เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณาจารย์และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง”เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551
ศิลปินไทยแสดงผลงานที่หอศิลป์ GMT+7กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2551

นิทรรศการภาพถ่ายโครงการ Sisters เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ในไทย

     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยนายศรันย์ เจริญสุวรรณ อัครราชทูต และนายอดิษร พร้อมเทพ อัครราชทูตที่ปรึกษาสำนักงานเกษตรประจำสหภาพยุโรป ได้นำคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานเกษตรฯ เยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่ายสมาชิกโครงการ Sisters  ซึ่งเปิดแสดงที่แกเลอรี่ศิลปกรรมร่วมสมัย Geukens & de Vil เมืองแอนท์เวิร์ประหว่างวันที่ 24 มกราคม – 1 มีนาคม 2551 (เฉพาะวันพฤหัสบดี – วันเสาร์เวลา 14.00 – 18.00 น.)

      ผลงานภาพถ่ายในนิทรรศการดังกล่าวเป็นฝีมือของนาย Hans Roelsศิลปินชาวเบลเยียม ที่ได้ใช้เวลาในช่วงปี 2549-2551 เพื่อทำการบันทึกภาพของสมาชิกโครงการ Sisters ซึ่งล้วนเป็นชายแปลงเพศ โดยใช้เวลาถึง 2 ปี ในการลงพื้นที่ทั้งในพัทยา กรุงเทพฯ และกรุงบรัสเซลส์ จึงสามารถเปิดการแสดงนิทรรศการครั้งนี้ได้

      Sisters เป็นองค์กรเอกชนก่อตั้งโดยกลุ่มคนไทย ได้แก่อนุชิต จิตราธนากุล สิทธิพันธ์ บุญญอภิสมภาร และกรกฏ เมืองสิงห์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยมุ่งเน้น การป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มชายแปลงเพศ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัส HIV มากที่สุด แต่กลับเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการประนามหยามเหยียดและได้รับการเลือกปฏิบัติ จากสังคมตลอดมาทั้งนี้ ผลการวิจัยโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ USCDC พบว่าร้อยละ28 ของชายรักร่วมเพศ ในเมืองใหญ่ๆ ของไทยป่วยเป็นโรคเอดส์

      โครงการ Sisters เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548 ที่โรงแรมFour Seasons โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด แรกเริ่มโครงการนี้ได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์กรUSAID โดยผ่านทาง PSI-Asia แต่เนื่องจากในปัจจุบันไม่ได้รับเงินช่วยเหลือนี้แล้ว จึงไม่มีผู้ใดทำงานให้องค์กร Sisters อีกต่อไป ด้วยความพยายามและการร่วมมือกันของอนุชิต และ Hans Roels เพื่อที่จะสานต่ออุดมการณ์ด้านมนุษยธรรมและการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มชาย แปลงเพศในประเทศไทยโดยหวังว่าจะช่วยให้คนเหล่านี้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในโครงการได้ต่อไป ทั้งสองคนจึงมีความคิดที่จะจัดนิทรรศการ Sisters เพื่อหาเงินช่วยเหลือแก่ชายแปลงเพศที่ป่วยโรคเอดส์ในพัทยา และยังได้ร่วมกันจัดทำหนังสือชื่อ What a wonderful World ซึ่งลงพิมพ์ภาพถ่ายในนิทรรศการครั้งนี้ พร้อมทั้งคำบรรยายเรื่องราวจากชีวิตจริงที่ทุกข์ระทมของชายแปลงเพศในเมือง พัทยาโดยได้ทำการศึกษาและสัมผัสจากประสบการณ์ ตลอดจนการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้อย่างใกล้ชิด

      หนังสือ What a wonderful World ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์จากองค์กร Prof-It ในเมือง Bruges ประเทศเบลเยียมมีวางจำหน่ายที่แกเลอรี่ Geukens & de Vil เมืองแอนท์เวิร์ป ในราคา50 ยูโร เงินที่ได้จากการจำหน่ายหนังสือดังกล่าวจะนำไปใช้สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการ Sisters ในประเทศไทย ในการเยี่ยมชมนิทรรศการครั้งนี้ ออท. พิศาล ได้บริจาคเงินจำนวน 500 ยูโร แก่นางYasmine M. Geukens เจ้าของแกลลอรี่ดังกล่าว เพื่อนำไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ในประเทศไทยต่อไป

ไทย