ประกาศ

ข้อตกลงระดับการให้บริการในการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในต่างประเทศ

ข้อมูลประกอบการชี้แจงกรณีห้างดังในฝรั่งเศสระงับการซื้อกุ้งจาก บริษัท CPF

กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดทำเอกสาร Anti Human trafficking Efforts in Fishing Boats เพื่อชี้แจงเรื่องกรณีห้างดังในฝรั่งเศสระงับซื้อกุ้งจากบริษัท CPF อันเป็นผลมาจากบทความในหนังสือพิมพ์ Le Figaro เรื่องการใช้แรงงานทาสในประเทศไทย : คาร์ฟูร์ระงับการค้าขายกับซีพีฟูดส์ ท่านสามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้ที่ Anti-Human trafficking Efforts in Fishing Boats

งาน Essence of Thailand ครั้งที่ 9 Thai Food: Good for Your Health!

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “Essence of Thailand ครั้งที่ 9  Thai Food: Good for Your Health!” วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-20.00 น. ณ Place Dumonplein, Stockel เมือง Woluwe-Saint-Pierre ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ […]

One month progress report of NCPO

One_month_progress_report_of_NCPO_th

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเริ่มมาตรการเข้มงวดบุคคลต่างด้าวที่ใช้สิทธิความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา และสิทธิอื่นๆ เช่น ผ.30 เข้า-ออกประเทศไทย ตามด่านชายแดนบ่อยครั้ง เพื่อขยายระยะเวลาการพำนักในไทย (visa runners)

         ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเริ่มใช้มาตรการจับกุมและผลักดันมิให้พวก visa runners ดังกล่าว เข้าประเทศไทยทุกกรณี           ทั้งนี้สิทธิตามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา/สิทธิอื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากบุคคลต่างด้าวประสงค์จะเดินทางเข้าไทยเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ขอให้รับการตรวจลงตราที่ถูกประเภทก่อนการเดินทางเข้าไทยด้วย   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน ประกาศแจ้งเตือน

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในโครงการ EURAXESS Science Slam ASEAN 2014 ครั้งที่ 2

                   เนื่องด้วยสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.(บซ)) ได้รับแจ้งจาก EURAXESS Links ASEAN เชิญชวนให้นักวิจัยของไทยส่งผลงานวิจัยของตนเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลในงาน EURAXESS Science Slam ASEAN 2014 ครั้งที่ 2            การนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการ Global […]

Announcement National Council for Peace and order 67 & 68 2557

                           

ใบสมัครเข้าร่วมออกร้านในงาน Essence of Thailand IX วันที่ 31 ส.ค. 2557 ณ Place Dumon, Stockel

ขอเชิญทุกท่านร่วมออกร้านในงาน Essence of Thailand IX วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ณ Place Dumon, Stockel โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมได้ที่นี้ (เลือกกรอกภาษาใด ภาษาหนึ่ง) (1) ใบสมัครภาษาไทย  (2) ใบสมัครภาษาฝรั่งเศส

Transcription speech General Tanasak Patimapragorn 14 June 2014

 

National Bradcast by General Prayut Chan-o-Chan 6 June 2014

 

คำกล่าวของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 30 พ.ค. 57

คำกล่าวของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ถ่ายทอดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 57 คลิกที่นี้

Briefing to the diplomatic corps on the declaration of Martial Law in Thailand on 20 May 2014

Press Release on Briefing to the diplomatic corps on the declaration of Martial Law in Thailand on 20 May 2014, Naradhip Auditorium, Ministry of Foreign Affairs […]
ไทย