คณะอาจารย์จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเยือนกรุงบรัสเซลส์
College of Europe

ทีมประเทศไทยเยี่ยมชมบ้านอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 4  กรกฎาคม 2551   นายพิศาล มาณวพัฒน์  ออท ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้นำคณะทีมประเทศไทย  ประกอบด้วย อทป อดิศร พร้อมเทพ (สนง กษ)  ทปษ พรพรรณี ปิ่นโภคินทร์ (สนง พณ)  ทปษ ธาดา ชุมไชโย (สนง ศุลกากร)  พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ  เยี่ยมชม Renewable Energy House ? REH  ในกรุงบรัสเซลส์  โดยนาง Christine Lins, Secretary General ของ European Renewable Energy Council  ได้บรรยายสรุป  และพาคณะเยี่ยมชมบ้านอาคารสำนักงานอายุ 140 ปี  ซึ่งเป็นตัวอย่างการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจร  โดยการใช้มวลชีวภาพ (biomass)   พลังงานแสงอาทิตย์  และพลังงานใต้พิภพ ในการผลิตความร้อนและทำน้ำร้อน  แทนการใช้พลังงานน้ำมันและแก๊ส   ซึ่งรัฐบาลเบลเยียมได้ให้เงินสนับสนุนการติดตั้งระบบดังกล่าว  โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 15%  แต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้เดือนละ 40%
REH  ถือเป็นสำนักงานใหญ่ของโครงการที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนทั้งหมดในยุโรป  รวบรวมหน่วยงานค้นคว้าวิจัยด้านพลังงานทดแทนไว้ 11 หน่วยงาน  มีผู้เข้าเยี่ยมชมปีละ 15,000 คน  และอยุ่ในพระอุปถัมภ์ของ HRH Prince Laurent of Belgium  ผู้ที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.erec.org

ไทย