ทีมประเทศไทยเยี่ยมชมบ้านอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจร
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เยือนกรุงบรัสเซลส์

College of Europe

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 51  อท. ศรัณย์ เจริญสุวรรณ  พร้อมด้วย อทป พันทิพา เอี่ยมสุทธา และ น.ส. ชลทิพา วิญญุนาวรรณ เลขานุการโท  ได้ไปพบหารือกับ Dr. Marc M.R. Vuijlsteke, Director-General  และนาย Peter Stroobants, Development Manager, Development Office ของ College of Europe  เพื่อหารือเกี่ยวกับช่องทางการขยายความร่วมมือ  อาทิ  หลักสูตรปริญญาโท (10 เดือน) และหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวกับความรู้ด้านสหภาพยุโรป  ทักษะการเจรจา  และล็อบบี้ College of Europe จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1949  โดยได้รับ mandate ในการดำเนินงานจาก European council ตั้งอยู่ใจกลางยุโรป  ที่เมือง Brugge   ห่างจากกรุงบรัสเซลส์ประมาณ 90 กม. ได้รับเงินอุดหนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรป ร้อยละ 20 และปัจจุบันยังไม่มีมหาวิทยาลัยอื่นเทียบเคียง  และมีความยืดหยุ่นสูงในการจัดการบริหารหลักสูตร  และการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ   ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ เป็นนักการทูตอาชีพ  นักธุรกิจจากสภาหอการค้า จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก  ผู้ที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.coleurope.eu

 

ไทย