คณะศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ ในเบลเยียม เนเธอแลนด์ และลักเซมเบิร์ก
งานวันวิสาขบูชา ณ วัดไทยธรรมาราม

งาน APWA Charity Bazaar 2008

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2551 สมาคมสตรีภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (APWA) ประกอบด้วยภริยาคณะทูตานุทูตและนักการทูตสตรีประจำเบลเยียม ได้จัดงาน APWA Charity Bazaar 2008 ขึ้นที่โรงเรียนนานาชาติกรุงบรัสเซลส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จาการจัดงานดังกล่าวไปบริจาคเพื่อการกุศลใน ประเทศต่างๆ ซึ่งในปีนี้ ทางสมาคมฯ ได้ตัดสินที่จะนำรายได้ไฃมอบให้แก่มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์เพื่อช่วย เหลือเด็กอนาถาและปัญญาอ่อนในประเทศไทย องค์กรช่วยเหลือเด็กในมาเลเซีย และผู้ประสบเคราะห์กรรมจากพายุไซโคลนในบังคลาเทศ

ในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้เข้าร่วมดังเช่นทุกปี โดยการเปิดร้านจำหน่ายอาหารไทยประเภทอาหารจานเดียว ได้แก่ ผัดไทย และข้าวผัดน่องไก่ รวมทั้งน้ำสมุนไพร และสินค้าหัตถกรรมไทย นอกจากนี้ นางวัญจนา มาณวพัฒน์ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะข้าราชการและครอบครัวเข้าร่วมงานอย่างแข็งขัน โดยการจัดพิธีเปิดงาน จัดบูธจำหน่ายสินค้าไทย และให้การต้อนรับนาง Mireille De Gucht ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ทั้งยังได้จัดพิมพ์สลากรางวัลและให้เกียรติเป็นผู้จับสลาก ซึ่งมีรางวัลใหญ่ คือ บัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินมาเลเซีย ไป-กลับ บรัสเซลส์-กัวลาลัมเปอร์ ทีวีพลาสม่า และรางวัลอื่นๆ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสถานทูตต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก

ในงานสถานทูตประเทศสมาชิกฯ ได้นำอาหารและสินค้าพื้นเมือง มาวางจำหน่ายในบูธของตน เช่น เกาหลีจำหน่ายกิมจิ และเครื่องประดับสตรี ญี่ปุ่นจำหน่ายซูชิใส้ต่างๆ และกระดาษประดิษฐ์ ฟิลิปปินส์จำหน่ายเครื่องใช้ที่ทำจากเปลือกหอยมุกและเครื่องประดับมุก ปากีสถานจำหน่ายผ้าพันคอ เวียดนามจำหน่ายอาหารเวียดนามใส่จานเป็นชุด พม่าจำหน่ายเครื่องประดับหยกและมุก เป็นต้น

แม้ว่างานในปีนี่จะทำรายได้ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับงานแสกงสินค้าขนาดใหญ่ แต่การจัดงานดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของภริยา นักการทูตในการจัดงานการกุศลเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กยากจนและผู้ประสบ เคราะห์กรรมจากภัยธรรมชาติใน 3 ประเทศข้างต้น และโดยที่ปีนี้ จีนประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และพม่าประสบภัยจากพายุไซโคลน ทางสมาคมฯ จึงเห็นควรดำเนินการช่วยเหลือโดยการตั้งกล่องรับเงินบริจาคเพื่อนำไปช่วย เหลือสองประเทศนี้ด้วย

ไทย