9ZjsL/qJunRh1brUr0eH748ePXzbU7zOvnNHx+/fvuy493U53U08L2exYPtshJrM2dW7ley8S9Zl+3reOE48Vs+hIu26sOua2qPyKs9F4DpUuiMrfarsWlh2baV/2aPuSqzqTM1ymFr46V3I8BnUMH6dsq2Ml/9u3b7/+1uf6dZ8WRpzz87Nzjp/OZ+TVuIyHf7FFP2sOwN6KAWwgjpBLHKne9f+XL19+3QvmBL8+f/369de5+nWd9Jzmf/JTyR0tGn7+/PlbrsdvyfLFvi6wyzf8lN3op31GlxrLBpUFJhxDFn6hDvhCXO0tHNx+YqfkVDzQv46jc/0PDoxHnJe8wk/jQ3UEe85rfFa76qvYeN0mV3g98RqzM2830+dLNnt70kYS8UtcV5K2bhdqlAhLDw1mXz11pI0kM1tdjAir6sEOm7ZFZum1Wr2MxujkkZxHKyeKnNqmqzhd7bFCw5YzOzaj3QNNqlpwdFVI7NR5dt84X3LVp7orqkmvyw66U+k7nXVOZXWXaCvJ6W4g/tN4dH1cjvYnPkpX7ae26nzyy+X40hcHGgOcUzzqPAUaPDnf4eltVJbjpmQBXxPrjrn7iEWVtgc/L8aqpxYVxcIx1aKlMeb26VjqCyUBevlI/U9MqEz0GFUsn+eKm/tF48F9q/gSA16onVigZ7c7hR4eZ0qowB489QoH7UakjdzLecXd9QZ72mju8FzT5XTHvhvLce/aaEwpluAwsoF5Ad7sCs5sL/kzjKhrbr/7beTHLn847iPfvST7Oqn025O2ESsn2LvdIcjDLqZeWLrA2mmjk0KTwipQPZGPyJcnGl0RlYwrSJtOei49KzEoG0eXK6udFkX+9yKzkwRHpFmxRC62exH34uUrW02IXaHuiBZ6gUHZ0hVZdIOgjsiM4qnjKUYkZOxRoq5ETYuuL0R0vihuWjCVRHQkuSvEyAI/19GLTleEunmqse0x58RjNM/BsMNLbVFiVOPOYmFUwMBuRla6+eukx4scl580tl2H1VyZ6UT+nBEc5pzmFyd43r8bU2NK26uNxHO3gKlzNZ9Gea7G1DzYEaIRIZnh0NlyhLTNiFSXS3UejhY95GbNcZobR/NsRWy1X0fCGE9zveeTHdx3a/M7tntb0gaRGZE2gucK0sYk8SKvAeNFUFc42k6LbVf4RgWqjq++Wj6azJDUs6RtNlFHRb1LCuxoYIt+VkKyW7gVK/e3+oN2YO+FryuonpA04e34DRs6stLppmRGCd9oJerJtdqpXuwidUTLddJdC/UnNu8m2Vkh1h0SJajgNCuKPicUv9mOw4q86HzyGN+xxTHvsOOYE2v1ywwDJ4xdflDdNUeNFhUev2qrE4iZXzSX6VxWXJx0zsirzmFy1ohkqW0aD34P8wyvnbjeic97kjbFEmLe5SKNp1ld0kWzE+vqtyJtXczPNkiq/dlF4DsSsh2b3pq0VdDdm7SRPJycjO4h6lY+SpZ8h6Ta6yTsChTnu9W/E5eOyHSTswueESntSFsd80LsicOJyGinaGb/TpDPiqfq5AnJi5cSHd99mV0emWHZxWdHSlUXLxSdfTPSVjhrrGjSLNmjyxwjcrRT3KqvF68dcrVTFO9F2hxzxim9ryRtmjtGt0eULtzLNIuPbuG1IqeO34y0IX/XLxobOr8957hNu/i67v5FLvUZY47Iqt6S4bt3yHFsdgj1vUmbk3KNAT2nx33H0edwF2NnSRuy/J5sXwD4525BeUUt2K0Zz9rubUlbAc7EmxXN1U5bR7J8JQOx0rYu1yfMKJl50p7ZwCqFrWZNWF1ictLku39nd9qUzCk2ek+QEjT8ga3o3/VdJdrRxNIVuJKanZ0B9HCSqqSNNt0q0hP7LP66JPRo0jby+8wOdFwVN43DnULstu+SA8V4hwwqURoVgo74kld2bJktFjyHFNYjMrhDDGbzhP6eE0Z2z0gbOO/4BfmznWOXN9tpY65p8a8x+CWOGY8coHZ3XwjzfORze0YeHIfdBaLnhG7Oc2xGZpDju1UjssqOLve0jYh0Nw9XpA0i6PGj/tda6QvfHdypFc9KqB6h11uTNoJME4OvmM6QNl1tEoQkji6xMJHdod0ORbfS1omliVaTE+OPdsNGOuiEuoK0ebLwoq5j+D1iig+7PYqR2j4qOCVjVlCPkDZPXN1lorOkbRQnSia6YkHSrXOz3b3V5VHfaVO/+eVRx9pJwIpkInuH6Hjx2SEHswKILR1xYKxRovVd72rHfN+xZYe0KXalo3+LUOOh22nzna+KCyUr/K+kro5hR2e7E0AnD6qT35OpMavkyrH2RZzjMLskW30p3uRGbNJ7QHWuEMOQlc7u7tYUJyCeX7scrrbo/+jdjd3lOY5h4ygXqj+6HK790N/vlUVPJ77qJ1/kg7li5GN15JEYrXPdxkG3CaA4+uLjEUTpmcZ4e9IG2D5ZCQL9ajRt9avkM2d17XQ3Ri99aaAik7ZaFDvSpqRTv1pebf0yrCY7J6S+06bY1LnRJV3adYSQ8fzr97St82qTj0GR8suEahu+ok1hgPzOP/oV8TqvPqlz6me1m8cM+HlwU7n4DP07AsU3Iusr9P7jfip5fOW92iK3xnTiUudrvNJXk68WSTBHpiY9fKB+qf/rt9qXvrM4UmJBH/zB4yxUNjrUOY0LfFPnmZ91vrMDP7nOo/mJjjxmgMJWx/WbqqPbJ6q9P/pA57Dq4QsmcopizpjoxXxRnOuYxrbGWJ3jcRXghS1gUH01HjWv1Dijc44h/sK3ZY/jRNzVOXxHDClBQobP51FbZFWs0Ebnlj5exO0rHdEHffWb5iVH86fbXf5m/OqnfZkTJXf0q7mNNqUjj9cYxVr1c5ndMW/T5ZTRfFB5Wn/qf+R6bqbPqi7omEfazmprzo0ReFvSxgpTVwMOg68+uxXlCDqSdreyUXLD+dFYvmrQgkgx0OTPxNdVmOowWtmhb/Ub6axJ0Ceir6Bmq77q66uljvBRSDsyqXj5ClVtHPnHV3AlY7UKVbLgONbnwtDtRje1QcceYVp6Vzv8QryqPegw8tnsvMrVOHK82AmlDee1j+umfXSnp9pp0kaGt6G/2zrCAHLHzgn9VjvD9Ots3umbwhEEgkAQeDYE3oK06Y4VJI3t8yrEs0sBWpxHxbFzGisyLzRe7Cja+teL2ahQdrK4b0DPUYB0ZaiFFXI0GhcCMQpOv2kVeavC56uurr2TBddhRnqebTI9kz5K2p5Jr+gSBIJAEAgC5xF4C9J23vz0/AgEirwVQS5Sd4Qof4Surzqm7qy+qg3ROwgEgSAQBP6IQEhbIuLhCPju5sMV+AQD+mX2T2ByTAwCQSAIvD0CIW1v7+LnNJB7xJ5Tu9fXSm96Xl3Gfn1rY0EQCAJB4HMgENL2OfwcK4NAEAgCQSAIBIEXRyCk7cUdGPWDQBAIAkEgCASBz4FASNvn8HOsDAJBIAgEgSAQBF4cgZC2F3dg1A8CQSAIBIEgEAQ+BwIhbZ/Dz7EyCASBDQR2nws4e5PCxjBpEgSCQBA4hUBI2ynY0ikIBIF3Q2D2pg39Bq6+8eLdMIg9QSAIPDcCIW3P7Z9oFwSCgCGweovGWcBGZKwbb/by77Pjp18QCAJBYIVASNsKoZwPAkHgaRCAWO1exrxV8UePd6u+6R8EgsB7IxDS9t7+jXVBYBsB3l37/fv3P7z4vY7XPVz1++PHj19/izTpfV3ahv/rVVrVxt9BS//uPO/0pV/9pZ1evqw3PtTxku196jO/ZTxtOIZM5HZt6ljhUDtq9Vvj1a/qXv31p/SrNl+/fv2FDz81PvpWn2/fvm37JA2DQBAIAopASFviIQgEgV/vgOWSH+RI7+OCvNTfOq/tgY9jszbIhtQgF2LnrzjjfJEdl49+vGcVmd29adq3/qdNkSl+un6Mr+/I7S6jIr/OFbEDg5Ktl1LrvJO9hF8QCAJBYBeBkLZdpNIuCLwpAk5CikBBVpzQQDi0D+QJ0lMEhh/k1LmZXN2ZUoJYcnRXT+Uxxg5pmxGyHdLml2MVH8cP0gYOSvxqLN95fNOwillBIAjcAYGQtjuAGpFB4JUQmBEa373SXSInUL6Lxi4Tu06Qmfo8IoPeR3FUcqQk6qNJm+LHpVR2I0t/3eWr8yFtrzQ7omsQeC4EQtqeyx/RJgg8HIFHkLYiLreSthGheybSNnKe34/3cCdnwCAQBN4CgZC2t3BjjAgC5xF4BGnjEufqsutsp+1ZSZvuAOqlYf5nV7Daset23lvpGQSCwGdGIKTtM3s/tgeB/yJw9T1t3f1p/sUD7oODxPBN1NEl0HKUn0MmO22QJL0c2X3BAaePCGQdRz+9H02/jOB9dUy+NKH3tOllZv3yQwIwCASBIHAEgZC2I2ilbRB4UwSKVPBYi3pkBY/TwFx24758+fLrHG2VoOk3MkdtePwGj8Covy5DH9nh93+hp3478+fPn3/SSR/v4Y/8KBn1Sxslf35M+yrx8naFk8qEhPIYFT1X+uYnCASBIHAGgZC2M6ilTxD4ZAhAyGaPq+i+iPDJYIq5QSAIBIG7IhDSdld4IzwIvAcCIW3v4cdYEQSCwGsjENL22v6L9kHgIQhwz9bsfqzugbsPUS6DBIEgEAQ+CQIhbZ/E0TEzCJxFoG7K5z6w+qtvSkCmt9H71M6Om35BIAgEgSDwRwRC2hIRQSAIBIEgEASCQBB4AQRC2l7ASVExCASBIBAEgkAQCAIhbYmBIBAEgkAQCAJBIAi8AAIh