ประกาศ

March 10, 2015

Do not buy ivory and ivory products in Thailand!

Possession, trading, import and export of ivory and ivory products are prohibited in Thailand. Under Thai law, foreign visitors are advised not to purchase or take […]
March 10, 2015

ถาม-ตอบ การครอบครองงาช้างและการค้าช้างของไทย

เอกสารถาม-ตอบเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองงาช้างและการค้าช้าง คลิ๊กเพื่อดูฉบับเต็ม การครอบครองงาช้างและการค้าช้าง
March 5, 2015

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

โปรดคลิกที่นี่หรือบนรูปภาพเพื่อดูประกาศและกำหนดการ
March 4, 2015

การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล

February 23, 2015

การประชุม Thailand-Belgium Science, Technology and Innovation Forum ครั้งที่ 1

ข่าวสารนิเทศ การประชุม Thailand-Belgium Science, Technology and Innovation Forum ครั้งที่ 1                         สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม Thailand-Belgium Science, Technology and Innovation Forum […]
February 20, 2015

การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยวงสุนทราภรณ์

โปรดคลิกที่นี่หรือบนรูปภาพข้างล่างเพื่ออ่านประกาศ และคลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดแบบฟอร์มเพื่อแจ้งความประสงค์  
February 20, 2015

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2558

โปรดคลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศฉบับเต็ม  
February 6, 2015

การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล

January 29, 2015

Thai Belgian Business Forum “Thailand’s New Investment Climate”

The year 2014 has been a transitory year for Thailand. Today again there is more stability in the country and the new government is taking further […]
ไทย