ประกาศ

March 4, 2014

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง วัน เวลาที่เลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

February 18, 2014

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นอกราชอาณาจักร ปี 2557

February 13, 2014

อุปทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่สมาคม Thaivlac

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 นางจุฬามณีื ชาติสุวรรณ อุปทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของสมาคม Thaivlac ณ Luchtbal Cultural Centre เมือง Antwerp ซึ่งในงานมีการแสดงรำอัปสรา โดยผู้แทนคณะ Thaibelles และอุปทูตได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวเบลเยียม โดยมีนางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง […]
February 7, 2014

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสมาฆบูชา พ.ศ. 2557

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ภาคคณะสงฆ์ และภาคเอกชน กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแต่งกายด้วยชุดขาว ปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในช่วงดังกล่าว และขอเชิญชวนชาวไทยในต่างประเทศและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังประเทศไทยในช่วงเทศกาลมาฆบูชา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัด และองค์กรพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งจะมีกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์ รวมถึงกิจกรรมไหว้พระ 9 วัดสำคัญในกรุงเทพฯ […]
January 31, 2014

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต

เมืื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 7 รูป ได้แก่ พระสุธีญาณวิเทศ วัดไทยธรรมาราม (Waterloo) และพระลูกศิษย์ 2 รูป พระครูสิริพุทธิวงศ์วิเทศ วัดพุทธาราม (Sint Niklaas) พระครูวินัยธรสมศักดิ์ […]
January 31, 2014

การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ ประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 13 – 25 มกราคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงบรัสเซลส์ วันที่ 13 – 17 ม.ค. 2557 2) […]
January 23, 2014

ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม ที่กรุงเทพมหานคร

          ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist’s Friend Center) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดให้บริการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางท่องเที่ยว หรือประสบปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในกรณี “Bangkok Shut Down”           โดยสามารถโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข (+66) 02 314 1212 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) หรือ ติดต่อศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือที่ (1) ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ณ […]
January 13, 2014

สถานการณ์การชุมนุมที่ประเทศไทย

นาย สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือกับผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนจากเหตุการณ์ชุมนุม แถลงการณ์จาก 7 องค์กรภาคเอกชน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 แถลงการณ์ ศอ.รส. เรื่อง นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร […]
January 9, 2014

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ นอกราชอาณาจักร ประจำเขตเลือกตั้ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

สามารถตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนของท่านได้ที่ลิงค์ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านโดยแจ้งมาที่ reception@thaiembassy.be
ไทย