นิทรรศการภาพถ่ายโครงการ Sisters เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ในไทย
เอกอัครราชทูตยกวาระสำคัญปี 2551 หารือกับฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2551

ศิลปินไทยแสดงผลงานที่หอศิลป์ GMT+7กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2551

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2551 เวลา 12.30 น.เอกอัครราชทูตฯเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย นาถวัฒน์ ธัมพิพิธ ศิลปินไทย ซึ่งนำผลงานมาจัดแสดง ณหอศิลป์ GMT+7 โดยความร่วมมือของ น.ส. France Dupin deBeyssat และ นาย Xavier Lambert แห่ง SoiWat.org ณทำเนียบเอกอัครราชทูต

 
ต่อมาในเวลา 17.30 น. เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยภริยาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และ SoiWat.org ได้ร่วมกันจัดขึ้นในโอกาสการเปิดงานแสดงผลงานของนายนาถวัฒน์ฯ ซึ่งได้นำผลงานโคมไฟพิมพ์ลายด้วยเทคนิคพิเศษมาจัดแสดงกว่า 10 ชิ้น โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงถึงวันที่ 12 ก.พ. 2551 ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯได้สนทนากับผู้มาร่วมชมงาน อาทิ น.ส. Madeleine Cantaertเจ้าหน้าที่ที่ทำการเมืองบรัสเซลส์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวผู้แทน สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย และผู้สนใจทั่วไปด้วย
   
   อนึ่ง ผลงานของ นายนาถวัฒน์ฯ สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก http://www.vision-nex.com  

 

ไทย