ประกาศ

ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยแก่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

เนื่องด้วย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อเวลา 09.09 น. ในเช้าวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จึงขอแจ้งการเปิดสมุดลงนามแสดงความอาลัย ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต (Chaussee de Waterloo 876, 1000 – Bruxelles) ระหว่างวันจันทร์ที่ […]

ประกาศเรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งโดยวิธีการขายทอดตลาด

ดาวโหลดประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ที่นี่

ขายทอดตลาดรถยนต์สถานเอกอัครราชทูต จำนวน 2 คัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รถยนต์ยี่ห้อ Mercedes Benz รุ่น S350L สีดำ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 3,500 cc จัดซื้อเมื่อปี 2552 (2009) ระยะทางวิ่ง 154,321 กิโลเมตร รถยนต์ยี่ห้อ […]

กิจกรรมสวดมนต์ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนเวลาจัดกิจกรรมสวดมนต์และทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดไทยธรรมาราม วอเตอร์ลู จากเดิม 10.00 – 12.00 น. เป็น 16.00 – 18.00 น. ขอความร่วมมือทุกท่านกระจายข่าวต่อด้วย จักขอบคุณมาก

เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมงาน 13th Essence of Thailand

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับผู้เข้าร่วมออกร้าน งานเทศกาลไทย Essence of Thailand ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ Place Dumon กรุงบรัสเซลส์ โดยจะสิ้นสุดวันรับใบสมัครเข้าร่วม วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 —– Announcing the Terms and Conditions […]

โครงการกงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ มีกำหนดจัดโครงการกงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 นี้ ที่งานสงกรานต์ประจำปีของวัดไทยพุทธารามลักเซมเบิร์ก สถานที่: Al Seeërei Rue de L’Industrie L-9250 Diekirch, Luxembourg เวลา 11.00-13.30น. และ 14.00-16.00 น. […]

สรุปสถิติผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

สรุปสถิติผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ระหว่างวันที่ 6-16 มี.ค. 2562 ดังนี้ (1) ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงนอกราชอาณาจักร จำนวน 1,078 คน (2) ผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 910 คน หรือเท่ากับร้อยละ 84.4 ของผู้ที่ได้ลงทะเบียน จำแนกได้ ดังนี้ – แบบคูหาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ 6-7 และ 11-14 […]

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดรับแขก

ดาวโหลดประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ที่นี่

ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการยุบพรรคไทยรักษาชาติ

การตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์ก

ท่านที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์กไว้แล้ว ขอให้ตรวจสอบชื่อของท่านและหน่วยเลือกตั้งตามลิ้งค์นี้ https://www.bora.dopa.go.th/Election/CerVote/ ตามที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประกาศให้ประชาชนไทยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่เบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่ กกต. กำหนด นั้น สรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักรที่เบลเยียมและลักเซมเบิร์ก จำนวน 1,076 คน จาก 69 จังหวัด และ 290 […]

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

*ผู้มีสิทธิเลือกต้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามแบบฟอร์ม ส.ส. ๑/๘ ตามเว็บลิงค์นี้ https://drive.google.com/open?id=1n1kp4ndBrN9tSUhyL3HUrOqXxoxJJbuc หรือทำเป็นหนังสือโดยอย่างน้อยต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ไปยังนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทนภายใน 7 วันก่อนการเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันหลังวันที่มีการเลือกตั้ง เพื่อไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองและการสมัครรับราชการ ฯลฯ   **ส่วนผู้ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร และขอยกเลิกการลงทะเบียนการขอใช้สิทธิออกเสียงคะแนนนอกราชอาณาจักร กรุณากรอกแบบฟอร์ม ส.ส. ๑/๗ […]

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562

ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ได้ที่ลิงค์ https://www.ect.go.th/…/…/article/article_20190218162759.pdf ตรวจสอบบัญชีรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศของ กกต. ได้ที่ลิงค์ https://www.ect.go.th/…/…/article/article_20190215221446.pdf ตรวจสอบบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ตามประกาศของ กกต. ได้ที่ลิงค์ https://www.ect.go.th/…/…/article/article_20190216154413.pdf ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ตามประกาศของ กกต. ได้ที่ลิงค์ https://www.ect.go.th/…/…/article/article_20190215221333.pdf
ไทย