ประกาศ

National Bradcast by General Prayut Chan-o-Chan 6 June 2014

 

คำกล่าวของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 30 พ.ค. 57

คำกล่าวของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ถ่ายทอดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 57 คลิกที่นี้

Briefing to the diplomatic corps on the declaration of Martial Law in Thailand on 20 May 2014

Press Release on Briefing to the diplomatic corps on the declaration of Martial Law in Thailand on 20 May 2014, Naradhip Auditorium, Ministry of Foreign Affairs […]

ระเบียบการขอวีซ่าเชงเก้น

ระเบียบการขอวีซ่าเชงเก้น เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน มีบริษัทนำเที่ยวไทยบางบริษัทไม่ให้ความสำคัญและพยายามหลบเลี่ยงกฎระเบียบการเข้าเมืองของสหภาพยุโรป โดยทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นต่อประเทศที่แอบอ้างว่าเป็นเป้าหมายในการเดินทาง โดยจัดทำการจองตั๋วเครื่องบิน และจองที่พักเข้าประเทศเป้าหมายหลอก และเมื่อได้วีซ่าเข้าประเทศดังกล่าวแล้ว บริษัทก็ได้ทำการยกเลิกการสำรองตั๋วเครื่องบิน และที่พัก ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาแก่นักท่องเที่ยวเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบ และอาจถูกส่งตัวกลับประเทศไทย เหตุการณ์นี้ได้สร้างความเสียหายต่อนักท่องเที่ยวโดยตรง และต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วย ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดคือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต ได้ควบคุมตัวคนไทยจำนวน 14 คนไว้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าบริษัทนำเที่ยวได้ทำการขอวีซ่าเชงเก้นให้บุคคลทั้ง14คน ผ่านสถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการจองที่พัก และสำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน แต่ภายหลังเมื่อได้รับการตรวจลงตราวีซ่าเรียบร้อยแล้วนั้น ทางบริษัทนำเที่ยวก็ได้ยกเลิกการจองที่พักที่ประเทศเบลเยี่ยม […]

ถ้อยแถลงของไทยโดย นายธานี ทองภัคดี เอกอัคคราชทูต ประจำคณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ในการประชุม UNHCR Standing Committee สมัยที่ 59

   ออท. ธานี ทองภัคดี ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม UNHCR Standing Committee สมัยที่ 59 ระหว่าง วันที่ 4 – 6 มี.ค. 57  ***************** สนับสนุนข้อมูลโดย คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา

ข้อแนะนำในการเดินทางไปภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา

Travel_Advisory_April2014  

เที่ยวบินและการเดินทางเข้าออกสนามบินบรัสเซลส์ (Zaventem) ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2557

          สนามบินบรัสเซลส์ (Zaventem) ได้ออกประกาศว่า โดยที่นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศเบลเยียม การดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นายโอบามา จะมีผลกระทบต่อเที่ยวบินและการเดินทางเข้าออกสนามบินบรัสเซลส์ โดยตั้งแต่ ช่วงบ่ายวันที่ 25 มีนาคม 2557 ถึงเย็นวันที่ 26 มีนาคม 2557 อาจมีเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออก เลื่อนช้ากว่ากำหนด ทั้งนี้ ไม่มีเที่ยวบินใดได้รับผลกระทบจนต้องยกเลิกการเดินทาง            นอกจากนี้ ในช่วงสองวันดังกล่าว […]

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์: รถตู้สำหรับขาย

  กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม    

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง วัน เวลาที่เลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นอกราชอาณาจักร ปี 2557

อุปทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่สมาคม Thaivlac

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 นางจุฬามณีื ชาติสุวรรณ อุปทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของสมาคม Thaivlac ณ Luchtbal Cultural Centre เมือง Antwerp ซึ่งในงานมีการแสดงรำอัปสรา โดยผู้แทนคณะ Thaibelles และอุปทูตได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวเบลเยียม โดยมีนางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง […]
ไทย