bS/gpKgYBIJAEAgCQSAIBIGQtsRAEAgCb4dA92WJRxjJFzZG4+sXNmb6jL7I0X3hI1/6eIRnM0YQeA4EQtqeww/RIggcRoAXsNejNrrCzbPV6u0B+gqm2UD6OibkviIp8FdzHQb3RAdebcVfxw1s8Yu+p5Th1GedCj4Gvj2hbroEgSDwggiEtL2g06JyENDi3pEEfTuBEpjZDpQTgHu94YAXp9/bi/5+0HuOVwQMkqvEijGdRHbY6iu6Sob/FElXIn2EjN/T9sgOAkHgcQiEtD0O64wUBC5BAAJQRdzJGwPwEnU+rx58OyJoXO67RPH/L2S0M3jlGCXr0aQN/dkB1fej+g7aaEdN+zoer7jjebVPIy8IfHYEQto+ewTE/pdDoEib7ph1BMAJy+qym57vXtKuIHFf1Qw42qieJVfJoz+ot+vDMXTq7gmDvPouou5Azu410wcHq01+fHW/WkfanDRDvM6Qtnobhdv0csEbhYNAELgJgZC2m+BL5yDw8Qh090jNSNvojQZ6Wc8JFVbqjpxeTtXLf37fFfdu6S4Su1BOYjpblOipbC5JdpcjdafNL1vqjhU7kh2J4hx2ju5V8wjQew055zoeJW0jfLv74j4+IqNBEAgC90IgpO1eyEZuEHgQApAL3SH7+vXrr12ZOlc/q5022uhuTvWvz8itv90lvyIpOgZj0r760KYjPpAcJ3Aul/eeqi31/8+fP/+wA+VECf19N3E0Lvr7Zc6SUzJ8J9Ld/O3bt1+46Q92d/5QebPLoz9+/PiFY/0qoUTmg8ItwwSBIPCBCIS0fSD4GToI3IoAOzC+e6aXIn3nazWm3yfHTfG6C9bJ1F04J04QstmXJkY7dC7XCaiSQ91F891G3a3iUqfuovm3ZWcEaoRhjeGErdqiCztjR3fauvE+4huyq9jJ+SAQBO6LQEjbffGN9CBwVwSKDOw8k2x1aU/JDgrr4z+4l0x32tyws6RNH4XRgXUP0rZjzxnSVrboztnoHrYrSFthBXZ3DbIIDwJB4GkQCGl7GldEkSBwDAF2i+g1epTGzo6My3LipiTH76OCNJ4lbd19bDX+SG5HeDpSuvoyxog4QbSOkjYlnyVDCdXOIz/K5tGY1b8ugzpBf9Q3cY9FZloHgSBwLwRC2u6FbOQGgTsiMLox3XfMaLd6uC4EpiMFkDS/vMhOj1/yU1IHcUKuXiasY/zqcQiP71J1u1bVf3V5lLG7HT0fV3cuj5A23ZXUy7zqD9qovqPdSt/RVIIJUeOLGHcMs4gOAkHgyRAIaXsyh0SdILBCYPZNTQiK3tPWXfrsyAKkonZ0Rrtf/kUFJWhOLLpnw2kb7pUrXfw4OrutuoOlu2vdN0ghPnquu/dvRLLov9rNYoeT3Ur96+N1u5H4ouuvvsN29Nm5LL6KpZwPAkHgtRAIaXstf0XbIPBrd4oCz05VfdYiPrrcOYKv6zsiBTq+ynNCMiOLIRwJ5CAQBILAcQRC2o5jlh5BIAg0CMx2kQJYEAgCQSAI3I5ASNvtGEZCEPj0CHCJkEdoZCft04dEAAgCQeAOCIS03QHUiAwCnxEBiFoI22f0fmwOAkHgEQiEtD0C5YwRBIJAEAgCQSAIBIEbEQhpuxHAdA8CQSAIBIEgEASCwCMQCGl7BMoZIwgEgSAQBIJAEAgCNyIQ0nYjgOkeBIJAEAgCQSAIBIFHIBDS9giUM0YQCAJBIAgEgSAQBG5EIKTtRgDTPQgEgSAQBIJAEAgCj0AgpO0RKGeMIBAEgkAQCAJBIAjciEBI240ApnsQCAJBIAgEgSAQBB6BQEjbI1DOGEEgCASBIBAEgkAQuBGBkLYbAUz3IBAEgkAQCAJBIAg8AoGQtkegnDGCQBAIAkEgCASBIHAjAiFtNwKY7kEgCASBIBAEgkAQeAQCIW2PQDljBIEgEASCQBAIAkHgRgRC2m4EMN2DQBAIAkEgCASBIPAIBELaHoFyxggCQSAIBIEgEASCwI0IhLTdCGC6B4EgEASCQBAIAkHgEQiEtD0C5YwRBIJAEAgCQSAIBIEbEQhpuxHAdA8CQSAIBIEgEASCwCMQCGl7BMoZIwgEgSAQBIJAEAgCNyIQ0nYjgOkeBIJAEAgCQSAIBIFHIBDS9giUM0YQCAJBIAgEgSAQBG5EIKTtRgDTPQgEgSAQBIJAEAgCj0AgpO0RKGeMIBAEgkAQCAJBIAjciEBI240ApnsQCAJBIAgEgSAQBB6BQEjbI1DOGEEgCASBIBAEgkAQuBGBkLYbAUz3IBAEgkAQCAJBIAg8AoGQtkegnDGCQBAIAkEgCASBIHAjAiFtNwKY7kEgCASBIBAEgkAQeAQCIW2PQDljBIEgEASCQBAIAkHgRgRC2m4EMN2DQBAIAkEgCASBIPAIBELaHoFyxggCQSAIBIEgEASCwI0IhLTdCGC6B4EgEASCQBAIAkHgEQiEtD0C5YwRBIJAEAgCQSAIBIEbEdgibf/85z//o7/fvn37zz/+8Y9fx/7973//SYU69ve///3X75kf+nayz8jb6VNj/vWvf23t0f5ld7UtDG79Aacat+R+5M9f/vKX/9Rv+XTnpzA40n5HZtoEgSAQBIJAEAgCYwS2SFt1/9vf/varSNff+vnXv/71i2hwrD7zU/9r2x0HKEFjLJW5I+OWNmULtq3klG1nCanLBsNHkzYfD3+ubHcCe6T9rW0fjdGt+qZ/EAgCQSAIBIErEdgmbSNyAUErInOWZLFrd6Vh95R1JWkrPUveowlJjflKP8TZK+kcXYNAEAgCQSAIXInAduWe7QjpjttR5ei7e1luJf8W8uOks3RCnp7Ty4Kj8WrnsM6NznMOMjLTm7HZDevIMfK6HbRqr/pwKbR2FrV9pwOXg0c7c7pDWm1qLPR0n9ZxdlGrrfelf7WpnUzspA96s8tJ7HS7vas4yfkgEASCQBAIAq+GwCWkjd0idm+qmFJoAYTiT+HVAl3HuK9LC3v11cuwXqQVbCU/FHGIjBKF6qNyGAO9XF/vi62lL318p6x0wZ7uUm+dgzApHh48uovpxEWJW52r3yJJqovqh77qGwgW/Xz3Dbmdf/UeONVTCaFfTtfdWIiZ+wP90Vf9ofoRJ5x3AvpqEzH6BoEgEASCQBBYIXA30uZERguuFljfaXPSVgZ099Op/NqxUULg99Qxhu4WOan0zyWPnSDfMau2RSr4ccJX5+nrukDonIzMduSU/GAr99+5ba6LkivGoI8Ghx/zy5E+Tuc31bNk82UFJWZOipV0aYxAJEekDfLJeQjoKuBzPggEgSAQBILAqyJwOWmDrHSkDdKgBdaLf1fg65jvAql8L/C0d2Kju1NOUvxzydcvG/jlUT3X9dWdON2x8h2h1eXR7ny3i1k2dztmTuJG+K7w8ADv/OY+7/yipHyG4Yq06e7eiPC+6qSM3kEgCASBIBAEOgQuJ20M4rsuulumBIjiq/c/dTtBO6TNidVoN2q08+OX3yA8KhdCOCIcne4KfMlUW1ekrdsl7HbFuNzY7fo5djs7bSs7zpA2+nDJ+xbSVpgqAdSd1kz1IBAEgkAQCALviMAlpI1LdlqEfaeKnSC9t6qO0fcW0lZyeM4az3irv3p508nSamep+v78+fP3JT6/HDoiHOwQ+