งานแสดงสินค้าอาหารทะเล
งานฉลอง 140 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ศิลปินไทยแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยในเบลเยียม

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 สมาคม SOIWAT ได้เชิญนายศุภพงษ์ สอนแสง ศิลปินไทยนำผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยมาเปิดแสดง ณ GMT + 7 Art & Design Gallery ในกรุงบรัสเซลส์ ในการแสดงครั้งนี้ นายศุภพงษ์ฯ ได้นำผลงานศิลปะซึ่งประดิษฐ์เป็นรูปโคมไฟทั้งแบบห้อยบนเพดาน และวางบนพื้น รวมทั้งหมด 8 ชิ้น มาแสดงในแกเลอรี่แห่งนี้  ผลงานทั้งหมดของเขาแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มจากนำกระดาษเพียงชิ้นเดียว มาตัดและดึงออกเป็นรูปต่างๆ เมื่อได้รูปแบบที่สวยงามตามความต้องการแล้ว ก็จะนำไปขึ้นรูปโดยใช้วัสดุที่ทนทาน เช่นเหล็ก หรือซิลิโคน ประดิษฐ์เป็นโคมไฟทั้งแบบแขวนและแบบตั้งพื้น

นายศุภพงษ์ฯ กล่าวว่าผลงานของเขาหลายชิ้นได้ถูกนำไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และการแสดงครั้งนี้ เขาได้นำโคมไฟทำด้วยแผ่นเหล็กบางๆ ตัดเป็นลวดลายที่สวยงามซึ่งได้รับรางวัลชนนะเลิศในการประกวดที่ประเทศไทย และกลุ่มโคมไฟระย้าสีขาว ซึ่งเป็นโคมไฟที่ร้าน Habitat สั่งไปวางจำหน่ายทั่วโลกมาแสดง และเห็นว่าสีขาวเป็นสีที่ได้รับความนิยมอย่างมาก จึงได้ทำโคมไฟสีขาวในรูปทรงต่างๆ มาแสดงอีกหลายอันและหวังว่าจะมีผู้สนใจและติดต่อสั่งทำเพื่อวางจำหน่ายต่อไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม SOIWAT ในการนำผลงานของศิลปินไทยมาแสดงและเผยแพร่ในเบลเยียม ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะนำศิลปินไทยมาแสดงผลงานในแกเลอรี่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ได้เชิญศิลปินไทยแสดงรวม 4 ครั้งแล้ว โดยในแต่ละครั้งได้มีผู้สนใจติดต่อสั่งทำผลงานศิลปะหรือซื้อลิขสิทธิ์เพื่อ นำไปทำสินค้าออกจำหน่าย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของศิลปินไทยที่ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติ และยังเป็นส่งเสริมผลงานของศิลปินไทยเพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์อีกด้วย

ไทย