ประกาศ

November 23, 2018

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสถานที่จัดงานวันชาติ ปี 2561

November 19, 2018

ประกาศวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2562

November 6, 2018

ประกาศรับสมัครงาน – รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ IMEU

ดาวโหลดประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ที่นี่
October 22, 2018

ประกาศราคากลาง สถานที่จัดงานวันชาติ ปี 2561

October 15, 2018

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

October 12, 2018

ประกาศราคากลาง

October 1, 2018

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

October 1, 2018

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

October 1, 2018

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

ไทย