นายชลอ เฟื่องอารมย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ และคณะ เยือนกรุงบรัสเซลส์
ผลสำเร็จของงานเฉลิมฉลองครบรอบ 140 ปีความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พบและหารือกับ Baron Jan K.F. Grauls ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2551  Baron Jan K.F. Grauls ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ  Egmont Palace กรุงบรัสเซลส์ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางมาร่วมกิจกรรมฉลอง 140 ปีความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม  โดยมีนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และ น.ส.พันทิพา เอี่ยมสุทธา อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมด้วย ในส่วนของเบลเยียม มีผู้เข้าร่วมคือ (1) Ambassador  Renier Nijskens อธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม (2) Ambassador Paul Ponjaert ที่ปรึกษาของเจ้าหญิง Astrid (3) นาย Robert Anderson ประธานคนที่ 1 ศาลปกครองสูงสุดของเบลเยียม และ (4) นาย Patrick Rolin, Managing Director, ING Private Banking

ในโอกาสดังกล่าว ปลัดวีระศักดิ์ฯ ได้ขอบคุณทางการเบลเยียมทุกระดับที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวซึ่งจะ ปูทางสำหรับความร่วมมือที่ขยายขอบเขตมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในเรื่องต่างๆ เช่น (1) การเตรียมการเยือนของผู้แทนระดับสูง ได้แก่ การเยือนเบลเยียมของรมว.กต. ไทย ในวันที่ 8-9 มิ.ย. 2551 การเยือนไทยของ รมว. กต. เบลเยียมในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มิ.ย. 2551  และการเยือนเบลเยียมของ นรม. ระหว่างวันที่ 10-11 ก.ค. 2551 (2)   การจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมไทย-เบลเยียม  ปลัดวีระศักดิ์ฯ ได้ยื่นร่างเอกสารฉบับแก้ไขของไทย และแสดงความหวังว่า จะสามารถมีข้อสรุปได้ก่อนการเยือนของ นรม. เพื่อจะได้ลงนามระหว่าง รมว.กต. โดยนรม.ของทั้งสองฝ่ายเป็นพยาน  ปลัด Baron Jan Grauls  เห็นด้วยกับประโยชน์ของการมีแผนปฏิบัติการร่วม และเสนอสาขาที่เห็นว่าควรระบุในแผนดังกล่าวด้วย คือ การส่งเสริมการบินตรง ความร่วมมือด้าน logistics  ความร่วมมือด้าน food safety และความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา

นอกจากความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้ว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือไตรภาคีระหว่างมูลนิธิแม่ ฟ้าหลวง-เบลเยียม-อัฟกานิสถาน และความเป็นไปได้ที่จะช่วยเหลือประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ผ่านสถาบันแม่น้ำโขงหรือ Mekong Institute ที่ จ. ขอนแก่น

 

ไทย