ประกาศ

November 13, 2017

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างบริการการใช้สถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ ประจำปี 2560

October 27, 2017

ตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบริการการใช้สถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ ประจำปี 2560

October 27, 2017

ตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบริการการใช้สถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ ประจำปี 2560

   
October 23, 2017

สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รัฐบาลเชิญชวนพี่น้องประชาชนชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 พฤศจิกายนนี้ รัฐบาลเชิญชวนพี่น้องประชาชนชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 พฤศจิกายนนี้ เชิญชมคลิปบันทึกภาพได้ที่ http://www.thaigov.go.th/vdo/contents/views/1178   พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพ บัดนี้ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสร็จสิ้นลงแล้วอย่างสมบูรณ์ และสมพระเกียรติ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยพร้อมเพรียง เพราะถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบสูงสุด และเป็นเกียรติยศยิ่งใหญ่ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้สนองพระมหากรุณาธิคุณตราบถึงวาระสุดท้ายแห่งการถวายบังคมลา […]
October 22, 2017

ประกาศวันรับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจฯ รอบที่ 2

October 20, 2017

ตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างการเช่ารถขนย้ายสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ

October 18, 2017

ตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดเช่าสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ

October 18, 2017

ตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning Unit (IMEU) จำนวน 2 คน

October 9, 2017

การประกาศนัดหยุดงานในเบลเยียมจะกระทบระบบคมนาคมวันที่ 9 – 10 ต.ค. 2560

สหภาพแรงงานภาครัฐในเบลเยียมประกาศนัดหยุดงาน ตั้งแต่ 22.00 น. คืนวันที่ 9 ต.ค. 2560 ถึง 22.00 น. คืนวันที่ 10 ต.ค. 2560 ซึ่งจะกระทบต่อบริการขนส่งมวลชนสาธารณะทั่วประเทศเบลเยียม ได้แก่ รถไฟ รถไฟใต้ดิน รถราง รถเมล์โดยสารประจำทาง คาดว่าจะทำให้การจราจรติดขัดทั่วประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้ผู้เดินทางมาท่องเที่ยวในเบลเยียมช่วงดังกล่าวติดตามข่าวสาร สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงบรัสเซลส์ (BRU) […]
ไทย