U347AaVHv6MN9+h0kDz+9SccHIeW/1esPqsuh/daVM7+DKDyvjx48dvdWc7bd09areQNtWr/nf57zhZY1MQCAJBIAh8bgRuJm16mcp3lPweMs4rYbri8miRCXbVRu5UQtHp7CRO5XXndi6Pci+cXx7VXaFuJ01tGF0e9fvTqh0EWOXPLo/qzfy6C8b49MWOTm8lT909bUpW8QFj8YWMGs8v+UJG2eVUnBRXdFWMIXC+Q/q5p3qsDwJBIAgEgVdHYJu06eVNf3yEE6aOFLHT5SSEz0WCkMNYFF3/7Df3K1mBaEAQ9B47jmkbHi3BGEoy6pyTKiUc5fzu3io95kSm+vg3T0eXYXVHC90VJx8fEsSY6Dq6JEs7xa9wAHe3ozvuO5Dg6DutjhOfuVSKLlzK9c9K7HgUi9qnMajfzn31CRr9g0AQCAJBIAj83kzZgYKdje5vt5vh7Si4dVxJge68QZYo4qMxITKcV2LnfbjPC3LDeT4rCdG+ozG0HztM6Ms5xbNkjnZ79NxsR0hJbv0/ep6d7mp+1A7T7DLvTpxd2UZ9faXcyAoCQSAIBIEg8FEIbO+0fZSCO+POCvRVr5va0eNebZ6JDM1sfBY9i9iuLpffy1eRGwSCQBAIAkHgXgi8BWnjkqHuNrGrd9WbFu7lgJXc1T1vq/6POo+ez0CWXt3nj/JZxgkCQSAIBIHXQuAtSFt3T1t3Gfa1XPN/b27gBvtntscvaX/U5dlX82/0DQJBIAgEgSBwBIG3IG1qcBE4faflETDSNggEgSAQBIJAEAgCz4rA25G2ZwU6egWBIBAEgkAQCAJB4BYEQtpuQS99g0AQCAJBIAgEgSDwIARC2h4EdIYJAkEgCASBIBAEgsAtCIS03YJe+gaBIBAEgkAQCAJB4EEIhLQ9COgMEwSCQBAIAkEgCASBWxAIabsFvfQNAkEgCASBIBAEgsCDEAhpexDQGSYIBIEgEASCQBAIArcgENJ2C3rpGwSCQBAIAkEgCASBByEQ0vYgoDNMEAgCQSAIBIEgEARuQSCk7Rb00jcIBIEgEASCQBAIAg9CIKTtQUBnmCAQBIJAEAgCQSAI3IJASNst6KVvEAgCQSAIBIEgEAQehEBI24OAzjBBIAgEgSAQBIJAELgFgZC2W9BL3yAQBIJAEAgCQSAIPAiBkLYHAZ1hgkAQCAJBIAgEgSBwCwIhbbegl75BIAgEgSAQBIJAEHgQAiFtDwI6wwSBIBAEgkAQCAJB4BYEQtpuQS99g0AQCAJBIAgEgSDwIARC2h4EdIYJAkEgCASBIBAEgsAtCIS03YJe+gaBIBAEgkAQCAJB4EEIhLQ9COgMEwSCQBAIAkEgCASBWxAIabsFvfQNAkEgCASBIBAEgsCDEAhpexDQGSYIBIEgEASCQBAIArcgENJ2C3rpGwSCQBAIAkEgCASBByEQ0vYgoDNMEAgCQSAIBIEgEARuQSCk7Rb00jcIBIEgEASCQBAIAg9CIKTtQUBnmCAQBIJAEAgCQSAI3IJASNst6KVvEAgCQSAIBIEgEAQehEBI24OAzjBBIAgEgSAQBIJAELgFgZC2W9BL3yAQBIJAEAgCQSAIPAiBkLYHAZ1hgkAQCAJBIAgEgSBwCwIhbbegl75BIAgEgSAQBIJAEHgQAiFtDwI6wwSBIBAEgkAQCAJB4BYEQtpuQS99g0AQCAJBIAgEgSDwIARC2h4EdIYJAkEgCASBIBAEgsAtCIS03YJe+gaBIBAEgkAQCAJB4EEIhLQ9AOh//etfDxglQwSBIBAEgsCrI/CPf/zj1U3Y1r9q4669tH10PWXcv/zlOejSc2ix7eI0DAJBIAgEgY9EoIrsbqH9CD2ryP7tb3/79XvLT9lYhfpRJEH1rnFv1f8W2x/Vt+ys33/+85/LIfHHo8nTR407AiSkbRkqaRAE9hDw5L76vCf1Y1odWQEf1RDZtxb+q+Sgv8qDmJCw+fyoAn4U03u3h1BUwQSLIhV//etfn47Ala6QgVtwKfuw9xY5u32VIDL2bt9XbXc0z1TsPWoOKpF8Jn+EtF0U7Y8Mph2VKTYVbGeCvPrrSk+L2M741ebf//737wT/jEVvtYLyQjWyuysSWuwLB4rIrURlF/tb2v3973+/pOh1OuxiOsOac2Bc+l75g6/Kb0roaj68gv+uxIJ5PNr5eUbSpj67Got7ySOW7yU/co8hUHNdSdsz+SekbeLLStowbF9h6gpsVfyPhcvtrfXSAPprAVqNoIWVtmdXnUpozpDHla63nEe3WSHG7pXuRRyU5Pr9F/ea9Cu9juCjONx7h+GsfL9kdFbODJeZrz4jaZvhQY48Emdp+2cE7pUfOqzPxPBsU4Jc113iJD/NdtRUH90c6DYKSo7mvPq/xqVmdbbpuZXtWq80p+MfZNVixXOv9l2Nc8scCGnbQK/baq9A8WC7tYBe5Wi/D+OM3C6JnC2QV1yq2HDTqSYr3XTHbDYAu1OjNjrpTyk66HTV/R2+i3TW17u2nZFPUtQx7rH79cgCuovXkeK7e8lpN1+tdtO6GKTgzvQmh3ph93ylhdrl4v+ugLqc+owt2h5/1xzWPhRoJwm+kNedPfTTAr66X4scpH+RWfJ0PMWqbMH+nXvgWMx7LsJO5qTK0oWtXg4HJz2PPqW7Exhs86s3mn8114JjnS+59eNXK8Clzne6Vx+uchBDKmO2kVHtup028FZbsRfbGNMXmLfMde0b0raBpAaONj+ye7UaxhPGqv2KHOzqVu1+/PjxJ3GPJm2qb/3/8+fPXxOOiYeCNZFc3zrGL+2qrx/zzyQCkkLXFzK2SrzVzuVUH2wAT7Wp06eOEQuzMUvO169ffycrvURY5+pz/a70rvMkvfpbfQr7ivn6fyarbGKc+h/bsIGiTJuSy4+TNmwexa3qqbihM35ym2tM9KTtam50sc+lfvQv7NXf9KljNSbxwF8tAtjaLQiwg3PkHvUjxANM6jNzBhv1XOlcOuFn/MHnbv7rXDhCsCFGNf7379//cJO5+tB1wEfYXX3rBzzUri9fvvyyBV9jBxhpH+wAM3wD6SBWq139DwEl7tVvdUwJLJ+JA/UZutXf0nf108Vc6VNxxg921bg+/8FvNI7nJ3yDLJ0/dY7c5b4vW5TYkiccP/WdYj0iQ+R5jXN0Im9AhnT8atNhpJhpe8/DI7xcT1+Ua6yUDM1D3759+x23q1yziovufEjbBmpd0tLgYmULs67PJGa/vMZnvYTpK62ZSsrifXWlq7Kdy3roULr6quDRpE1XZvW/Xpr21RlJUld56Ks+8F20HZtU5pHtbsfQV4W+usVXOqlLd11Jr4qlJ46KG3Quufy/WvGpzUqqiC+NK/QlvpyEqd/Qn5W8Eku1bXdnqPMfq3/XW5O2ziePiW6uafHVuanJv8PebdL5WX2xU3Fw7JGrYynWdRxZyGMc16mLuWqrO0denByPjliO8hO2qHyPk5FOXlg9VjSGvYCWPj5Xus8lg/hFR7dPdfdzbkuNSxvqgY8LJqsyM8pNvujSmOrydjdON7/BDFy78TvfU9dGcQLpVWxoS3x2GLu8Uf1yfEtHjRW3wzHq7GyJ0WCnzW3RvLPy8VXnQ9o2kPREX0Gnk8kJQ31m9UfwkWxJTh48qwKNmnotvSvKnhRH5mm7bgUzSiKaXDeg+9Vkp1BWO5+oXbKp8ZU4aDKnPb4Z2TAr4l1S8ELX2e3JwXVXXSAxKscJKO01Ifm4K+KgiXPlt67IaQJ2bHeK5KoQQz5WpBK7O39W31nS9gXRTiyOCpjas4N9N6dHx8C6k6vEQIm05hT3b30eESaP/1lsdIV7lVP0vPd3bDv5XogdszPY6wJMSYPmHd8pd91GsaPEd+TfVa50XHy+KTkgVkYEakSo3M9qTxfzYOML4VHeGi0ajpI2dOnywlHSprVttzZSs7TG+1xyWzu/e5ytYmD3fEjbBlIEtybCbgWkk2K0e+W7RjoZV4W1gmCUWLywrWSR8KvfjLT5qnwlt4Nzp1AqDrPdMj/XJSKK+FHSNiuYK7tXq39NREqG1G9lmxdijzPF1/XdWVGPwn1FwrpEpkl91b8rxDqvNqbhL2wcuxVpm5HeI+Sj2upcGBEH1W9UwF0ntauTq9ivFndO/nXBMZoPsxhj7FX8V7tO/i5p892X0a7saJxV/OE/5unoyoL67yNJ22i+aS69YqcNv45IGwtMctOs7u2SNo2lEVlV/+jViDOkTfPqLpFSIt7FXEfadK6RG3fy2tE2IW0biHWkwxOvB1O3Cpqt9lbJmMAZJXyffDtJFpl6I6eTP4VnR8dbSZuuaOp/3X3jcpBOIrdTycEzkjZiqSsauztOYDxKkh2RXcnuip4TJE1kfimszukYq+TKefy7c+/HiBSsdto8JleJe1TAkMNOe4fPDAMK8VnSprdGuE2ls19+cjtG82GVK/ymax8bm53k6Dz1y5GzvNIRfNVxd6dttEDWHKNyffGKPa67xg/zgPgdEfVVmdlZkDiB3t1po5/GK7bO/IJtq8VNR/zI1TrmzuVR39EihtDB8d1ZtPlieDX/FWd