ประกาศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ มีความจำเป็นต้องของดรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ถึงวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 ขออภัยในความไม่สะดวก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ มีความจำเป็นต้องของดรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ถึงวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 ขออภัยในความไม่สะดวก

แนวปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างเดินทาง ในเบลเยียมและต้องการทำเอกสารสำคัญประจำตัวเพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย ระหว่างวันหยุดทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในวันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 2556

  สถานเอกอัครราชทูตฯ ปิดทำการ ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556    สำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างเดินทางในเบลเยียม และต้องการทำเอกสารสำคัญประจำตัวเพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย ไม่ต้องตกใจ ขอให้ท่านไปแจ้งความกับสถานีตำรวจที่ใกล้จุดเกิดเหตุไว้ก่อน และเก็บใบแจ้งความเป็นหลักฐานสำคัญ และถ่ายสำเนาเก็บไว้อีก 1 ชุดด้วย ไปถ่ายรูปสีขนาดใช้ทำบัตร I.D. หรือ Passport  ติดตัวไว้ 4-5 รูป สามารถถ่ายได้ที่ตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติที่มีตั้งทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เกต ห้างสรรพสินค้า หรือร้านถ่ายรูป […]

สาระน่ารู้: การเลือกตั้งผู้ว่า กทม.(2)

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่า กทม. แต่ไม่สามารถไปใช้สิทธิฯ ได้ 1. หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่า กทม. ไม่ได้ไปใช้สิทธิฯ จะเสียสิทธิฯ ตาม พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ม.37 ซึ่งเป็นสิทธิทางการเมืองท้องถิ่น อาทิ การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น 2. […]

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศงดรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทยระหว่างวันที่ 7-14 มกราคม 2556

ประกาศ ด้วยระบบเครื่องรับคำร้องหนังสือเดินทางไทยขัดข้องชั่วคราว สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงของดการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทย ตั้งแต่วันที่ 7-14 มกราคม 2556 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ……………………………………… สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 7 มกราคม 2556    

แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระประชวร ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับ ที่ 13

  แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระประชวร ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับ ที่ 13  

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เหลือง (Yellow Fever) ในซูดาน และแนวทางการป้องกัน

กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเตือนเกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้เหลือง (Yellow Fever) ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้เหลือง โดยมียุงลายเป็นพาหะ ใน 23 พื้นที่ของเขต Greater Darfur ประเทศซูดาน โดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ว่า นับตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2555 พบผู้สงสัยว่าป่วยจำนวน 329 คน เสียชีวิต 97 คน ซึ่งในขณะนี้ WHO และกระทรวงสาธารณสุขซูดาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ดำเนินการสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรคเบื้องต้นแล้ว อย่างไรก็ตาม WHO ยังไม่มีคำแนะนำในการจำกัดการเดินทางไปยังซูดาน             อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคไข้เหลืองให้แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในซูดาน […]
ไทย