อธิบดีกรมศุลกากรเยือนกรุงบรัสเซลส์
คณะอาจารย์จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเยือนกรุงบรัสเซลส์

รองผู้อำนวยการยาสูบด้านตลาด โรงงานยาสูบ เยือนกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2551 เวลา 12.30 น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ นางสุวณัฐ ประสานสุข รองผู้อำนวยการยาสูบด้านตลาด และคณะ ในโอกาสที่เดินทางเยือนเบลเยียมเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกสำหรับเป็น ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการส่งออกบุหรี่และยาสูบจากไทยสู่อียู โดยมีอัครราชทูตศรัณย์ฯ หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษา ศุลกากร และรักษาการหัวหน้าสำนักงานพาณิชย์เข้าร่วมด้วย

 

ไทย