ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ข้อตกลงระดับการให้บริการของงานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ "งานอนุมัติคำร้องหนังสือเดินทางในต่างประเทศ"

กระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ข้อตกลงระดับการให้บริการของงานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ “งานอนุมัติคำร้องหนังสือเดินทางในต่างประเทศ”  

ข้อตกลงระดับการให้บริการในการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในต่างประเทศ

ข้อมูลประกอบการชี้แจงกรณีห้างดังในฝรั่งเศสระงับการซื้อกุ้งจาก บริษัท CPF

กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดทำเอกสาร Anti Human trafficking Efforts in Fishing Boats เพื่อชี้แจงเรื่องกรณีห้างดังในฝรั่งเศสระงับซื้อกุ้งจากบริษัท CPF อันเป็นผลมาจากบทความในหนังสือพิมพ์ Le Figaro เรื่องการใช้แรงงานทาสในประเทศไทย : คาร์ฟูร์ระงับการค้าขายกับซีพีฟูดส์ ท่านสามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้ที่ Anti-Human trafficking Efforts in Fishing Boats

งาน Essence of Thailand ครั้งที่ 9 Thai Food: Good for Your Health!

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “Essence of Thailand ครั้งที่ 9  Thai Food: Good for Your Health!” วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-20.00 น. ณ Place Dumonplein, Stockel เมือง Woluwe-Saint-Pierre ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ […]

One month progress report of NCPO

One_month_progress_report_of_NCPO_th

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเริ่มมาตรการเข้มงวดบุคคลต่างด้าวที่ใช้สิทธิความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา และสิทธิอื่นๆ เช่น ผ.30 เข้า-ออกประเทศไทย ตามด่านชายแดนบ่อยครั้ง เพื่อขยายระยะเวลาการพำนักในไทย (visa runners)

         ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเริ่มใช้มาตรการจับกุมและผลักดันมิให้พวก visa runners ดังกล่าว เข้าประเทศไทยทุกกรณี           ทั้งนี้สิทธิตามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา/สิทธิอื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากบุคคลต่างด้าวประสงค์จะเดินทางเข้าไทยเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ขอให้รับการตรวจลงตราที่ถูกประเภทก่อนการเดินทางเข้าไทยด้วย   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน ประกาศแจ้งเตือน

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในโครงการ EURAXESS Science Slam ASEAN 2014 ครั้งที่ 2

                   เนื่องด้วยสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.(บซ)) ได้รับแจ้งจาก EURAXESS Links ASEAN เชิญชวนให้นักวิจัยของไทยส่งผลงานวิจัยของตนเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลในงาน EURAXESS Science Slam ASEAN 2014 ครั้งที่ 2            การนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการ Global […]

Announcement National Council for Peace and order 67 & 68 2557

                           

ใบสมัครเข้าร่วมออกร้านในงาน Essence of Thailand IX วันที่ 31 ส.ค. 2557 ณ Place Dumon, Stockel

ขอเชิญทุกท่านร่วมออกร้านในงาน Essence of Thailand IX วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ณ Place Dumon, Stockel โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมได้ที่นี้ (เลือกกรอกภาษาใด ภาษาหนึ่ง) (1) ใบสมัครภาษาไทย  (2) ใบสมัครภาษาฝรั่งเศส

Transcription speech General Tanasak Patimapragorn 14 June 2014

 

National Bradcast by General Prayut Chan-o-Chan 6 June 2014

 

คำกล่าวของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 30 พ.ค. 57

คำกล่าวของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ถ่ายทอดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 57 คลิกที่นี้
ไทย