ประกาศ

October 1, 2018

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

October 1, 2018

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

September 21, 2018

ประกาศรับสมัครงาน – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning Unit (IMEU) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 ตำแหน่ง

ดาวโหลดประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ที่นี่
September 21, 2018

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปีงบประมาณ 2562

September 4, 2018

ประกาศราคากลาง

September 4, 2018

ประกาศราคากลาง

September 3, 2018

ประกาศรับสมัครงาน – พนักงานขับรถยนต์

ดาวน์โหลดประกาศได้ ที่นี่
July 18, 2018

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

July 11, 2018

ประกาศราคากลาง

ไทย