ประกาศ

ประกาศงดรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทยระหว่างวันที่ 7-14 มกราคม 2556

ประกาศ ด้วยระบบเครื่องรับคำร้องหนังสือเดินทางไทยขัดข้องชั่วคราว สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงของดการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทย ตั้งแต่วันที่ 7-14 มกราคม 2556 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ……………………………………… สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 7 มกราคม 2556    

แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระประชวร ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับ ที่ 13

  แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระประชวร ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับ ที่ 13  

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เหลือง (Yellow Fever) ในซูดาน และแนวทางการป้องกัน

กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเตือนเกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้เหลือง (Yellow Fever) ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้เหลือง โดยมียุงลายเป็นพาหะ ใน 23 พื้นที่ของเขต Greater Darfur ประเทศซูดาน โดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ว่า นับตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2555 พบผู้สงสัยว่าป่วยจำนวน 329 คน เสียชีวิต 97 คน ซึ่งในขณะนี้ WHO และกระทรวงสาธารณสุขซูดาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ดำเนินการสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรคเบื้องต้นแล้ว อย่างไรก็ตาม WHO ยังไม่มีคำแนะนำในการจำกัดการเดินทางไปยังซูดาน             อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคไข้เหลืองให้แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในซูดาน […]
ไทย