scw4wWjBXu66ervx/5HxI2wZaHWnzIuNFazSh2C1bFblOLU9mHXnxRDMyjxWUBuVsBeQJYwO23006/GZ6QQ5IupC30s+TzK2kTZPELKmsCttqp013QJSIOkn2hHLVTttK/52dCiVtXfszpG20OziKfydKPie8+Pk8K7ml5yxxz0gbMTgiDivSVv19t5z4Lt1mu73o7jaVTH4VH80FfJGiI5qr2ECnjvhXX7fZyZJ/1h2Jzv8daetkzIhfl187gtLp7ySEz+iquqjvyJErXbvY7nKCL4yc0HQ5Z5VX0c136ZCtuusmAzl8tLhTsgL2LlN3OUu2yscPjNPFNPLQgfjmliGV5wsJ1b/LCd1ChDjVcZGr8uhLTe2I+5F6uWob0rZC6L/nd0iHtxnttDGcT9IdR3fFxEmaT/SReZ4AfPyO/O3o2I23g5/2c93QRQtOl0Apat3KD/letDrS1iWu3cK2KiTIYVy9MRqcKC71d/eeNvqM5K5Wl+rb0Y6OkzZwUl/oFyB8ETC65LUbsxqTiuNsp01jh/878tHFny/MdP4pRl5wiuSM4tMXPz7PnCA5NqNCqoQPIqGFpeR6zkGWk8gZYabgYbPHp9rd5SYt5KpTHd8p5NVG7xfWQlm6+RdhvMjS1wkcpMNjGgy7edoRQ9pjT31ekSv8pUQFHxAPnntLf3ywyk1KKhhDF4PI4px/OUr18jlEX8UTP/JX83HpovrSpvuCCO1Wl+9nJbzDBtxukbtBG+7WJKRtA9od0rFD2ipYtHjqRCQBrC4Twf6V/HUru9VEVoKghcIJj8rpktROwt/BT91QY7rcjjB2RYHETXLQIuMJlQKqRE6Lihb8Oj6b5J6YPbnx2fHVL5bois6LRRem/k1iJaY8msB9Ngp3LfBOdCDDFCD9jHz6s4Ln+KoQMx/UNyMdfSWtePk4Oie6lfIMh84P6KfzQX2shY9dLYqDE2b8Rkzreeaixsuo8FBMtb+PqYVYi68X6hWpBy8v4B2OKtvP746zkZbT5M4I1DzoYg+ifOfhLxE/qk9l26rWXqLAHYSEtE1A5Zk+WpA6R3uRq8Rbz7NxogEZqcKmz/tRgqHPnOlUK9n6TJiSiU76TKo6PiMZ1QeiUc/lqf/ZHaTocEzl1jHk1v8zfb1ftd+dKK77iIRWO9ddceM8OJWt6FDnwEnHo0/95Xemd53TtjW+fvb/q33Xp/rp8R2skO2xsqO39mHc+qvPU6MNuugzvbCDNmC4o/cdctlbiOwuj76FYTHi5RCoOqPPw6vYrGeQ1bFXmeM8T1FrZv3/qrtsFUQhbS83lZ5L4dWO3nNpG22CwHMjAGnLjtRz++mzaKeXYVdXG54VE+YSu/HPqueuXiFtu0il3Z8QGG2fB6ogEATOIaCXm89JSK8gEATeGYGQtnf27p1ty27AnQGO+CAQBIJAEAgCgkBIW8IhCASBIBAEgkAQCAIvgEBI2ws4KSoGgSAQBIJAEAgCQSCkLTEQBIJAEAgCQSAIBIEXQCCk7QWcFBWDQBAIAp8RgVd+NMNH+4tn6n20Ho8Yn8c07Tw39BH63HOMkLZ7ohvZQSAIfAgCPKrgQwa/cVAeIvxOX/Txh0vvQHSmz47cz9JGH6D+CJs/+tlt/iadR9j8EWOEtH0E6hnzqRHwV7OslK32PKiXtvo4FB5WvHp90mqcq85rMeyIgT+xvxuXJ++PdPK3ClzxPD9/swFFiVcT8TBrbXcVZo+U845kBSJ6JA7Oktd3IrtH4u4Itkfk7rQlB+60vVcb5s295D+L3C3S5g+l81eZECzquG6lW+2OFkSAWrF4fy1L9WPydvr6K11GDhlNBH1VzajwMcbseWa8EoS2+jqh3VcQPUswHdHD3yLh9s/euXlknLNtXb+RHAqLvo6KY7weS9+HeFafq/pBaHgbhr8WrcZRW7rzGqOdXlqgIXdXFFJ93ViN669H08tBR1+ddhW+kfOxCJCXP1aLx4/OnHv8yP9XZ2u+XXkpeydfeBsnbaPaTZ6YcYrRG4WUZ3RYI3tH/7O+2iZtunp1EqTJlGLAC3NVMX3H5RGjqu2siLMzAClEV3WavlNSiePqZb7dOy+xSQt7Z8/uSpF2vhPzERPxiF+OEl1vP8P+o0lb6bqzY6OvOJtNwmdYBfrumJIrjenZC9g99jub77Wj6Em4I2a0CWk7WxI+pt8s74zO+fH6XAsOas9OLpsV2VWB1vOj1xsWmrqYUHTp39VKapnv4JNH9O0EXW1m3G4uqgzFCD1rTK2XO3mte3ewytgldbqJoZsW5C7qcTcedmld9nvcSic2UXRBqro6ntiv+ZLapfjhx3u/1WSLtKH0KBFqUOoLjztndyv3VZpYXavmnZkqxyeKOtTHGxUZJZkzgjK7d8B3B0ZyRuSQybvC6IrzJJFbZe0W7RlpW+2s3qrjTv/VbpsmkhXJfBbS1sW+xmj5Tm3piB0FoYttX0Dt4Hy2zYyY6XyazaFRQe100iLtBFLPde/NrfNOAnaKtpJkdpFGuWK0YFZiMluEenECX7WHmEfm7tUA7cc4xAqFVGtDZysy9HK49qnznNvJm2DB3FQ7tbjX/178dV7QnwKuRV//1/kCOVE7yZtKSDTG0ambf14j9RYHjWWVQZ9Ob/Wvx/qornucqL07+c83KbRmc07jl2OMq2S0dBzJQ3/nDV7H67zWMiXXmuc6Yj7jBGfz3W8edkTALEni+B3SdmTMzlnef5SIuqDpAnC0IsNpM6Kphb1rdytpO4KVtt1ZZTrJ3Uno3kcnKokIOSvitdrlpKg5mewKLfbWuW6bXgvmLjaauDo/MonrnJO20aLBfaRFxrHFFgqj681cG53fiR1Wnb8TQnOZo4uLURJWnXYL+o6eo0Ixml/kKr/fTYkJtnvxGhE25rfbTtwTY7TT3EWxZCwtSJpXu/sJnQR4cSp9lWxrAdc5qXJGmKMzsaaFT2U54VkVdrVXiagXRc2hipUWYb98rzHghXZkp8e94ufFvmTUmGqjzwnPZW6vf2Z8cpUWeY0bvdzrY65IkcdpN2e9pndj7CzCq5/m3S5nOIbuG41rcofm1pH+TtpUrmKkdQSC7z5VW8llHQHsOAg+Jfev5sTpvHekozu4+nqBXJG2MmRVzFWnmgyrr/N++/bt1zX1CgqV3TF/B/L79+9DCL5+/fpLXleUNfFgU6fDLaRNiUDp0RX4aoPdP3/+/EUeCJo6joyyEzs4zufqh9/qXP2/ut7PJGV8YoHkVTJ+/PgxDS/a1ljVnl8w01Wo4vjly5ffcYeM0hu76rxih23oRNtV7IOj9qcPMVmfPT6UyGucqA3ILIx81abEp2JbfaPjV3zyo1iu7OI8MaW+9uSLfT5vRqRNx+703tVtp12XjxyPiu368aJKrJSO2DJ7XEC1KRlgpXmDAkX8VvxpDHt8lJzZJWiPB3xQscAPuUDtZb65rchD99nc1pyB7Ioz1bcr7DsFyvsVTv5DDuW493H9PA67qy4+hhZjnQvg59hWG2pM/d/Fvte9FUEiJjTvrUhPjV2+w8ajpK2zCz2VPLoeOzVM88aIA2it6OZ3R/S03VnSpvGuZK3iekbENU4Y2+cOn1e67+Sz3TanLo8qk3SHrkibbjGulNQVz0yurk5h6C5bWTz6+5ayBwjBO1uJI6v66gpJk87KTpIyRUj/dklNd1xqfN1l0iDEZiWVupLwSbAbeNrOE+BOMddCg6yZT8DVV6eKcWcXuLhdyFsVGvWtrsTxl47vO21OKBwXXfV1+qz6j8jVzqoYvbu5eCVp0zmxwnpnjnRzYVRQZvjpbhI+9t1cH8t3zUjWO/Hu8efEYlSMvKB