คณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพากร รับฟังการบรรยายเรื่องการทำธุรกิจในเบลเยียม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ทำบุญเลี้ยงพระ

การบรรยายเรื่อง บทบาทของ Gustave Rolin-Jaequemyns ที่มีต่อความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 สมาคมมิตรภาพไทย-เฟลมิช (Thai-Vlaamse Vriendenkring) ได้จัดการบรรยายวิชาการในหัวข้อ ?บทบาทของ Gustave Rolin-Jaequemyns ที่มีต่อความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19″ ที่ศูนย์วัฒนธรรมเมือง Koekelare บรรยายโดย Professor Jacques Herbots อาจารย์มหาวิทยาลัย Leuven โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และข้าราชการจากสำนักงานต่างๆ ประจำกรุงบรัสเซลส์เข้าร่วม พร้อมด้วยพระครูสุธีญาณวิเทศ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมในการฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 140 ปี ไทย-เบลเยียม

ผู้บรรยายได้กล่าวถึงประวัติของนาย Rolin-Jacquemyns ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลเบลเยียม อาทิ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางไปทำหน้าที่ที่ปรึกษา (General Adviser) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขวิกฤติการณ์ปากน้ำ ในคราวที่กองทัพฝรั่งเศสได้เคลื่อนเรือเข้ามาเตรียมรบในบริเวณปากน้ำให้คลี่คลายได้เป็นผลสำเร็จ และได้นำคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายชาวเบลเยียมคนอื่นๆ วางรากฐานด้านกฎหมายให้แผ่นดินสยามด้วย

 

ไทย