ประกาศ

February 8, 2019

ประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับการหยุดงานประท้วงในเบลเยียมในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับการหยุดงานประท้วงในเบลเยียมในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ – ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ และท่าอากาศยาน Brussels South Charleroi (สายการบิน Brussels Airlines ได้ประกาศยกเลิก 150 เที่ยวบินจากทั้งหมด 222 เที่ยวบินในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว […]
February 6, 2019

ประกาศเรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด

ดาวโหลดประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ที่นี่
February 4, 2019

คนไทยในต่างประเทศลงคะแนนเลือกตั้งได้

        
February 1, 2019

ประกาศการรับสมัครบุคคลปฏิบัติงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ดาวโหลดประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ที่นี่
January 30, 2019

ประกาศวัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ที่ประเทศเบลเยียมและประเทศลักเซมเบิร์ก

January 25, 2019

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และหลักฐานที่ใช้ในการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

January 25, 2019

ประกาศ: การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

โดยที่พระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งข้อมูลว่า ชาวไทยในประเทศเบลเยียมและประเทศลักเซมเบิร์กสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ โดยจะเป็นการลงทะเบียนใหม่หมด และยกเลิกบัญชีเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้เมื่อการเลือกตั้งครั้งก่อน   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จะกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 4-16 มีนาคม 2562 โดยจะแจ้งรายละเอียด วัน […]
January 11, 2019

ประกาศเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์การประท้วงโดยกลุ่มต่างๆ ในเบลเยียม

โดยที่ช่วงนี้ ยังคงมีสถานการณ์การประท้วงโดยกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองตามเมืองต่าง ๆ ในเบลเยียมประปรายอยู่เป็นระยะ เช่น กลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองในเบลเยียมประกาศผ่านสื่อออนไลน์ว่าจะมีการชุมนุมและเดินประท้วงที่เมือง Namur ในเขต Wallonia และหน้าโรงงานเบียร์ AB InBev Brewery ที่เมือง Louvain ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12-13 มกราคม 2562 จึงขอให้คนไทยใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการชุมนุมประท้วงและติดตามข่าวสารก่อนการเดินทาง กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ consular@thaiembassy.be หรือหากต้องการความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ […]
December 14, 2018

ประกาศเตือนเกี่ยวกับการประท้วงโดยกลุ่มต่าง ๆ  ทั่วประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอประกาศเตือนเกี่ยวกับการประท้วงโดยกลุ่มต่าง ๆ  ทั่วประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสาธารณชน การสัญจรและการเดินทางทั่วไป จึงขอให้คนไทยและนักท่องเที่ยวไทยในเบลเยี่ยมโปรดตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนเดินทางและหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการชุมนุม ดังนี้   วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 การประท้วงหยุดงานโดยบริษัทขนส่งมวลชนต่าง ๆ อาทิ การรถไฟ (NMBS, SNCB) […]
ไทย