นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาเรื่อง “Sustainable Democracy”
รองผู้อำนวยการยาสูบด้านตลาด โรงงานยาสูบ เยือนกรุงบรัสเซลส์

อธิบดีกรมศุลกากรเยือนกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2551 เวลา 13.00 น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อธิบดีกรมศุลกากร ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกเลขาธิการองค์การศุลกากรโลกคนใหม่ ที่ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีข้าราชการสำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ฯ รักษาการหัวหน้า สำนักงานพาณิชย์ และรักษาการหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรเข้าร่วมด้วย

 

ไทย