ประธานสภาธุรกิจไทย-อียูเยือนบรัสเซลส์และลักเซมเบิร์ก มุ่งสร้างเครือข่ายธุรกิจไทย-อียู
ฟุตบอลไทยทีมชนะ Lindeke 5 : 2

งานวันแม่ ณ วัดไทยธรรมาราม

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2551 พุทธศาสนิกชนชาวไทย ในประเทศเบลเยียม และประเทศใกล้เคียง ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต นำโดย อุปทูตศรัณย์ เจริญสุวรรณ  พร้อมด้วย กงสุลอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์ฯ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร และสำนักงานที่ปรึกษาาการศุลกากร เข้าร่วมงานวันแม่ ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ประเทศเบลเยียม

ภายในงานพระภิกษสุงฆ์จากวัดไทยธรรมาราม และวัดพุทธบูชา ประเทศฝรั่งเศส จำนวน ห้ารูปได้ออกรับบิณฑบาตร ณ บริเวณด้านหลังวัด ซึ่งทางวัดกำลังจะก่อสร้างเป็นอุโบสถธรรมชาติ หลังจากนั้น อุปทูตศรัณย์ฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ในช่วงบ่าย พระปลัดชัชวาลย์ เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา ประเทศฝรั่งเศส พร้อมด้วย ท่านเจ้าคุณพระสุธีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม ได้แสดงพระธรรมเทศนา สวดมหาชาติจำนวน สิบสามกัณฑ์เทศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ภายหลังได้มีการประกอบพิธีเนื่องในโอกาศวันแม่

ไทย