เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณาจารย์และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง”เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ Mr. Eric Derycke ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ Mr. Eric Derycke ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551

 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2551 เวลา 12.30 น. เอกอัครราชทูตฯเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ นาย EricDerycke ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ เบลเยียม ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูตจีน จอร์แดน ญี่ปุ่นอินโดนีเซีย คูเวต นิวซีแลนด์ และอัครราชทูตศรัณย์เจริญสุวรรณ เข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ นอกจากเอกอัครราชทูตฯ จะได้หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นร่วมกับ นาย Derycke และเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การเมืองและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้ว เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ยกเรื่องการฉลองครบรอบ 140 ความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียมในปีนี้ และความพยายามของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการผลักดันให้รัฐสภาเบลเยียมให้การรับรองพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการซึ่ง นาย Derycke แจ้งว่ายินดีให้การสนับสนุนเอกอัครราชทูตฯ

ไทย