ประกาศ

August 19, 2015

ประกาศแผนผังร้านค้างาน Essence of Thailand ครั้้งที่ 10

ประกาศแผนผังร้านค้าในงาน Essence of Thailand ครั้งที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 Avenue Baron plan place dumon หากร้านค้าใดมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ EOT2015@thaiembassy.be หรือ EOTX2015@gmail.com
August 19, 2015

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง และแถลงข่าว ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม เอบี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ […]
August 19, 2015

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ ศปมผ. ครั้งที่ 16

วันนี้ (อังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 )เวลา 13.30 น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นประธานในการประชุม ศปมผ. ครั้งที่ 16 ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน […]
August 18, 2015

สารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์

ttp://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=94666:id94666&Itemid=141&lang=th
August 5, 2015

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนดนตรีและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2558 (หมดเขตรับสมัคร 10 สิงหาคม 2558)

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนดนตรีและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2558
August 4, 2015

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ หรือบุคคลที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตอบรับ)

July 29, 2015

ท่าทีประเทศไทยต่อการประกาศผลการจัดอันดับประเทศไทยใน TIP Report 2015

เมื่อวัน ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ตามเวลาสหรัฐฯ) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยในปีนี้ประเทศไทยถูกจัดให้คงอยู่ที่ระดับ Tier 3 ของ TIP Report ทางการไทยรับทราบผลการจัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ Tier 3 ซึ่งไม่สะท้อนความพยายามและความก้าวหน้าในการดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ ของไทยที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งมีก้าวหน้าอย่างมากในหลายด้าน ตั้งแต่รัฐบาลปัจจุบันเข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ […]
July 23, 2015

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ ศปมผ. ครั้งที่ 12

“ทุกคนต้องช่วยกัน” พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ ผบ.ศปมผ. กล่าวหนักแน่นในที่ประชุม ศปมผ. ครั้งที่ 12 พร้อมให้ความมั่นใจชาวประมง วันนี้(22ก.ค.58) ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ศปมผ. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU ครั้งที่ 12 โดยมี พลเรือเอก ไกรสร […]
July 22, 2015

ประมงไทยยั่งยืน

  ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 ตอนที่ 5
ไทย