ประกาศ

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสถานที่จัดงานวันชาติ ปี 2561

ประกาศวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัครงาน – รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ IMEU

ดาวโหลดประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ที่นี่

ประกาศราคากลาง สถานที่จัดงานวันชาติ ปี 2561

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัครงาน – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning Unit (IMEU) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 ตำแหน่ง

ดาวโหลดประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ที่นี่

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปีงบประมาณ 2562

ประกาศราคากลาง

ไทย