ประกาศ

ระเบียบการขอวีซ่าเชงเก้น

ระเบียบการขอวีซ่าเชงเก้น เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน มีบริษัทนำเที่ยวไทยบางบริษัทไม่ให้ความสำคัญและพยายามหลบเลี่ยงกฎระเบียบการเข้าเมืองของสหภาพยุโรป โดยทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นต่อประเทศที่แอบอ้างว่าเป็นเป้าหมายในการเดินทาง โดยจัดทำการจองตั๋วเครื่องบิน และจองที่พักเข้าประเทศเป้าหมายหลอก และเมื่อได้วีซ่าเข้าประเทศดังกล่าวแล้ว บริษัทก็ได้ทำการยกเลิกการสำรองตั๋วเครื่องบิน และที่พัก ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาแก่นักท่องเที่ยวเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบ และอาจถูกส่งตัวกลับประเทศไทย เหตุการณ์นี้ได้สร้างความเสียหายต่อนักท่องเที่ยวโดยตรง และต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วย ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดคือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต ได้ควบคุมตัวคนไทยจำนวน 14 คนไว้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าบริษัทนำเที่ยวได้ทำการขอวีซ่าเชงเก้นให้บุคคลทั้ง14คน ผ่านสถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการจองที่พัก และสำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน แต่ภายหลังเมื่อได้รับการตรวจลงตราวีซ่าเรียบร้อยแล้วนั้น ทางบริษัทนำเที่ยวก็ได้ยกเลิกการจองที่พักที่ประเทศเบลเยี่ยม […]

ถ้อยแถลงของไทยโดย นายธานี ทองภัคดี เอกอัคคราชทูต ประจำคณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ในการประชุม UNHCR Standing Committee สมัยที่ 59

   ออท. ธานี ทองภัคดี ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม UNHCR Standing Committee สมัยที่ 59 ระหว่าง วันที่ 4 – 6 มี.ค. 57  ***************** สนับสนุนข้อมูลโดย คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา

ข้อแนะนำในการเดินทางไปภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา

Travel_Advisory_April2014  

เที่ยวบินและการเดินทางเข้าออกสนามบินบรัสเซลส์ (Zaventem) ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2557

          สนามบินบรัสเซลส์ (Zaventem) ได้ออกประกาศว่า โดยที่นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศเบลเยียม การดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นายโอบามา จะมีผลกระทบต่อเที่ยวบินและการเดินทางเข้าออกสนามบินบรัสเซลส์ โดยตั้งแต่ ช่วงบ่ายวันที่ 25 มีนาคม 2557 ถึงเย็นวันที่ 26 มีนาคม 2557 อาจมีเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออก เลื่อนช้ากว่ากำหนด ทั้งนี้ ไม่มีเที่ยวบินใดได้รับผลกระทบจนต้องยกเลิกการเดินทาง            นอกจากนี้ ในช่วงสองวันดังกล่าว […]

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์: รถตู้สำหรับขาย

  กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม    

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง วัน เวลาที่เลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นอกราชอาณาจักร ปี 2557

อุปทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่สมาคม Thaivlac

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 นางจุฬามณีื ชาติสุวรรณ อุปทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของสมาคม Thaivlac ณ Luchtbal Cultural Centre เมือง Antwerp ซึ่งในงานมีการแสดงรำอัปสรา โดยผู้แทนคณะ Thaibelles และอุปทูตได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวเบลเยียม โดยมีนางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง […]

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสมาฆบูชา พ.ศ. 2557

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ภาคคณะสงฆ์ และภาคเอกชน กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแต่งกายด้วยชุดขาว ปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในช่วงดังกล่าว และขอเชิญชวนชาวไทยในต่างประเทศและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังประเทศไทยในช่วงเทศกาลมาฆบูชา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัด และองค์กรพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งจะมีกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์ รวมถึงกิจกรรมไหว้พระ 9 วัดสำคัญในกรุงเทพฯ […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต

เมืื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 7 รูป ได้แก่ พระสุธีญาณวิเทศ วัดไทยธรรมาราม (Waterloo) และพระลูกศิษย์ 2 รูป พระครูสิริพุทธิวงศ์วิเทศ วัดพุทธาราม (Sint Niklaas) พระครูวินัยธรสมศักดิ์ […]

การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ ประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 13 – 25 มกราคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงบรัสเซลส์ วันที่ 13 – 17 ม.ค. 2557 2) […]
ไทย