ประกาศ

July 11, 2018

ประกาศผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

July 10, 2018

ประกาศราคากลาง

July 9, 2018

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสชื่นชมความร่วมมือในภารกิจค้นหาเยาวชนที่ถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย

June 18, 2018

เปิดรับสมัครเยาวชนไทยร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2561) ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2561

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดรับสมัครเยาวชนไทย อายุ 12-18 ปี เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2561) ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง    
January 4, 2018

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ปีงบประมาณ 2561

January 2, 2018

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ประจำปี 2560

December 21, 2017

ตารางแสดงราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561

December 13, 2017

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตและอัครราชทูต จำนวน 2 คัน

November 22, 2017

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560

ไทย