0i9CuqHV5bafwjuaFk8CrSFunk/vNx/J5eIa0rXzW1ZCugCv23eUyt0/9ssq13Xl2azWvoUNnkx/r4oI2KlPjbFYj1X7NG7M4muWn0Vjoc5a0YZvL7y6PrnbaXH983MWM1o8z+W3U5+GkbSd5aFHxxDVzOk5l4iu56QKpjo1W16qnkp+ODKqOPs6uvZ3TO1s90LQNlwaUVGvgeCI4S9o0UYwuC+wE6ejyaIcZE67DxO3y+6q6BOjFodNXsVOs6n/Vo2QdJW2Mx43TXSHsYlCJoiZXJf472LsNK7lOulaFT3WAbO/odaTNzIeeoN1/u/NS9dHLg+SNEQ6ae3ZJ26zPau6Wva6Ty9vBtpsr9yRtqmMXw53ds13KnZ22Eakgxru46kibzgnO6wLaY0xtYQzfBVIdZnXFF447pK2rY10NWC0OujhS0jbKRSvfoIvmVr+k2WG6InUjv3K5VgnriLSVTVqDyJ/IVt2pG0cW0Dtz83eOPtT4v8XJQSsFdeKtdtqqP+118nRFhCAHhI6MdStiwFVdRxPVC1/J0+D2sVekTZ3LmDsYd8nSC6Xqxv/axomDj7tK/J0OI91Z9fmkP1LMR6StG1N3OlZ2kTTUd47lUdKmMn2H6gxpgwCMkrTr1yXXMzaB3Wix4jsZarfifsTPH0HaVnG5u0jCZl8A6v05K1m7pE392ZH4GVnRotn5Zpekdrsd3Y7ETNdRznCbWLBo+85uHav+X5G2HVuZX9QvXcB35GZnV0aLNDK81jmpI466+d3J45jqCLEBO2/j5B18uprouWwnT5Ij2DSoz8hGl9kGifpfa7cSW83/jim5jL7Ei+vgsrlcTH7SmCid/HYk1WE055HhNWKHA+y2ObXTNhO+Q9roT+CpoXoOw6tdyT1CvHDQzn0CBBljK+A+ybxQQgwcE70BescZM8Kkk053kZzJj1YyI2KwQwQ63VXXKy6PdmN0u0gj/3fY6bFugu0QVPctJNNx70jbijR4cXR9ZjtFmiRnBW9GuPWcr2ZnRdHn7iq2u4VLtxhZyRnF4ahAr/DjfNmK/bOVcRcL2OEr8K54+eLKiYj6f6eYdvGDLapPyTqyePRCR/FS8toRq51dBe/n5Mht6gp/ydAFB308T68WCl6AS67ueikBKD19kaO6OUErrLS2dSTQ22jNUXLRXaoER2qM+phc57cMqf9UvpNv9UH9r4RmNkfBSGtV/a847t7LzlyDUFOf9Tj46THvN5NT/fVLHmDIX847NwCDmS27dp7Jeb9y/5GOM9btzh8l5p1VEEVpN1F3YzGpdkkbSYdAG43tyWlE2nTS7GA8IxGOma8IvJD6xDlD2lSG6u8J6F6kTYmDk+iyX/VzUuY6eWInNkY2Kp4aW34JhHYdaRuRBsbkvH7ZgiRJ/KvfnQS6DTs2aRLVy7KOZ53TQtDNL8cULPwSvcseFbCdOdLFYcl3gq8FufD14kEiZh7N8prPLYqYFnGVPyIV4KC6UZSUZJUtWlTdZ/VZCQH5yIkjNjk52cHZ7elyO/nKi+ZMfpfjqr8WdvfxrCiDheZg5tOo/rh+9O1ygcof2UV/L9Q6X5V87OCfNkFgOo+OwDNKbk50vGBp4ttZkTGRO926pM8Ks0vqfsPwqABxfLZC00ToybzTdYTDLhkFV9cZDDzR+OpK/cU5xR85+s0hTcadnl50tPCRwCBRq8u1uv2sybl09C1vbNXxOYYOWlAdGy0MTiTcTi2MHg9KpEbFTYtu/e9+UUIE3lp0tb9i6vPPi/eKhCoG7Mp28Q45HeHkhVTH1b5dsQLbla6zvOTFupsf6MgOvercEYNVHkTfUZHWfLCS9VnPzxam74aJkrZ3sy32fCwCWzttfM24En391tfdSfoVnDwmwpMh7Wm7KuLVv5Is/XwF7XqQrEuf+l/Hqf8hbCpTddL/a2z93K2c9HzJZEzG7bZFVys+dKMYuH51/IhcVpolp2QrBvWZY3Wcz+C8u0qlL7bpOPiwjvG4hS7Edezuf75+rzqXnBqbR5RgGztd6DV61AjnP3bK/XH0GUbPpGd0CQJHEeARROSHblf0qMxXaE+d+kwk9RX88i46bpG2dzE2drwnAn559D2tjFVB4PUQ0N3dW3ZXX8ly34l+Jd2j6/MjENL2/D6KhhMEusulASwIBIEgEASCwDsiENL2jl79RDZlVfuJnB1Tg0AQCAKfHIGQtk8eADE/CASBIBAEgkAQeA0EQtpew0/RMggEgSAQBIJAEPjkCIS0ffIAiPlBIAgEgSAQBN4RAX2A7i32zR5DdovcM31D2s6glj5BIAgEgSDwsgjwrL+XNeD/Kz56yPWr23WF/vocy1vkXSXnFh20b0jbVUhGThB4YgR43t1MxZ02V5nIs6xWzzG8dTyeV3irnK4/Noze43qPMe8hs55rOPNDPW+N53HqcySxW59LVsf8WZP6nlbXnwdPd3YxZvfGkWrPMy55HtqR1wfxYG9/Fug98L2nTLA+YvtV+tSYHzHuEf3rGa76QPSjfWn/TA9LfhrS9uzOP+Ls3bbdE+NXfdnu/SzPPFrhkfNrBPSxKLPWO69zWo+212JXpz1p/2vl82JGGI7K7tofeevJFePdQwbv1B3J7gpWd2yEhb8xR8dBzow06ttCOh3PFuV7YPmZZM7eHvQsOPgrDXf1KtuU0L8cadPX9dxjZQwgn4mI6KuXdgOp2u0kuSPy3qHtu8XNPezpFgg+l1/9ktFH6P9MyfzsXCYXjXI775N1+U6WZliMYlpfg7cijaOHaH920jbLFyOf3rL4Vz7gxM1fMecEXfOQPq5JXzdZMvW1hbwnWe3U1+HxRiLfFau4YEf1yNzQmCS2lKOMLklz3xtj3iOPlx3bO22jl/oeAWPU9iOS7RV63yrjzGtOnm1HcufVZLfitOr/bkl75/28K0xW53kN26rdK53/iJX/vUnbaDdei9YtxQE5s7eKsBPnBKD73M3FkX7E4GrRTnGnBnkOPDP/KbCqG8W2xjk6B8sWyIa+O1jx7d7lix7dbqLLqbnIDjXvNPbdTT7jMwiIEx52oHXcXRxHpI1L3aOYcjLT7baDh9pacpUo6fhO+pGJvWdI2y9i9F/Cp/FNjOJj35323eR7XrXYJm2AcY+dtlcqDFfqeoa0XTn+rbIqFj6atD3L5akZmeal5Tt4a3IqfF1uzcOuCOrKdDRHtQ1F2knBaPdttFOnq+Ud+7qVt6+QjxZNioUmcGxFP4qAFusap5I6mI52v0nY3Y6UkjYtQlr0tdDuYqT51skKBQJbdottN7YX/y62uMS0el1cR2BnC/LKHYr9iCjhQzDxewiP2q9Fv4uTM0RcSRJzhXghR3a5Sm1hXJ2D3eV9cNK49zmE3K5u6+LmbF3vdB3teIExcdSRIdWf9kp8fDyfU9pH5a8u/Y/mY409uzzql13JWcTqavd6Nw907Q6Ttm5S36LATt/ZmLMCNSpu9DljC0mou4FVi+LoBlf6n50shdeogHYvfNei6oVdsSORdbsVutJGBgmIpKLJj0SsCUflO+5e7DyR+kTQF8VroT66oCARdEWRc6qbJkJNIt0qGZJQ58BPixL9WQlSEFVWtfFEpwWH1b2SDf7XYqArduKHSw7EkrehHStL9CWuSVKqz85cpo2vkLFFV9hH5HXzyRO9ki/iXHdXNM40R3R+08s5ShpG83pESGZFgz7IVOw11o+SFsbEd4r5aA4pdqPFprdZFa4uRjs88MtIzzP2o6uSBScTR+Jvl5CorjWeL3p9h2ZHT7ffCYfL7M4fjU+fW4VV5wcn+v6ZvENs+1wquZrnPO7dZ67D2XvajpK20Zw4EkO7bbdJG04pkEh0ntjUUJyhoFLEZ4EJqQEEJQdqFAlHiyvnSci+slE2fAZkDVSKniYSZGoRdZ3drqNEw7HX4odOOjGUdKgu1UZXQF4g+KwJE/y08JJ0dBzGV7KCT9z3WjhKrk5iJRLaXxOdy9sN/LLLi7GSMh3bi7kSFfypBFDjUMcY+UVj2JO0zjstMLO5hi/c35rQfFWs2Kt/XQYYdYViF3uVT/x3q/Rb5NHX5Xq8dEldc4PmDGKmzhODnb/8HrBqc3SBqH2ctBFHugg7ihX+9iLYFV5ke9x7oe+w0PyhOjph6UiAxntXnLF/pvMIF9cVjFmkHMXzDGnTOPK5zWd207B/B3MnHB7z5FKdh/ckbeofxZ1aX2Oz6+r1kDjpFkNew7v4+9SkDeMraXMvggYdwaU7TAoqX8+uQKm23bYw5yj29ZcV7ZcvX35vV5as6l/n9Gvf6KWyvcAjj6+pH5mcao9/ldiTDniBxwqfXT3q6/kerBC5+mp+/fiWsH+t3m3/+vXrf5gceikEPBVDx1 