ประกาศ

June 30, 2014

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในโครงการ EURAXESS Science Slam ASEAN 2014 ครั้งที่ 2

                   เนื่องด้วยสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.(บซ)) ได้รับแจ้งจาก EURAXESS Links ASEAN เชิญชวนให้นักวิจัยของไทยส่งผลงานวิจัยของตนเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลในงาน EURAXESS Science Slam ASEAN 2014 ครั้งที่ 2            การนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการ Global […]
June 18, 2014

Announcement National Council for Peace and order 67 & 68 2557

                           
June 16, 2014

ใบสมัครเข้าร่วมออกร้านในงาน Essence of Thailand IX วันที่ 31 ส.ค. 2557 ณ Place Dumon, Stockel

ขอเชิญทุกท่านร่วมออกร้านในงาน Essence of Thailand IX วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ณ Place Dumon, Stockel โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมได้ที่นี้ (เลือกกรอกภาษาใด ภาษาหนึ่ง) (1) ใบสมัครภาษาไทย  (2) ใบสมัครภาษาฝรั่งเศส
June 16, 2014

Transcription speech General Tanasak Patimapragorn 14 June 2014

 
June 11, 2014

National Bradcast by General Prayut Chan-o-Chan 6 June 2014

 
June 3, 2014

คำกล่าวของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 30 พ.ค. 57

คำกล่าวของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ถ่ายทอดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 57 คลิกที่นี้
May 21, 2014

Briefing to the diplomatic corps on the declaration of Martial Law in Thailand on 20 May 2014

Press Release on Briefing to the diplomatic corps on the declaration of Martial Law in Thailand on 20 May 2014, Naradhip Auditorium, Ministry of Foreign Affairs […]
April 30, 2014

ระเบียบการขอวีซ่าเชงเก้น

ระเบียบการขอวีซ่าเชงเก้น เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน มีบริษัทนำเที่ยวไทยบางบริษัทไม่ให้ความสำคัญและพยายามหลบเลี่ยงกฎระเบียบการเข้าเมืองของสหภาพยุโรป โดยทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นต่อประเทศที่แอบอ้างว่าเป็นเป้าหมายในการเดินทาง โดยจัดทำการจองตั๋วเครื่องบิน และจองที่พักเข้าประเทศเป้าหมายหลอก และเมื่อได้วีซ่าเข้าประเทศดังกล่าวแล้ว บริษัทก็ได้ทำการยกเลิกการสำรองตั๋วเครื่องบิน และที่พัก ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาแก่นักท่องเที่ยวเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบ และอาจถูกส่งตัวกลับประเทศไทย เหตุการณ์นี้ได้สร้างความเสียหายต่อนักท่องเที่ยวโดยตรง และต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วย ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดคือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต ได้ควบคุมตัวคนไทยจำนวน 14 คนไว้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าบริษัทนำเที่ยวได้ทำการขอวีซ่าเชงเก้นให้บุคคลทั้ง14คน ผ่านสถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการจองที่พัก และสำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน แต่ภายหลังเมื่อได้รับการตรวจลงตราวีซ่าเรียบร้อยแล้วนั้น ทางบริษัทนำเที่ยวก็ได้ยกเลิกการจองที่พักที่ประเทศเบลเยี่ยม […]
April 22, 2014

ถ้อยแถลงของไทยโดย นายธานี ทองภัคดี เอกอัคคราชทูต ประจำคณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ในการประชุม UNHCR Standing Committee สมัยที่ 59

   ออท. ธานี ทองภัคดี ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม UNHCR Standing Committee สมัยที่ 59 ระหว่าง วันที่ 4 – 6 มี.ค. 57  ***************** สนับสนุนข้อมูลโดย คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา
ไทย