คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยือนสอท.ฯ
แนะนำนิตยสารโชคดี

ทีมประเทศไทยหารือกับ บ. CPF Europe S.A.และ บ. VION N.V.

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ทีมประเทศไทย (สอท. พาณิชย์ เกษตร ศุลกากร และวิทยาศาสตร์) ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและหารือกับนาย De-Yi Shih, Chairman และ นาย Di-Ting Shih, General Manager บ. CPF Europe S.A. ซึ่งเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารของ CP สู่ภาคพื้นยุโรปแต่เพียง ผู้เดียว พร้อมด้วยนาย Gert Mulderij, Director Marketing & Sales บ. VION N.V. ของ นธ. ซึ่งเป็นผู้ ผลิตและค้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ หมูและเนื้อ รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในโอกาสนั้น นาย Mulderij ได้แจ้งถึงโครงการที่จะร่วมมือกับไทยในการส่งออก-นำเข้าชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์หมู เนื้อ และไก่ ที่จะขายได้ราคาดีกว่าในอีกประเทศหนึ่ง เช่น หัวและซี่โครงหมู ซึ่งอาจไม่มีราคาสูงในยุโรป แต่สามารถขายได้ราคาดีกว่าในเอเชีย โดยเฉพาะในตลาดจีน เป็นต้น รวมทั้งโครงการนำเข้าพืชที่นำมาใช้เป็น bio-fuel โดยเฉพาะ second generation bio-fuel ได้แก่ พืช ที่ไมได้นำมาบริโภค อาทิ ข้าวโพด น้ำมันปาล์ม โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสบู่ดำ สำหรับนาย Shih ได้แจ้งถึงปัญหาเรื่องโควต้าและความล่าช้าด้านศุลกากรของอียู ซึ่ง อท พาณิชย์ รับจะไปดูแล ในโอกาสนี้ ทีมปทท ได้ขอให้บริษัทซีพี แจ้งอุปสรรคปัญหา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ไทยให้ทราบทุกโอกาส รวมทั้งแจ้งกำหนดการเยือนกรุงบรัสเซลส์อย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายกรัฐมนตรี ในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม ศกนี้ ดังนั้น หากมีประเด็นปัญหาใดที่ต้องการให้ทางการไทยยกขึ้นหารือและแก้ไข ทีมประเทศไทยก็พร้อมจะให้ความร่วมมือนำเสนอให้มีการยกขึ้นหารือกับผู้นำประชาคมยุโรปต่อไป

 

ไทย