M/M463mV0CqHP1W33qF1sK3xFhuZW0eSIE+4oxkgb+1MuTimuXpLvz2h+ZxAQ2ezHrCJEmM4+tEdE7StpUjsZz/U8soDt+KhtGu8qrmNY4Jq5Z2J25d7NbiDlp83tcVqQNmdVOdWKuddhji2K1wsLPs2uO/lqIyZ91rLt8tjMWMohB5n+HIbYqkfB5Wuc6LMjprhNzXvOO+2ZE2kofXbzeQtrUp+U35GrO2sHzXqStxiZHdjVrNPe9Dqs9Jadyvvp+x8YuT/k4nguIUSehmvuqT+Vex5wYIYY8NkekTXX49u3bqUd+OPF1nD1vEDc69i25ceaPUzttOpl0wnQMn2IzumyArI6Na6HS5OurX1ZzXJZjZeGsfXT8bMCOVhAlzyfxaHK5jju6eLD6jmI3lib3Oq8r/9XqeoQbKyQnB2rTaGLtrpK7/kraRoVihqMTbNpqjK1WbbPLcaMC5uPurLRHxFXn2j1J2wxH3V09ulLHrtHOQdl3dHdqh7RVGx1zl7Q5DiTnUfwxJ8/u3HQFqiPHjHM0j4z0Yq6rvTrfZnN9NhfJ0cyNTt/RvNS+Or7uhu/kzY50EGOqz6pWdWMRRxqzjkf32YmKX83QXNLl6V3SpjFf/59daHntp+bWcd9hBkefx+isx7vFB3NVv4igtb6b71qrSr5fmdqNE8gmuHmN9fruV5o8z+yOu9Num7StihRJ2Jm3Ey9AdUceIW2ds9RYBdCTg070o0VBMfBkP2LimhR80p1xbLdLtEPaVL9Oj1mw6KTxy32e0Ltioz7oiEuXwPW+Ne9/607bI0nbzPaO9I6SsGP0KNLm44J9V5yOEgeNFc0beqlqJ4npwq/TV4+Nku+IjHSkiMs6I3Jex8/aoDLBGFlg5ER3lQ8dQ+R12HZzg0tXXY5Vv41IW43neWPk1440+uU899Vs0Tkax+1UYjgiG7NY7HbaRnlZ41FrwGzcUa1gDI8Vnadec/nsf4/WQ+1f2FCb8NdIZ48HCJ/jq7UafyFTx9bdUmRznluGjuYmrfX6P3HMAr/kei48u/u9m+u2SRukrCtCmjRnpE2TWYGqxurE6wii7oKMgsEd0zF6dCAgdi/DuE67pA2dOl2OJttRcfJk2SVP9O0SYIenrmgY1wtYRzp2SRu+70h8nSOOXF7p5aTNi9hO8Hc212SbkewusTshQJeuaLtfVqRNMfKV8lHS5gVEV8Ujm/ENdiv2HfE/mhjVB04MZoV6VvDZQUIXvzzqpGBEkt2P9PO84UVTdTtjg+dILVbMBXCDPHouncU/cTnq44WSgsqYxILPHy+qtEMeflEcPfeqDOaiHuvia0ZARzgoBuDQ4byTR2hDnGEnviEGIBOeV30XaUSc6rif45YFnZ/6PwuA1TH16RGbsdHJvObJI/LSdg+BbdLWEakKSF9BUWy9fTlSJ2lX3H0FpZO0u3TlhYwg0uD2foyBfrvbxE66VkTJt8u7Ij4inzPXnd1pg3R7sZ0l5TpXGOM3bFAyQbHVY+q3UXKnjSdlLYpdzHXEh1g6QhqQQ58aq7v3Tou3X8rQ4olfNPYYo2LBscMfLpM+SrK08OlKk8Km5IpErbh3hU+PafFXMujFrc7pDigFyfPATupRcgB5Recz8ojVmd2KI35lJc68UHw1lzn50MXfqEh1c20HG5WNnjWGXpLVQjwq9N1YXuC7gks8MDd0/jsBoH8dRw/6E/dH9NvFJ+3OIdARLSTdEq/ntEmvMwhskzYtJiQVX63VZ7YGKSRaUH3LVie5yvKCWuORXDXAdAxNbkoIdfdEj/vOwwo8LWDVl2vlyNSk7oUTO7VQdbqvdHCC1RVb11NlFq5KdDmnqz30Qmf1hRNtjwm1z3XzlbYSACUQGgdaQHU1qNvPSoaPFodqr37rvjSg57ubbCEYGmdeCFk4OKHDJte7O+7HlGx6Ie0+4w/XQecg/7udHSmptp3MnRj+DG1mxfEz2B8bnxMB8hkkmzhlAfacWkcrRWCbtCkRGe0QVQAoudJA0CJOAUcR2hFIvoocrSq7VZ+vJCluNZbuDOjx3ZDwFagHvhZWtcWLOGOf0QFZWnyPkpVdeyHnR9q/S1uI5MweJ7HvYnvsOI+A7hrec16e1zA9PzsCvnng9fiz4/Ps9h8ibc9uTPQLAlchAGkbXT7vbjy+auzIeV0EaleVR+i8rhXRPAgEgWdFIKTtWT0TvT4MAb3s2+2mrc5/mOIZOAgEgSAQBN4agZC2t3ZvjAsCQSAIBIEgEATeBYGQtnfxZOwIAkEgCASBIPBABG65L/uBar7VUCFtb+XOGBMEgkAQCAJB4HMhcOZLP7vPaN1Bkm/T77S9tU1I260Ipn8QCAJBIAi8NAJd0T9DBF4ahA3lR4+N2uh6lyalj7+BQB9rMhqUR0VdsVPoz8m8i6EiNKTt3ghHfhAIAkFAEOBxQB8JyugZgY/USV979Khx69u93TNBebCsPufyioL+KLseNQ7PJ33UeDvj+JfF8OHqsVhXzsNHPv4ppG0nKu7cppJXPULiyu1aV/nHjx+/D83GqXO36rGyhfOl09GxwKpkIOeojDu78zLxVWC+fft2mbwrBZVu9etvdNAxVo9N0bbfv3//VUw/Q6H8SDvZmcB/pUth/xE/P3/+/BVDj/R55Qx/XzJEDgzyOJ9xNPjrGz8ibnzMnRia5akrbHjknP4w0sY2qz6h/+hbCo6ArU/OP9Lv3m15Kj8F7khw0Xemo24V69spqo++EUDPocssEMGzG1v7j87zVokjlyDUFnYK/A0O9/bXI+XzoFYd8whe99Z1laiOvDGhez3bvfX/jPL9jSg1j5zEfDZcugdpr2L7M2DU5ZojpG03V9FutvM12xnuSBuy0NdrX/mP16x1C82aJ7N343Zvx3nU4uNDSZu/WeHqAuzbo6M3OXzkBNTkwBsldvVZkVySETiMruOPEhQTpdOHsUe7XCuSXLJ33/ta4zOeJ4Ir703Yxf0j23EZ5yN1YOyrC9vV8p4Bo2fXYTbHj+o+uxl7Nk5X3CuvQPqP6OHvSe1ke3HdIW2rF7tDEvwtQBXT/grGI/boPWT6Sj21SxfJeulXF+V62RdCQr3VPqUbtiJXib6TNn27gr+j2hcIbrfqra+F9H7cs9bpUzK795KTS9RvGk/dfWi8krBk+qaE1tpuw+KRuevDSFsBc29Dn6nAdRN1tlu1mtg6CUcMn8D0lYS3X+2ouS469ox4MX43eY+QthUxu7LwrHD/qPOagD9KBxJ6R9pGBbs7TvKcxeFZn9KvmxMUwE42eqpuShz83Yx1jkJNMdGdApXDuIzhOwNavHzXS4uin9OiezbXrQqr5w4WvqqXxqYvjHXu+sJL7dZCCdEZkYpR/Gu+0b7YqHmrs0uPeU7Um929gCuZ0pyLT9hFPjNvuXSrO0WKsS/MVTfFFww4xruSu9yqV3ucKHU7bd3mwW5c6dWTwsc/1/ga952+o/lEDuhIufOPFRHzePD5dm8u84fYPBNIV/W5p6GrXairbLhFjk+4I7JYFXiS9MTjq6g6v0vaulUqE4tCNLu0Uud8EqLfEdI22mXzxMvn2aqYYgsOWoz1XhZfyaJvl1QKY8UB34AzcrV44HvfvscGCiFyvQhp0dQEuSK4oxjTBM9lg450665BVySxebSoUGz4H6yJZf+7Oy/IJ11x7lbR4KZYIqOOsfon1nUuaTElhrRgu3+86DpO2KgFU2PTi4wTz5J/5N5O9fduP+2Dz8CIz57TFBO3gc9aAD1+j8az58MRUTxK2lRHJwHoCAYQdo0Xz7m7MU1+0HykmBKbyPO61xGW6q+L7c5Hmm/0fEfasB+ZHpszW0f6gbfr2sWMkzaPmR3SNmrjuvtCg/P35DKuw6GdtlK4ACnnaBB6wu8mRAXT6jqwB6Cu4HSLVBOernIUQA06LdC+AvDkq0WTYOiS1c6ko1+noxYCL147sgnqGaFRvWdJw78yDV6jPoy9CnQIR0fcqu/u5VFPKit8WEVCMDV56ja8+wAcNPF3MegFGRwUL9dZk6nKLIz0s5JaJ4MusxsXm1cYdefR0S9z+Fz3eaYFu1ul0993HDy5esFdxZfa4ASHvkpAnYgr0XFsvRA74ei++ejFy+1RYgYm6KkYeiGgCOo395CtRGGXfJV8JRZH7qP14uQ38Xfk0gmdEqCu2HWkYpa/NA5UNnbqGB3pGBEHH1PnqY/jn5Vc3HLP4K6+Xms8jzhGTtqoiyVnpu/onrbqrwvM3fzTYa+58gxp87w4yiMaF6tc0+Uqx3Q3RnexGbXbIm26ctWCpWRIJwiT1AtVF+gYqjsOGnBdISz5CmJ3E/NoxaHySoYmLC/WutJWArADOjppUh0VJS0mO7JJ4oq5k1GftKMCoslFie5o5aBje4J23ZnEGj+awO9B2rqko7avVq7EtMaqF+PObl/tjQiW+4VC2xEwt6Ujr11MHY2nUULHbo0tTehdTM3muMcO8Yu+HnOrRLqbND0XOCkaxfHMllkfcsxoDo1ipfT0eBjlA51TtxQL5OzknVHce+5xuzVXewyPYtpJxa6NI/LkdUbt3SFtpU/ZqWTX488xVJI3ys8r3FeXIxnDFwGeZ0ZzHJ8qaetIPHN0RNp0kbPrqy7X+rHyp5NI91f3RYQdQtbdC+e5czSXV7lh5ddbzm+RNk1yJBY1hkBWtt9N8JWh7gwFkHO+ausS8CgYPJk4i3c2zeW92QQYgV/6+kT1nQy3adeRHY5dskIe5JQE6YHZFRffuVCcVU/HyM+pDjp+2X4P0tZNci3aqyTYxQ5+mhWSs6TNY0sTXkfaPKY8hmZxsBNfumImBkomC6XRCn0UHxpbXXL1YuL279ozIkjkoVEx98vPs0Lc5Q8vUNpml7TVmMQoBXNEWHXuKimosY7stK0IxyhW3KbVTpsT5o60daTvmUibE9sRyRthprdd7MxBbbPKV6PNiVnN8rrX+aSrESVzRNrqnF8q37F1RZjLPieRXQzqPPQ6rmOoXXqFqdtY4CqIL6g1HnTBSRzr/a47GBxtc5i0dUm1HOm/KFIGlPGryT0iWnV89DgAwEG2MvJVMBB83SVb5HiRObLy7wqUF38+H0m29UylCjbFGzn+vCW1rZ6JRDtP8KPi4nqVTTU2/qy/X79+/fWFko6A+Qqp5FV/ZOySNpLBDk6rlVmXdDw23c9drKwSh17KmhFB5kmX2J20uUz6gukRIjxKFMy10gf/qc8qjpSguY9nC7N65lxHLkjKjumR+VZ9PbmXLWXHaJ5p3HbYzmyBDHakjbjeIW3VVuO65lPJxA+lF+fruYZK6jTH1lhnnulXsr98+bJdN7q4nxVVnY+dTU4YwNVJ2+4lRs9FhaXq181/jzOvNzr/639ihRxMe/Uj43LMFy+rBQwO4fmFigfj11zUq0Ga33Xu6pxDV2KFz9qGfIjvFFPmsMd96Vu67vrJSWX1A1uXQd3pzhO/1ERqDPmgMNK480WRzi/t6/MJTCB6NWfoS66sNuQccub2xDrQ8BLS5uPh0GKeuopaJcFRku4KsW7Hdgl0Rdq6S14u51bSNtoVYQKi45HLWaNJoTskWlQ736wIh/ahgIBNF1slr9v+73TVFc0uaaPP6BIDOw6lW7cyKxvou1q5jhYP3epUE9dqp221Ih7FsGLYFbjqp5iqf9gBPxJf1d9J7Aj/zu+zOa4ForDDL+A4Im07+mvBQrYWItfV84Nj67sr+MfzmX7udpW6mFU7PQdUsverCehWf31lzw6ox2c3T9WPHUaruqEYo8foFpKyu/wNJuCvn5mLigfniXv360pHsKL2KGbVF33rvGJHjdG5pH29H/bQ3km/74JqrtAd7JU9+Kn+Mp85VvjpMewhZ2tfxp/JUx1VrtcDzo3q/soml8c87YggbXdywJFxH9F2VK9uHfsm0tYlcyYq59QRZ0gbk1hXMQSNyvOE7wm0K4odGdSJegtp6wiZFwo+z4LVHTwibaPxXLbrQCLrdNDCxWTvAq4bG7mz4rFL2pRIaSHW40xqdB59plBoEvCCPfIT+naxPdqtK1m6cmUiE59O4D256y6Bxku3IBj52ufdKml0vvbi1xVTbEIPPlMg3Y9KpJwQeNHb2WVVGa6vFmMKOjHgxIJcoXGBrppn9JiTQtoxFph7IeWzY6fFqtrUeZ0v5EAIwG5R8/F3++E7+kMQ2MlETp1HN3zGMcVgFYNnzx+N9bPjXNHvXkX9Ct3OyDi6y6b54Mx4z9pHOdA9dLyJtJVCmvBqcrJSVEKnCVgLwqhYejL1FQAJkb9dUSSB1znk+Xhe4D3Bli06sY6QLHYVfEWnSVKL2sq5YKgrce3TFUhddYL7qvhqUgdfiI4WX8bW1TLtlVR7wtbEfXSSa+FV2xw7/NQVQlbE4KC4QdK1GGscUxB0FY991ZcCij5KzLzYKc7gpW0o1IqfFmq3uSsA2v5Icd4lSOimBZtbFkjI+ld1doK5iv9nPO8LxWfU8bPp5PntGe33uvOMOu7qRB4+OxfI1bvjvUK7yoFH8u1Rm7ZJ28w5Sty0EOvxMkJJkMpjFanHyhAlZ97eiaAXaCYG+iDLdxG6HYMae1RI6b9T2CC1WoyVtPiqd+Y81ccDwnWlIPJ31rfaUGhdH/rrDtM9g3E3eMH+GXTZ1fme7ZgLozHebUV/TyyPyD5bqI6MkbbHEHgFn7zDgsUXpmdyzIg3HPP452u9Tdo+HzSxOAg8NwIsgka7C++0on82T+hO+rPp9ln1Yad7tLv/WXGJ3e+FQEjbe/kz1nwiBPwm8E9k+oeb6pe3P1yhKBAEgsCnQCCk7VO4OUYGgSAQBIJAEAgCr45ASNurezD6B4EgEASCQBAIAp8CgZC2T+HmGBkEgkAQCAJBIAi8OgIhba/uwegfBIJAEAgCQeCTIuBPZ+CpAt1TFfRe1NVzQkfnVUYHOef9EVBXuSek7SokIycIBIEgEAROIUCBPdV50mn1OJxbxvMHKt8iK33/jADffp9hU8SI52t2z+XkGa76zWJ9ZulIdo09e44oXwIbPXbqno+eCWnLbAkCnxCB3ecMnoXmXkX4rD7a74oHeupDpbuHTvt4FJSR/uj0ys/w0odqV9E68vBsnsN5pf36MO4r4sZl+MPa7zHGLTKvfo7llb7ZsYs5M8pV3Tz23a3unc6MPbNnNV91/nc43/PNHCFtO9HzgDZXT7AdlZ/heUa6hb2j81VtGPfMQyGv0uGj5HQr0it10YdmXin3Cln6MO1b5PF6sREx0Pm8MyZyHl0Yb8Fg1HdEZmY57l4k/wqCfg+M7i2T14tdOc49iYjrqfNqdJmyizOPoxlpG5FBHXsUsyXXXx6gNtwTq09L2nDmkdXglRMAWRU4bLXee/dD9deXd9/Drh2ZP3/+/P1eTi9Wde6eP7pSuuc4V8u+qqhXUrky3vT1VWWzv0D7ahxukefviT0qq2Ln69evf+jmWOo7Y6vhrWMe1fEj23dEyd/j/Cj9zpC28uWtc6P6K9nwz5391b4bl751viMwHON8/f3y5cuvmFOZMznYrG3QsTBkPo90rLbfv3//fanS7SgZ6LO6l4z5Uu1qXJ9r6MWcqr86nsofkbY6/uPHjzYMa8ySV3J9HtOh+vI2ocql9OF8SNudZjig30n8ttgziWVb+As07K7/P4JMP/vlDXfdzj0eu+6++h2N7sNnjGlWzTu6zXZ+KGIjrPV+F8bUyy1VMLoVfB3T4qO70KP27JZrLvMbs0tPdl663fU6xmUlH6fOad+d+FJ8ddcCDDpb0IFzvHSbOTrbEWe8auNF1n3NDgm6qFwWsipvtNOCvhRnv1yur13UczrvdBx/TSM4q07aHp8qPnqJmbelsMjDD1zK1/mqY3NZ++h81suSnlf13M7N+aUrflnlPN3t6ha0YO/3tI0WrfhV8e1iQHcyu525kLadTPHCbXaKyAubt1TdEwQ3ly47bjbQQqWrsJ0biSmco0LTFUHargo/xbUjZ5yjiBMjYKUEhLZd0hpBRFLRgq0r667wl198lexFGbKNviTgGs/7qk0rkq6v7NJCBIFSWV7g0VEL7SypVn9i0Mmtyuj8V2PpmyrQtSvQXlAVI3BjjJG+HfkoPzo5IE6dOOlcU2KpftWivjPluvuBuoUZsjRGPK6rzaxwa5xV28Je54HnVo0zl1t9dZ53dqj9Tk6UNKnefild9aMP4/qtCx5jGss1h