งานฉลอง 140 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ทีมประเทศไทยหารือกับ บ. CPF Europe S.A.และ บ. VION N.V.

คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยือนสอท.ฯ

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2551 เวลา 10.00 น. รศ. สุรีย์ วงศ์วณิช หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำคณะอาจารย์จากภาควิชาการบัญชี รวม 24 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสอท.ฯ และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-อียู และโครงการ thaieurope.net ของสอท.ฯ และทีมประเทศไทย โดยมีออท.ฯ และข้าราชการสอท.ฯ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ออท.ฯ ได้ใช้เวลาในการสนทนาแลก เปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับคณะอาจารย์ ตลอดจนตอบข้อซักถามต่างๆ ของคณะอาจารย์อย่างเต็มที่ และยังได้เชิญชวนให้คณะอาจารย์เข้าร่วมการสัมมนานโยบายสิ่งแวดล้อมของอียู ซึ่งโครงการ thaieurope.net จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 29 พ.ค. 2551 ด้วย

ไทย