ประกาศ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือผู้ประกอบอาหารไทย ณ ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563

ประกาศ เปิดรับสมัครพ่อครัวแม่ครัวไทยเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือ ผู้ประกอบอาหารไทย ณ ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบอาหารไทยเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ณ ประเทศเบลเยียม จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานไทยรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ […]

ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรของติดตัวของผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศไทย ณ สนามบิน และการนำเงินเข้า-ออกประเทศ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่องกิจกรรมจิตอาสา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องกิจกรรมจิตอาสา ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในเบลเยียมบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหน้าหนาวให้แก่ ผู้ไร้บ้านในเบลเยียม โดยมอบที่จุดรับบริจาค (ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตฯ วัดไทยธรรมาราม และวัดธัมมปทีป) ตามวันและเวลาดังปรากฏตามประกาศฯ On the occasion of the birthday anniversary of HM King Bhumibol Adulyadej The Great, the Embassy […]

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม และพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม และพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดจัดงานในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม (71, Chaussee de Louvain, 1410 Waterloo) รายละเอียดดังนี้ กำหนดการวันที่ […]

ขอเชิญชวนชาวไทยในลักเซมเบิร์กลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันชาติและงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ลักเซมเบิร์ก วันที่ 4 ธ.ค. 2562

เนื่องในโอกาสวันชาติและการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและลักเซมเบิร์ก สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักในลักเซมเบิร์กเข้าร่วมงานวันชาติและงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลักเซมเบิร์ก ในวันที่ 4 ธ.ค. 2562 เวลา 18.30 – 20.30 ณ Espace Namur (2, rue de Bitbourg, 1273 Luxembourg) […]

วันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (สถานะล่าสุด)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ปรับสถานะล่าสุดของวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2562 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดทำการในวันที่ 10 ธ.ค. 2562 และปิดทำการในวันที่ 30 ธ.ค. 2562    

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 14.00 น. สถานที่ วัดธัมมปทีป เมืองเมเคอเลน (Willendriesstraat 7b, 2812 Mechelen) รายละเอียดดังปรากฏตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลเชิงลึก (profiling) เกี่ยวกับสมาชิกสภายุโรปและผู้บริหารคณะกรรมาธิการยุโรป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลเชิงลึก (profiling) เกี่ยวกับสมาชิกสภายุโรปและผู้บริหารคณะกรรมาธิการยุโรป ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่แนบ

Announcement of the Median Reference Price, Royal Thai Embassy Brussels, Fiscal year 2019

Procurement for the repair of the Chancellery Building

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลเชิงลึก (profiling) เกี่ยวกับสมาชิกสภายุโรปและผู้บริหาคณะกรรมาธิการยุโรป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลเชิงลึก (profiling) เกี่ยวกับสมาชิกสภายุโรปและผู้บริหารคณะกรรมาธิการยุโรป ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่แนบ

Outcomes of the Procurement Consideration

ไทย