ประกาศ

มาตรการเกี่ยวกับการอยู่อาศัยในประเทศลักเซมเบอร์กของบุคคลต่างชาติ สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลลักเซมเบอร์กได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

++++ ข่าวประชาสัมพันธ์เร่งด่วน++++ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งมาตรการเกี่ยวกับการอยู่อาศัยในประเทศลักเซมเบอร์กของบุคคลต่างชาติ สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลลักเซมเบอร์กได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผลช่วงแรก 10 วัน และได้รับการต่ออายุออกไปอีก 3 เดือน ตามที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบอร์ก ดังนี้ 1. ผู้ที่ถือวีซ่าหรือบัตรประจำตัวต่อไปนี้ ซึ่งหมดอายุลงตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 จะสามารถอยู่ต่อไปได้ (โดยไม่มีการถูกปรับหรือลงโทษ) ในช่วงระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ – […]

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง (รวมถึงเบลเยียมและลักเซมเบอร์ก) เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

*ข่าวประชาสัมพันธ์เร่งด่วน* กระทรวงสาธารณสุขไทยกำหนดให้เบลเยียมและลักเซมเบอร์กเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง (ปัจจุบันมีทั้งหมด 29 ประเทศ) ส่งผลให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจากเบลเยียมและลักเซมเบอร์ก -ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ- เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยจะต้องคุมตัวเองภายในที่พักอาศัยของตนเป็นเวลา 14 วัน และมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม รายละเอียดตามลิงค์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ind_outbreak.php

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้มีสัญชาติไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของCOVID-19

 

++ด่วน!!++ขั้นตอนการขอเอกสารรับรองเพื่อกลับประเทศไทย

+++ประชาสัมพันธ์เร่งด่วนเกี่ยวกับการเดินทางไปไทย+++ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอแจ้งสถานการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศของผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ดังนี้ 1.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 กำหนดให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีกำหนดบินออกจากต่างประเทศกลับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 (00.00น.เวลาไทย) เป็นต้นไป ต้องแสดงเอกสารต่อสายการบินก่อนขึ้นเครื่อง ดังนี้ 1.1 ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าท่านมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (fit to fly) 1.2 หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย […]

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและ ทำเนียบ ออท.

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและ ทำเนียบ ออท.

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง การปรับวันและเวลาทำการของฝ่ายกงสุล ครั้งที่ 1/2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่องการปรับเวลาทำการของฝ่ายกงสุล ครั้งที่ 1/2563 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) โดยรัฐบาลเบลเยียมออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งจะมีผลถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเรียนดังนี้ 1.ตั้งแต่วันพุธ 18 มีนาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดทำการเฉพาะในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ […]

Damaged Goods for Sale

 

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือผู้ประกอบอาหารไทย ณ ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563

ประกาศ เปิดรับสมัครพ่อครัวแม่ครัวไทยเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือ ผู้ประกอบอาหารไทย ณ ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบอาหารไทยเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ณ ประเทศเบลเยียม จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานไทยรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ […]

ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรของติดตัวของผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศไทย ณ สนามบิน และการนำเงินเข้า-ออกประเทศ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่องกิจกรรมจิตอาสา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องกิจกรรมจิตอาสา ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในเบลเยียมบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหน้าหนาวให้แก่ ผู้ไร้บ้านในเบลเยียม โดยมอบที่จุดรับบริจาค (ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตฯ วัดไทยธรรมาราม และวัดธัมมปทีป) ตามวันและเวลาดังปรากฏตามประกาศฯ On the occasion of the birthday anniversary of HM King Bhumibol Adulyadej The Great, the Embassy […]

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม และพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม และพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดจัดงานในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม (71, Chaussee de Louvain, 1410 Waterloo) รายละเอียดดังนี้ กำหนดการวันที่ […]

ขอเชิญชวนชาวไทยในลักเซมเบิร์กลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันชาติและงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ลักเซมเบิร์ก วันที่ 4 ธ.ค. 2562

เนื่องในโอกาสวันชาติและการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและลักเซมเบิร์ก สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักในลักเซมเบิร์กเข้าร่วมงานวันชาติและงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลักเซมเบิร์ก ในวันที่ 4 ธ.ค. 2562 เวลา 18.30 – 20.30 ณ Espace Namur (2, rue de Bitbourg, 1273 Luxembourg) […]
ไทย