ประกาศ

October 22, 2018

ประกาศราคากลาง สถานที่จัดงานวันชาติ ปี 2561

October 15, 2018

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

October 12, 2018

ประกาศราคากลาง

October 1, 2018

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

October 1, 2018

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

October 1, 2018

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

September 21, 2018

ประกาศรับสมัครงาน – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning Unit (IMEU) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 ตำแหน่ง

ดาวโหลดประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ที่นี่
September 21, 2018

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปีงบประมาณ 2562

September 4, 2018

ประกาศราคากลาง

ไทย