ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุล)

ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ดาวโหลดไฟล์ประกาศได้ ที่นี่ ดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่ ภาษาไทย / English

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ CPMU

ประกาศราคากลาง การปรับปรังพื้นที่ให้บริการฝ่ายกงสุล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการ CPMU

ดาวโหลดได้ ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองในเบื้องต้น (รอบแรก) เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://brussels.customs.go.th/cont_strc_slide_image.php…

ประกาศ เรื่องการยุติอำนาจเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์ตรวจลงตราและกระทำการนิติกรณ์

ประกาศ เรื่องการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ประจำโครงการ Customs Policy Monitoring Unite (CPMU)

ดาวโหลดไฟล์ประกาศได้ ที่นี่

ประกาศ เรื่องการปรับปรุงระบบการให้บริการแผนกกงสุล

ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟและการเชื่อมต่อ Internet ฝ่ายกงสุล

ประกาศ เรื่องการปรับอัตราค่าหนังสือเดินทาง (11 มี.ค 2564)

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด

ไทย