ศิลปินไทยแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยในเบลเยียม
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยือนสอท.ฯ

งานฉลอง 140 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

บทความงานฉลอง 140 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม 2551

http://www.thairath.co.th/news.php?section=society&content=88200

ไทย