ความคืบหน้าในการรับรองพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาทางการของเบลเยียม
นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พบและหารือกับ Baron Jan K.F. Grauls ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

นายชลอ เฟื่องอารมย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ และคณะ เยือนกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2551 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายชลอ เฟื่องอารมย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ และคณะในโอกาสที่คณะกรรมการฯ เยือนกรุงบรัสเซลส์เพื่อตรวจเยี่ยมและสอบทานการดำเนินงานของศูนย์ภูมิภาคยุโรป ตามโครงการติดตามและสอบทานการดำเนินงานของ Regional Hub โดยมีข้ราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยเข้าร่วม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

 

ไทย