ทีมประเทศไทยหารือกับ บ. CPF Europe S.A.และ บ. VION N.V.
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Solvay จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์

แนะนำนิตยสารโชคดี

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ทีมงานนิตยสารโชคดี ได้เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อแนะนำตัวและพูดคุยหารือเพื่อแสวงหาลู่ทางเพิ่มเติมความร่วมมือระหว่าง ผู้จัดทำนิตยสารกับทีมประเทศไทย

เอกอัครราชทูตได้แสดงความชื่นชมทีมงานผู้จัดทำนิตยสาร เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นิตยสารได้นำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างไทยและเบลเยียม ซึ่งทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการ ดำเนินการของนิตยสาร

นิตยสารโชคดีเป็นนิตยสารราย 3 เดือน พิมพ์ขึ้นในภาษาไทยและดัทช์เป็นเล่มแรกในเบลเยียม มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกับชาวเบลเยียมและชาวเนเธอร์แลนด์ที่มีความสนใจใน ประเทศไทย  และเรื่องน่ารู้ต่างๆ สำหรับชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ  ทั้งนี้ 10 บาทจากนิตยสารทุกฉบับ จะถูกส่งไปช่วยเหลือเด็กในประเทศไทย ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิตยสารได้ที่ www.chookdee.be หรือไปพบกับทีมงานผู้จัดทำนิตยสารโชคดี ในงานกงสุลสัญจร ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต จะจัดขึ้น ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ในวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2551 เวลา 13.00  – 16.00 น.

 

ไทย