ศิลปินไทยถูกโจรกรรมที่สนามบิน Zaventem เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
Travel Advisory ของกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมเกี่ยวกับประเทศไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ สนับสนุนสินค้าไทยได้ EU Flowerสู่ตลาดยุโรปเมื่อวันที่ 7กุมภาพันธ์ 2551

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2551 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ นายพิศาล มาณวพัฒน์ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันนาย  Pavel Misiga ตำแหน่ง Head of Unit(เทียบเท่าผู้อำนวยการ) ด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม ของ DG สิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป (อียู) พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องสิ่แวดล้อมกับความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ/เอเชีย และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง EU Flower ของอียู เพื่อหารือเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือระหว่งสองฝ่ายในการส่งเสริมสินค้า ไทยที่สามารถปฏิบัติได้เกินมาตรฐานที่สูงของอียูในเรื่องการรักษาสิ่งแวด ล้อม จนได้รับตรา EU Flower ให้เข้าตลาดยุโรปได้  อ่านเพิ่มเติมได้ที่http://news.thaieurope.net/content/view/2766/212/

ไทย