สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ทำบุญเลี้ยงพระ
วัดไทยธรรมารามซื้อที่ดิน 1,700 ตารางเมตร ขยายพื้นที่สร้างโบสถ์ธรรมชาติ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ นาย Eneko Landaburu ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอียู

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2551 เวลา 12.30 น.เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่ นาย Eneko Landaburu, Dirctor-General, DG RELEX ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนาย James Moran, DirectorAsia, DG RELEX เอกอัครราชทูตปากีสถาน บราซิล เกาหลีใต้ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย ปารากวัย และอัครราชทูตศรัณย์เจริญสุวรรณ เข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นร่วมกับนาย Landaburu นาย Moranและเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ  และยังได้แจ้งให้ทราบถึงพัฒนาการทางการเมืองของไทยด้วย

ไทย