ประกาศ

ประกาศเรื่องการให้บริการของฝ่ายกงสุลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุลและประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุลและประชาสัมพันธ์

 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้สอบข้อเขียนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุลและประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดประกาศฯ คลิกที่นี่

ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุลและประชาสัมพันธ์

Download file ประกาศฯ คลิก ที่นี่

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง การให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2/2563

ประกาศราคากลาง การสมัครเป็นสมาชิกของสำนักข่าวออนไลน์

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสำหรับคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

คนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย   โครงการสมุยพลัส (Samui Plus) คลิกที่นี่ โครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ (Phuket Sandbox Programme) คลิกที่นี่ โครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์แบบท่องเที่ยวเชื่อมโยง [Phuket Sandbox Extension (7+7)] คลิกที่นี่ การเดินทางไปประเทศไทย โดยกักตัวในสถานกักกันทางเลือก (Alternative Quarantine/ AQ) ใน กรุงเทพมหานคร จ.ชลบุรี และ […]

ประกาศ เรื่องการรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ทำเนียบเอกอัครราชทูต

ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ทำเนียบ
ไทย