ประกาศ

July 7, 2015

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมไทยและดนตรีไทย ประจำปี 2558

July 7, 2015

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศประจำปี 2558

โปรดคลิกที่รูปภาพเพื่ออ่านประกาศ
June 24, 2015

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำทีมสมาคม-เอกชน สนองนโยบายรัฐ แก้ปัญหาประมงและค้ามนุษย์

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ชัดเจน สนับสนุนรัฐบาลในการใช้ พ.ร.บ.การประมง – พ.ร.บ.ค้ามนุษย์ฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไข รับปฏิบัติเต็มที่ ไม่ซื้อวัตุดิบอาหารทะเลจากเรือประมงที่ทำการประมงผิดกฏหมาย (IUU) และใช้แรงงานเด็ก แรงงานการค้ามนุษย์ผิดกฏหมาย พร้อมเรียกร้องรัฐให้บังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด เมื่อเช้านี้ (16 มิ.ย. 2558) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในส่วนคณะกรรมการแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ และ คณะกรรมการธุรกิจการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นำโดยดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย […]
June 22, 2015

ขอเชิญร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมงาน Essence of Thailand ครั้งที่ 10

ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง และส่งใบสมัครมายังที่อยู่ตามรายละเอียดในใบสมัคร ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นี้    ดาวน์โหลดใบสมัคร: >>  Doc_form_Essence_of_Thailand_X
June 17, 2015

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU                         สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ IMEU ดังรายชื่อต่อไปนี้   นางสาวสุกฤตา ศิริวัลลภ  นางสาวนวลพรรณ ธรรมมโนวานิช  ************************
June 15, 2015

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสหการปฏิบัติ

โปรกคลิกที่นี่หรีอบนรูปภาพเพื่ออ่านประกาศ
June 12, 2015

แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557

June 9, 2015

ขอเชิญผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เขัารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU ในวันที่ 12 มิ.ย. 2558

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญชื่อผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าสัมภาษณ์ในวันที่ 12 มิ.ย. 58  ๑. นายคณิน เหล่าพิรุฬ ๒. นางสาวก่องกัญญ์ ไตรบรรจงศิลป์ ๓. นางสาวภาวิกา เรือนน้อย ๔. นางสาวธัญสิริ ยอดเสมอ ๕.นางสาวสุกฤตา ศิริวัลลภ ๖. นางสาวนวลพรรณ ธรรมโนวานิช โดย สถานทูตฯ […]
June 8, 2015

สรุปผลการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย

ไทย