เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ นาย Eneko Landaburu ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอียู
ความคืบหน้าในการรับรองพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาทางการของเบลเยียม

วัดไทยธรรมารามซื้อที่ดิน 1,700 ตารางเมตร ขยายพื้นที่สร้างโบสถ์ธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ท่าเจ้าคุณพระสุธีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทนธรรมาราม วอเตอร์ลู เบลเยียม และคณะกรรมการบริหารวัดไทยธรรมาราม ได้ลงนามสัญญาซื้อขาย ที่ดินด้านหลังติดกับสวนของวัดในปัจจุบันมีขนาดพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร และที่ดิน ด้านข้าง 200 ตาราฃเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,700 ตารางเมตร ราคารวมค่าโอน 318,232.37 ยูโร กู้เงินจากธนาคารจำนวน 250,000 ยูโร ผ่อนชำระ 15 ปี เดือนละประมาณ 2,000 ยูโร เพื่อขยายสร้างโบสถ์ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วัดไทยธรรมาราม ประเทศ เบลเยียมทางวัดจะจัดสร้างเพื่อใช้ประโยชน์เป็นเขตพุทธาวาส ทำสังฆกรรม ศูนย์วิปัสนากรรมฐาน และจัดงานการกุศลในเทศกสลต่างๆ

ขอเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคซื้อที่ดินขยายพื้นที่ของวัดถวาย พระราชกุศลแด่ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สำหรับท่านที่บริจาค 1 ตารางเมตรขึ้นไป (200 ยูโร) จะได้รับการจารึกชื่อถาวรไว้ที่ฐานพระประธานของโบสถ์ธรรมชาติ และนำกราบ บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อทรงทราบ

ไทย