แนะนำนิตยสารโชคดี
คณะศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ ในเบลเยียม เนเธอแลนด์ และลักเซมเบิร์ก

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Solvay จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2551 นาย Christian Jourquin ประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท Solvay ได้จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ ออท. พิศาล มาณวัฒน์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานพาณิชย์  (น.ส. ศิรินารถ ใจมั่น) ศุลกากร (นายชยันต์ เอกะโรหิต)  เกษตร (นายอดิศร พร้อมเทพ) และวิทยาศาสตร์ (น.ส. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์) ประจำกรุงบรัสเซลส์ ณ สำนักงานใหญ่บริษัท Solvay ที่กรุงบรัสเซลส์  โดยมีสมาชิกคณะกรรมการบริหารอื่นๆ ของบริษัท Solvay เข้าร่วมด้วย เช่น นาย Alexis Brouhn, Director , Government and Public Affairs Division นาย Werner Cautreels, General Manager of the Pharmaceutical Sector นาย Daniel Broens, General Manager for Human Resources และนาย Jacques Levy-Morelle, Corporate Secretary เข้าร่วมด้วย

ออท.พิศาลฯ ได้แสดงความชื่นชมบริษัท Solvay ในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำของเบลเยียมที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี เคมีภัณฑ์ พลาสติก และอุตสาหกรรมยา ก่อตั้งมากว่า 145 ปีและประสบความสำเร็จในการลงทุนและการค้าในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก รวมถึงในไทย และยินดีที่ทราบว่า บริษัทฯ มีโครงการขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งยืนยันนโยบายของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญและพร้อมให้การส่งเสริมการ ลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนของบริษัทที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่สะอาด เช่น บริษัท Solvay

นาย Jourquin แจ้งว่า บริษัท Solvay มีมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยในปัจจุบันกว่า 750 ล้าน ยูโร ซึ่งเป็นฐานการลงทุนสำคัญที่สุดในเอเชีย นอกจากจีน   โดยมีบริษัทในเครือได้รับการส่งเสริมผลิตผลิตภัณฑ์เคมีชนิดต่างๆ เช่น บริษัทเพอรอกซิไทย จำกัด ผลิต HYDROGEN PEROXIDE  บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ผลิตคลอรีน โซดาไฟ, VINYL CHLORIDE MONOMER, POLYVINYL CHLORIDE เป็นต้น  นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ เน้นการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดตามมาตรฐานของ EU ไม่ว่าจะลงทุนในภูมิภาคใดก็ตาม  และเมื่อลงทุนในประเทศใดแล้ว ก็ตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดไปใช้ในประเทศดังกล่าว รวมทั้งลงทุนระยะยาว ไม่ใช่หวังผลกำไระยะสั้น  และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมใน ประเทศ เพราะบริษัทฯ ถือว่า ไม่ใช่เป็น multinational company แต่เป็น multi-cultural company

นาย Jourquin ได้กล่าวด้วยว่า สำหรับการลงทุนในไทย  ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาใดๆ  เพราะประเทศไทยมีนโยบายที่เป็นมิตรกับนักลงทุนต่างชาติมาโดยตลอด มีบุคลากรในภาครัฐ วิศวกรและแรงงานทั่วไปที่มีความสามารถ อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีความสำคัญในภูมิภาค   บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นและไม่เคยมีข้อสงสัยเสถียรภาพการลงทุนในประเทศไทย  ดังเห็นได้จากการการที่บริษัทฯ ได้ตัดสินใจย้ายสำนักงานภูมิภาคจากสิงคโปร์ มาที่กรุงเทพฯ  นอกจากนี้ ในช่วงปี 2550 และ 2551 มีโครงการเพิ่มการลงทุนในไทยในหลายธุรกิจ เช่น บริษัท Peroxythai อยู่ระหว่างขยายการลงทุน ร่วมกับ บริษัท Dow Chemicals เพื่อพัฒนาโรงงานผลิต hydrogen peroxide ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ไทย