saV5hvf2exw6PTAPrfN+3scaOx6W8+zqzwFsWQM96mP7XNffeg7bXWOeOt2/HzsUY1Q0qa+JvfMFhk7c2jW5tTl0RnoJIduUAwdrV4wfiSfAO7Oq0zXoUuu6OfbuAR+9Zltkc9WriWj+qqsLtBg/6vkoBPTbdeE1xU+Pe99KUCq22wCjALJEzy+YPu6K07qL03oYKGFr0tk2gedsYcC1xVr9emKtFG8Vb4mNeKKhOXYkfh89Y/fKfA6wRkTv9FXZZN41H+rGOqSLPZ74e/shQh0c8ILSbVVmeipOPichJR1MaZkUXXT2NZkqbHBToXH24gEeSF3kkOhnJHMrsB1ZEl1YFwKCTECHrMi4HGsxdv9pnHEOcZ0vd2vs7zd5RAnOKu6oXgUvj4vutjwHLYiKx2p06Lb2THSe4fY+GLFfeX6OuYdYdFxu1grG7rL0fiv+rhcJ9WeT0bjKF6+O8o5+jop7vyp9pMjdm618BqE7NHlUWq06tCN7aRa5Xb1FBxH+eVWwvZrzh4RQpJUEkH/2TmSOBNRV4GeeAHJkxSTsxsbpxJoKoNzPlloq8lXx6jzo+vZOFd1Z0IwthdEdTCBRPH1ye+BBBZeUFSP6uOFT89TvJDlyRsfeaJcBZ8XRS/4ngxmBEgnebciVgw70sYx/OY+7xLoyD701ESnu0iOkxZbHbcrfDqmJpWRf8HFsSx9nIzszudRktY49jm4Ig7qny7Jq91gtErMnkh1jo+KrdoGvitSMcK4I6Sl84y0dWPuFEGNT1+ozAgTOkKo1U9dIXLCXLaT+3w++JzZia+R74+QNr2kOOvXEYNZHGreW8XrrwL53x3i0fhHfYo8xbgjV1oPuvEV36OkDXk+ro/jNWlF2irOIGVdWyVVs1jWhTJx6ot/fN7lI583I9KmvEXluW7d/K/2fg+vypjV8535s2pziLRpsHlR05WhF2Z3oq86uwKpQURAKNBaGPW6tYPnxVQB8TG6hNVNWE/aXcAr4fPJ7cV2NiFIppqcRgVGySAkTPVnQmh/bHYCqAWx20ZWfXQMiKwW/y45OtnwNl4UO4y1jxM0ChHjYJ9fHh2RtmqPfGzyS386vl/G1DjTXQP8qYsGkhN/te9M31EyW036UTFSjLs5OSue7p8upp20gXG1ZWfadUfOaNfbia7bBkYqdzbfuiLZFbCjpM3HHOGj/laCOit0OteJVSczs5hg12VHp53Y8ny3Ij/MVZ+LWuhnCwbNa6udNs1rmjNGMTEjbWd86rE0Im3MtatIm8/nFWnbIaRej2c5EKLTxYbX5C7GuvzexYRzjxlpU+Ll88Z16urEKB/u7AzuzKNRm23SBhgEHX8LuC5xVvtR4WYSK+gzwuQkiSTlRaAjB7PkVf29EI8Kph4vu/TyZ0cofAfPdd0tIoq7Jm4PTiaF6jJLOPgAvWZJC5Lp5KL06ZKOB3znFydc3uYMaesmka6UytZd0oYNFIT6qzppQZ3FXclR4jDzyRF/eRKsvqvCPvNLV1g1wc6KZtd3RtpmpMkT1artaBx8ci/SNiL7pf/O7t4uQaKYeOyOcCIfe95z0os/O6LucTJbtHWFZeWTnT7+hYzR3OgWxLP5qHI1h3Y1rIvrWd7e8anbsSJtfpmY2of/RvOjI2Uas7eQNs8z6KA7vYzlmwFOHhVP3fjxGPGNHsdB87XaOSNtunmyM7bmwG6Oo0N3S0YX82ePHSJto8uFq8S6s3qdkTYlV56MCrx6PISPsbsK+vbt2y+RIxtGK3yCXr/dg26lC3I72W6rB707k68fdyTTicqKtJUsbIJ4q45ub/m8bC2c66/+6jHXmUQ/8ouTp3uQNnRXe3XcrqBjB5NSV4+QNo6xUqtxZnEEZuBc7RVn5KCPnqvYBpvCUucgj0Wh/6qwr4qx9ye2a8xV4V7NPwqgzhHFoWzp8gt+UMJcetEWHd02MCu/lG6K6czvrJK1veNSskePISg96tEHzHHk+JirAu8xojE2SvalU7cDWH3rERA1ps5ZsC19NcfQjvPue43nThcw1Mf2kLtKVhdLSqBKppIKfNz1Y6zqX79lJ/MeORqbhVG10zmjPiLWa6z6f1TziEFigxqkseKxy2dtQ1yAuepe+tejJdAD3xEbzBmw1Zgl7tUe8gf+ox/Yg5PqyTziWOHrNUKxwG+MxTnsGi3ywRvfaFwVBl538C2Y0L/aaX4uHLxu8Zmc3cnWOoBv6i/ya84wdscROjvOkjTvd4i0lSM6lu0TThMzydpX6iWLY6tLHL7LMSJCXviVHI2SJEmuWwEwsR0018cLlpNMH3unwDGmkzIuZYBZh6vucLrPfHcTjHRHalXc9XznexIovu/8osc6PLz4aBuSuNsyG0cvjzo+3WRSQlvnayy9Z8PH8jhSmfSrY3rJB5zwUXdOi4aTbF0pOtY6v0b2qQ16icn9u9pl01hEX8cP/cBebaWtx7rOAdrwFzm+06K6uJ+xUWU5NrqzVfo4Ln6+2930oud+JX7VR9jh+KFDte2Kg+rfETZiDnLjccG47DRwXgu55lH86Mc05zNXu/zbxVLhw1yov3x23UZFT3N3YY+MTi7nNUd5vHNutnOt+lKgVXdqlP7t5EFi0HU05kjfq4hA5LwOAtukTRNPJQ+SF4mWRNidY/L56tUTuJMFZDO2BrRuZ5IEd0ibylByNSqY3SRiFaHkUfVx0uaFhQRasrUIVDtPzCRtsFEC4FvG3lYTr65IPcHy2eW53l1YawHSYuhFVYuPxgo6ajLXYx5f9VkLEInSi7kWFwqRtnF/u21etLripqSLXQDth81ORly2xpiTmS6mIXms0lU3J4ajVKTEwklzV8RWKQ0dtCgq4WF+qD0a+6udPJWreaMr9l3RxRfMuVlBZl53hZLiyoJuJIdx8Ad/6/iKfDn+K12V3K78lPPPhcBo5+m5tIw2z4TANmlTgkLx00LrxaY7xy6Rr1 Skip to main content Skip to toolbar Dashboard   Dashboard Home Updates 9 Posts   Posts All Posts Add New Categories […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม “BIKE FOR DAD 2015 IN BRUSSELS”

            ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม BIKE FOR DAD ที่กรุงบรัสเซลส์         รัฐบาลไทยมีดำริจะจัดกิจกรรม “BIKE FOR DAD” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ โดยจะจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานขึ้นทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศในวันเดียวกัน คือ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม […]

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน One Young World ครั้งแรกในเอเชีย

  ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน One Young World ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558 โดยเยาวชนจาก 196 ประเทศจะมาร่วมประชุมที่กรุงเทพฯ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่ได้รับเกียรติในการจัดงาน One Young World เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่รวบรวมเยาวชน อายุระหว่าง 18-30 ปี ที่มีศักยภาพจากประเทศต่างๆทั่วโลกในฐานะทูต One Young World มาร่วมทำกิจกรรมหรือโครงการที่พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ สร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก […]
ไทย